Hoe blijf je groeien?

Neem de controle in handen over uw carrière

Erasmus Universiteit Rotterdam vindt de ontwikkeling van haar medewerkers belangrijk. Daarom steunen we je actief bij vormgeven van je loopbaan en helpen we je om je te ontwikkelen in de richting die jij ambieert.

Het loopbaanbeleid is er voor zowel de wetenschappelijke staf als het niet-wetenschappelijk personeel. Het beleid voor wetenschappelijk personeel is gericht op vakinhoudelijke verdieping en daarmee op specialisatie en verdere ontwikkeling binnen de wetenschap. Voor niet-wetenschappelijk personeel gaat het om een verbreding van kennis en ervaring en doorgroeimogelijkheden. Denk hierbij aan plaatsing op verschillende functies binnen Erasmus Universiteit Rotterdam.

4-maandsgesprek

Vier maanden nadat u in dienst bent gekomen bij de EUR ontvangt u een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek met uw HR Partner of leidinggevende. In dit gesprek kunt u aangeven hoe u de eerste paar maanden bij de EUR heeft ervaren. Positieve en eventueel minder positieve aspecten aan uw baan en werkomgeving kunt u aan de orde stellen. 

Resultaats- en ontwikkelingscyclus

Tijdens de resultaats- en ontwikkelingscyclus (R&O-cyclus) spreekt u over de mate waarin u de resultaten heeft behaald zoals vooraf afgesproken met uw leidinggevende. Ook is uw ontwikkeling onderwerp van gesprek. Uw ambities ten aanzien van doorgroei en het volgen van een opleiding worden geconcretiseerd en vastgelegd. 

Ik begeleidde studenten in hun onderzoek bij Feyenoord. Zo monitorde ik of alles goed ging met hun stage en het project.

Opleidingen

Het volgen van opleidingen vergroot uw inzetbaarheid en bevordert de doorstroming naar functies die bij uw talenten passen. Daarnaast is het voor de EUR van groot belang goed gekwalificeerd personeel in dienst te hebben. Het bureau TOP, Trainings- en Ontwikkelingsplatform, stimuleert en ondersteunt daarom medewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam om zich zowel persoonlijk als professioneel verder te ontwikkelen en het beste uit zichzelf en de organisatie te halen.

Ontwikkelingsdagen

Op basis van de CAO hebben EUR-medewerkers recht op minimaal twee ontwikkelingsdagen (naar rato van de omvang dienstverband) per jaar. Deze dagen zijn bedoeld voor het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en gaan uit van een actieve investeringsplicht. De besteding overlegt u met uw leidinggevende en wordt vastgelegd in uw portfolio.

Persoonlijk Carrièrebudget

Denk je na over het volgen van een cursus om vorm te geven aan je loopbaanambitie? Of wil je je op een andere manier ontwikkelen naar een andere functie of taak? Gebruik dan het Persoonlijk Carrièrebudget. Elk jaar stelt de EUR een budget €500 beschikbaar aan medewerkers die zich willen ontwikkelen richting een andere functie of taak in de toekomst.

Je bent vrij om het budget te gebruiken voor een product of dienst die jij noodzakelijk acht. Heb je een vast dienstverband of een tenure track positie, dan kun je het bedrag van de komende twee jaar nu al besteden, tot een maximum van €1.500. Kijk voor de rest van de spelregels op MyEUR

Voor meer informatie en/of vragen kun je terecht bij de medewerker Persoonlijk Carrièrebudget, Esther Snijders-van Witzenburg. Mail naar personalcareerbudget@eur.nl.

Erasmus TV 21 - How to work on your career in times of corona

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen