Maatschappelijke betrokkenheid

De EUR heeft door het geven van onderwijs en het doen van onderzoek een maatschappelijke rol. Daarnaast vindt de EUR het van groot belang haar maatschappelijke betrokkenheid op andere manieren tot uitdrukking te brengen. Dit doet zij door maatschappelijk verantwoord ondernemen professioneel vorm te geven.

Nevenwerk

Nevenwerk zijn de uit de universitaire functie voortvloeiende activiteiten. In het licht van de maatschappelijke betrokkenheid van de EUR, waardeert de EUR het indien u nevenwerk verricht. Zowel voor u als voor de EUR brengt nevenwerk positieve aspecten met zich mee. Het vergroot uw netwerk en die van de EUR en het draagt bij aan een aantrekkelijke werkomgeving. 

Transparantie van uw nevenwerk is echter wel een vereiste. U heeft toestemming nodig en dient een overzicht bij te houden in een openbaar register in de zin van de Gedragscode Wetenschapsbeoefening van de VSNU.

Community Services

Een van de speerpunten van de EUR is om de relatie met haar omgeving te intensiveren. Niet alleen met de Gemeente Rotterdam en het bedrijfsleven, maar ook met maatschappelijke instellingen en bewoners van Rotterdam. Het faciliteren van community services is een manier waarop de EUR dit vormgeeft.

Duurzaamheid

De EUR stimuleert haar medewerkers zoveel mogelijk met het openbaar vervoer en, indien mogelijk, de fiets naar het werk te komen. Zowel voor u als de omgeving brengt dit voordelen met zich mee: minder belasting van het milieu en minder files.  

EUR-medewerkers kunnen 1x per 5 jaar maximaal € 350,-- vergoed krijgen voor de aanschafkosten van een fiets, e-bike of e-scooter. Bovendien blijft de reiskostenvergoeding behouden indien medewerkers op de fiets naar het werk komen.

De EUR is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. In de directe omgeving van campus Woudestein zijn er een metrostation, een busstation, drie tramhaltes en twee bushaltes, waarmee een snelle verbinding naar de treinstations Rotterdam-Centraal, Rotterdam-Alexander en Rotterdam-Blaak mogelijk is.

Zie voor meer informatie: https://www.eur.nl/over-de-eur/visie/duurzaamheid

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen