Programma

Dag 1

Introductie Nieuwe leidinggevende @EUR

Dag 2, 3 & 4

Module 1 - Sturen als leidinggevende

Op de eerste trainingsdag verkennen we aan de hand van een door Ardis ontwikkeld leiderschapsmodel de verschillende rollen van de leidinggevende. Middels oefeningen en opdrachten ontwikkelen de deelnemers vaardigheden in het sturing geven aan medewerkers. We behandelen op deze dag de volgende thema’s:

 • Wat zijn mijn kwaliteiten en valkuilen als leidinggevende?
 • Hoe maak ik heldere, werkbare en gedragen resultaatafspraken?
 • Hoe creëer ik een balans tussen de richting die ik wil geven en de ruimte die ik wil laten voor de medewerker?
 • Hoe ontwikkel ik een visie voor mijn team?

Module 2 - Voeren van het goede gesprek

In module 2 oefenen we de belangrijkste gesprekken die je als leidinggevende voert met medewerkers. We behandelen verschillende interventiemethoden om gesprekken bij te sturen in de gewenste richting. Steeds staan we stil bij overtuigingen die je tegenhouden om over te brengen wat je echt wilt zeggen. We werken in de middag met een acteur. Deze acteur geeft op een scherpe en respectvolle manier terug hoe jij als leidinggevende overkomt. We behandelen de volgende onderwerpen:

 • Hoe geef ik op een constructieve wijze feedback?
 • Hoe ontvang ik feedback zodanig dat medewerkers mij ervaren als echt openstaand?
 • Hoe coach ik mijn medewerker op ontwikkeling van nieuw gedrag en competenties?
 • Hoe ga ik om met lastige gesprekken?
 • Hoe stimuleer ik mobiliteit bij medewerkers?

Module 3 - Leidinggeven aan verandering

Op deze derde dag laten we de deelnemers ervaren en ontdekken hoe zij medewerkers in beweging kunnen brengen om de gewenste verandering of verbetering in het team te realiseren. We introduceren het Ardis Teambeeld – dit geeft handvatten om gerichte aspecten het team te versterken. De thema’s die aan bod komen:

 • Hoe neem ik medewerkers mee in een aansprekende visie. Hoe draag ik mijn visie op een inspirerende manier uit?
 • Hoe ga ik om met weerstand tegen verandering?
 • Hoe manage ik mijn eigen leidinggevende? Hoe schep ik ruimte om mij eigen koers te varen? Hoe beïnvloed ik mijn omgeving?
 • Hoe houd ik mijn medewerkers goed geïnformeerd?
 • Hoe versterk ik de teamsamenwerking?

Competenties

Analyseren & bedenken: Visie Sturen & begeleiden: Verbindend leiderschap,  Coachen. Communiceren & beïnvloeden: Overtuigingskracht

Docent

De training wordt verzorgd door Miriam Kristalijn van Ardis. Zij ontwerpt en begeleidt leergangen en trainingen, veelal gericht op leiderschapsontwikkeling. Daarnaast begeleidt zij MT’s/teams en coacht zij managers en professionals binnen de overheid. 

Doelgroep

Leidinggevenden met 0-3 jaar ervaring of leidinggevenden die graag hun inzichten en vaardigheden willen opfrissen of uitbreiden.

Certificaat

Na afloop van de training ontvang je een certificaat van deelname.