Praktische toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In de AVG zijn regels vastgelegd over de omgang met persoonsgegevens. Het doel van deze verordening is het bewerkstellingen van een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens, waarbij de privacy van de betrokkenen en hun data in acht wordt genomen. Het CIO-Office helpt de faculteiten en de centrale afdelingen om ervoor te zorgen dat de EUR AVG-proof wordt. Daarvoor is onder andere deze training ontwikkeld, die je helpt om je voor te bereiden op de inwerkingtreding van deze verordening. 

Doel & resultaat

Na deze training kun je adequaat omgaan met persoonsgegevens onder de AVG:
- Je begrijpt de grondslagen van de AVG;
- Je kunt verantwoordelijkheden in kaart brengen;
- Je kunt de impact van dataprotectie vaststellen;
- Je hebt inzicht in de rechten van betrokkenen en de kijkrichting van de toezicht houder.

Praktische informatie

Data:


18 april | Basis begrip AVG
20 april | Informatie beveiliging vanuit de techniek gezien

23 april | Accountability
26 april | Rechten betrokkenen, toezicht en internationaal gegevensverkeer

*Voor deze training is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. We verwerken de inschrijvingen op volgorde van binnenkomst. Als de trainng vol zit plaatsen we je op een wachtlijst.

** Voor deze training is het maximum aantal deelnemers bereikt. Neem interesse op met TOP als je op de wachtlijst wilt worden geplaatst. 

Tijden:9.00 – 13.00 uur
Duur:4 keer een halve dag
Locatie:EUR Woudestein
Kosten:

Deze training is kosteloos voor EUR medewerkers. 

Organisatie:Deze training wordt mogelijk gemaakt door het CIO Office, Project Digitale Veiligheid & Privacy