Programma

Uitgangspunt van de methode is de continue toetsing van het project versus de verwachte opbrengsten voor de organisatie. Projectmanagers en organisaties kiezen wereldwijd de methode tot hun huisstijl.

  • De achterliggende principes en de hoofdprocessen van de methodiek.
  • De rollen, taken en verantwoordelijkheden van de deelnemers binnen een PRINCE2 projectorganisatie.
  • De voordelen van de PRINCE2 methodiek voor organisaties.
  • Overview van de PRINCE2 thema's en processen.
  • Relaties tussen de business case, programma's en projecten.
  • Risico's en kritische succesfactoren binnen projecten.
  • Visie van PRINCE2 op de rol van de lijnmanager/opdrachtgever en van de gebruikers binnen het project.
  • PRINCE2: achtergrond, principes en opzet.
  • PRINCE2: uitwerking van de processen, thema's, principes en technieken.
  • PRINCE2: oefenen met voorbeelden.

Docent

De training wordt verzorgd door Abram Janse van Good Sense.

Doelgroep

Deze opleiding is gericht op (aankomend) projectmanagers, teammanagers, specialisten, projectmedewerkers en diegenen die op willen gaan voor het examen PRINCE2 Foundation. Kennis van projectmatig werken op het niveau van de kerntraining Projectmatig werken en relevante projectervaring kan behulpzaam zijn, maar is niet noodzakelijk. Deze opleiding is ook geschikt voor hen die binnenkort in een PRINCE2 omgeving gaan werken en zich hierop willen voorbereiden.

Certificaat

Na het afronden van de training ontvangt u het certificaat van APMG (Association for Project Managers Group). Good Sense is Accredited Training Organisation (ATO)