Procesmanagement en Lean

Procesmanagement speelt een belangrijke rol in het management van organisaties.

Procesmanagement is de manier waarop de organisatie vanuit de strategie en het beleid haar processen identificeert, ontwerpt, beheerst en -waar nodig- verbetert of vernieuwt (definitie INK). Voordeel van het werken met processen is dat je op een gestructureerde manier verbeteringen kan aanbrengen in de organisatie en de manier van werken.

Ook binnen de Lean filosofie spelen processen een belangrijke rol. Deze filosofie richt zich op het minimaliseren van verspillingen en toevoegen van waarde voor de klant in bedrijfsprocessen. Vervolgens vindt continu verbetering plaats en komt er meer verantwoordelijkheid laag in de organisatie te liggen.