Selectiegesprekken met STAR

Voer jij geregeld selectiegesprekken en wil je daarin effectiever zijn? In deze training worden je handvatten geboden om een selectiegesprek effectief vorm te geven en ontwikkel je de belangrijkste vaardigheden om objectiever en succesvoller te selecteren. Daarnaast leer je hoe je de effectiviteit van jouw selectie vergroot door beter rekening te houden met vooroordelen en vertekeningen (bias).

Doel & resultaat
 

• De deelnemer kan de STAR methode toepassen in selectiegesprekken.
• De deelnemer weet hoe hij/zij een selectiegesprek effectief kan opbouwen.
• De deelnemer heeft zicht op zijn/haar beoordelingsvalkuilen.

• De deelnemer kan op een objectieve en systematische manier informatie verzamelen over iemands competenties – expertise, vaardigheden en gedrag.
• De deelnemer kan een betrouwbare inschatting maken van iemands toekomstig functioneren aan de hand van voorbeelden van gedrag uit het verleden.

 

Praktische informatie

Data:

Op dit moment zijn er geen data gepland, neem bij interesse contact op met TOP

Tijden:9.00 - 13.00
Duur:1 dagdeel
Locatie:EUR Woudestein
Kosten:€ 350