Programma

SPARREN is één op één oefenen met je eigen houding en gedrag. Je doet dit met een zeer ervaren sparringpartner die zich helemaal op jouw vraag richt. Er zijn geen collega’s of leidinggevenden die meekijken, er wordt geen gebruik gemaakt van audiovisuele middelen (geen video-opnamen), er zijn ook geen anderen die je evalueren. SPARREN is dan ook niet te vergelijken met een training: SPARREN is puur maatwerk. U werkt heel intensief aan voor jou lastige gedragsaspecten en houdingen waar je in je werk mee te maken hebt.

Vooraf vul je een digitaal startformulier in. Dat vraagt ongeveer 10 minuten van je tijd. Hiermee ontstaat bij je sparringpartner en bij jezelf een helder beeld over jouw vraag. Op basis hiervan bereidt jouw sparringpartner een voor jou herkenbare situatie voor die tijdens de sessie als uitgangspunt dient. Je experimenteert tijdens de sessie met ander gedrag en ontdekt zo benaderingen die bij jou passen en tot resultaat leiden. 

Competenties

Communiceren en beïnvloeden: mondelinge communicatie, inlevingsvermogen, overtuigingskracht. 

Doelgroep

Sparren is voor iedereen die zijn of haar eigen performance wilt verbeteren door effectiever te worden in de communicatie, op welk vlak dan ook. Bijvoorbeeld als je de beperkingen van eigen (gedrags) mogelijkheden ervaart. Of als je leidinggevende je duidelijk maakt dat hij/zij betere prestaties van je verwacht. Maar ook binnen een coaching traject waarbij je je wilt richten op praktisch handelen. SPARREN kort voordat je een gesprek moet voeren waar veel van af hangt, kan voorkomen dat je door je eigen blinde vlek het door jou gestelde doel niet bereikt.

Acteur

De sessie wordt verzorgd door een acteur van FactorVeermans