AVG voor managers

Current facets (Pre-Master)

In deze sessie van een halve dag worden lijnmanagers bekend gemaakt met de belangrijkste eisen en verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Op basis daarvan kunnen zij de risico’s voor hun afdeling duiden en beheersbaar maken. Hierbij wordt het binnen de EUR aanwezige raamwerk voor privacy en gegevensbescherming als uitgangspunt gemaakt. 

Praktische informatie

Data:Op het moment zijn er geen data beschikbaar, neem bij interesse contact op met TOP. 
Tijden:9.30 – 13.00 uur
Duur:0,5 dag
Locatie:EUR Woudestein
Kosten:Deze training is kosteloos voor EUR medewerkers. 
Organisatie:Deze training wordt mogelijk gemaakt door het CIO Office, Project Digitale Veiligheid & Privacy
 • 9:30

   

  Introductie

   

  AVG en risico: wat zijn de risico’s van onzorgvuldige verwerking van persoonsgegevens in de bedrijfsvoering?

   

  Belangrijkste elementen en begrippen AVG (verwerkingsverantwoordelijke, verwerker, persoonsgegeven)

   

  Belangrijkste verplichtingen uit de AVG

   

  11:00 Pauze

   

  11:15

   

  Rechten van de betrokkenen en de invulling daarvan

   

  Risico beheersing in de praktijk

  • Privacybeleid en verantwoordelijkheidsverdeling
  • Register van verwerkingen
  • Gegevensbeschermingseffectbeoordelingen

   

  • Lijnmanagers zijn in staat de risico’s van een (voorgenomen) verwerking in te schatten
  • Lijnmanagers kunnen de juiste keuzes maken voor het privacy compliant inrichtingen van hun afdeling
  • Lijnmanagers kunnen de verhoudingen ten opzichte van derden duiden en de bijbehorende juridische waarborgen (laten) treffen
  • Lijnmanagers kunnen effectief (laten) reageren op verzoeken van betrokkenen
 • Bart Schermer van Considerati