Kennismaken met TOP
Wie zijn wij en waar staan wij voor?

Wat is TOP?

De trainingen en opleidingen zijn binnen de EUR belegd in het Trainings- en Ontwikkelingsplatform (TOP). Naast de afstemming van het trainingsaanbod met onze collega universiteiten, speelt TOP een belangrijke rol om training en ontwikkeling een volwaardige rol te laten spelen in de strategie van de EUR en de R&O van de medewerkers. Dit platform is de plek waar alle praktische, inhoudelijk en innovatieve activiteiten rondom training en ontwikkeling worden ondergebracht.

Scholing is een voorwaarde voor strategisch succes

De Erasmus Universiteit Rotterdam is zich ervan bewust dat het halen van haar strategische doelen mede afhangt van een sterke organisatie. Een van de voorwaarden voor een sterke organisatie is de kwaliteit van de medewerkers. Die kwaliteit wordt in belangrijke mate bepaald door kennis en kunde, en door motivatie en betrokkenheid. Het is de overtuiging dat kennis- en talentenontwikkeling daarin een belangrijke rol spelen. Ten einde deze elementen te versterken, is het bureau TOP in het leven geroepen: het Trainings- en Ontwikkelingsplatform van de Erasmus Universiteit Rotterdam. TOP is laagdrempelig, gericht op alle medewerkers van de EUR en heeft een up-to-date cursusaanbod afgestemd op de behoefte van de organisatie. We adviseren en ondersteunen mensen en organisatie-onderdelen in het verankeren van leren, persoonlijke groei en effectiviteit, en het delen van kennis. Zo wordt de zichtbaarheid van leren en ontwikkelen vergroot, worden netwerken versterkt en wordt een plek gecreëerd waar je met al je vragen rondom training en ontwikkeling terecht kunt. Aldus willen we een cultuur tot stand brengen waarin life long learning vanzelfsprekend is om onze ambities waar te maken en het beste uit onszelf te halen, zodat de EUR haar sterke positie kan behouden en verder kan uitbouwen.

Erasmus Academie

Er is gekozen voor een constructie waarin TOP een aparte afdeling is van Erasmus Academie, instituut voor postacademisch onderwijs van de EUR, waarbij de medewerkers gedetacheerd worden naar USC unit HR. Op deze manier wordt geprofiteerd van de aanwezige kennis bij Erasmus Academie op het terrein van bedrijfsopleidingen, zonder in conflict te komen met tegenstrijdige belangen. TOP bestaat uit een programma manager, een coördinator en een online learning- & developmentspecialist. De programma manager is verantwoordelijk voor het vertalen van de (specifieke) opleidingsvragen naar een trainings- & opleidingsaanbod, al dan niet op maat.

 

Medewerkers

 • Ad Hofstede- Directeur Erasmus Academie

  Ad Hofstede
  Directeur Erasmus Academie /Adviseur TOP 

 • Miranda Smit-Swaan
  Programmamanager TOP

 • Monique Goense

  Monique Goense
  Programmacoördinator TOP 

 • Mariëlle van den Oever
  E-learning en development specialist

Contact

E-mailadres
Telefoon
010 - 40 81697
Ruimte
Sanders Building | Building

Heb je vragen over een training? Ben je geïnteresseerd in een maatwerk training voor jouw team? Of wil je een afspraak maken voor een adviesgesprek?
Neem dan contact met ons op.