Wat is TOP?

Wie zijn wij en waar staan wij voor?

De trainingen en opleidingen zijn binnen de EUR belegd in het Training- en Ontwikkelingsplatform (TOP). Naast de afstemming van het trainingsaanbod met onze collega universiteiten, speelt TOP een belangrijke rol om training en ontwikkeling een volwaardige rol te laten spelen in de strategie van de EUR en de R&O van de medewerkers. Dit platform is de plek waar alle praktische, inhoudelijk en innovatieve activiteiten rondom training en ontwikkeling worden ondergebracht.

Scholing is een voorwaarde voor strategisch succes

De Erasmus Universiteit Rotterdam is zich ervan bewust dat het halen van haar strategische doelen mede afhangt van een sterke organisatie. Een van de voorwaarden voor een sterke organisatie is de kwaliteit van de medewerkers. Die kwaliteit wordt in belangrijke mate bepaald door kennis en kunde, en door motivatie en betrokkenheid. Het is de overtuiging dat kennis- en talentenontwikkeling daarin een belangrijke rol spelen. Ten einde deze elementen te versterken, is het bureau TOP in het leven geroepen: het Trainings- en Ontwikkelingsplatform van de Erasmus Universiteit Rotterdam. TOP is laagdrempelig, gericht op alle medewerkers van de EUR en heeft een up-to-date cursusaanbod afgestemd op de behoefte van de organisatie. We adviseren en ondersteunen mensen en organisatieonderdelen in het verankeren van leren, persoonlijke groei en effectiviteit, en het delen van kennis. Zo wordt de zichtbaarheid van leren en ontwikkelen vergroot, worden netwerken versterkt en wordt een plek gecreëerd waar je met al je vragen rondom training en ontwikkeling terecht kunt. Aldus willen we een cultuur tot stand brengen waarin life long learning vanzelfsprekend is om onze ambities waar te maken en het beste uit onszelf te halen, zodat de EUR haar sterke positie kan behouden en verder kan uitbouwen.

 

Medewerkers

 • Monique Goense
  Programmacoördinator TOP 

 • Marja Lakwijk
  Learning & Development Advisor TOP

 • Tuğba Şenyürek
  Ondersteuner TOP

Contact

E-mailadres
top@eur.nl
Ruimte
Sanders Building

Heb je vragen over een training? Ben je geïnteresseerd in een maatwerk training voor jouw team? Of wil je een afspraak maken voor een adviesgesprek?
Neem dan contact met ons op.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen