Share Your Knowledge
Leer van de kennis en ervaring van je collega's

Share Your Knowledge

SAVE THE DATE: Van 22 - 26 maart 2021 organiseren we de 5e editie van de Share Your Knowledge Week. Deze editie vindt volledig online plaats. 

Tijdens de Share Your Knowledge week verzorgen collega's korte workshops voor elkaar. Een workshop duurt maximaal 1,5 uur.  
Je ontmoet je collega’s in een andere setting. Je breidt je netwerk uit en leert van elkaars kennis.

Iedereen kan tijdens deze week een workshop verzorgen, van academische tot professional services staff. Is het geven van een workshop nieuw voor je? Wij zorgen voor ondersteuning bij het vormgeven van jouw workshop. 

In februari maken we het programma voor 2021 bekend. Wil jij je nog aanmelden als trainer? Vul dan onderstaand formulier in. 

Ik vind Share Your Knowledge een fantastische manier om je kennis te kunnen delen, te verbinden en jezelf zichtbaar te maken.
Jolanda Bloem
Communicatieadviseur ESL
Lees hier meer over de ervaring van Jolanda over Jolanda Bloem over Share Your Knowledge

Meld je aan als trainer voor de Share Your Knowledge Week 22 maart tot 26 maart 2021

Max 75 woorden/Max 75 words
Wat weten/kunnen deelnemers na het volgen van jouw workshop? / What do participants know after participating in this workshop?
Voertaal/Language
Op welke data ben je beschikbaar? / Which dates are you available?
De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebuikt voor trainingen van TOP ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. TOP gaat vertrouwelijk met persoonsgegevens om, met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij naar het Privacy Statement van de EUR/Personal data collected via this form is used by the TOP trainings for the purpose of participant administration and/or communication. TOP treats personal data with confidentiality and strict observance of the General Data Protection Regulation (GDPR). For more information, we refer you to the Privacy Statement of the EUR.

 

Let op: het programma hieronder is voor 2020. Het programma voor 2021 wordt in februari 2021 bekend gemaakt. 

Programma Share Your Knowledge 2020

 • Let op: deze workshop zit vol.

  “Als je creatieve werknemers wilt, geef ze dan genoeg tijd om te spelen” - John Cleese.

  In deze workshop maakt u (opnieuw) verbinding met uw eigen creativiteit door verschillende kunstmedia te verkennen.

  Als u in de stellige overtuiging verkeert dat u geen creatief persoon bent, zal deelname aan deze workshop een verrassende ervaring zijn - in positieve zin! Creativiteit kan u helpen te ontspannen, meer geïnspireerd te raken en te verbinden met anderen.

  Voertaal: Engels
  Doelgroep: Wetenschappelijke staf en professional services staf
  Aantal deelnemers: 10

  Het vermogen om uw online identiteit te beschermen en beheren is van cruciaal belang voor digitale geletterdheid op de werkplek. Velen van ons verstrekken achteloos e-mailadressen, wachtwoorden, namen enzovoort, wanneer websites vragen ons aan te melden. Weet u wel zeker dat u deze informatie wilt geven? Is er een best practice? In deze workshop verwerft u kennis over de privacy- en beveiligingsaspecten van uw online identiteit. U leert hoe u een Identity Provider kunt gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

  Voertaal: Engels
  Doelgroep: Wetenschappelijke staf en professional services staf
  Aantal deelnemers: 15

  Tijdens deze workshop krijgt ondersteunend personeel de mogelijkheid om na te denken over hun toekomst en een volgende stap hierin zodat ze een helder beeld hebben waarom een volgende stap wel of niet nodig is. Door middel van zelfreflectie komen ze achter hun interesses en hoe ze kansen kunnen creeren en pakken. De belangrijkste competencies voor het ondersteunend personeel, de zorg voor een goede mentale gezondheid zonder stress en burnouts, en de mogelijkheden die EUR biedt voor carriere ontwikkeling worden besproken. 
   

  Voertaal: Nederlands
  Doelgroep: Professional services staf
  Aantal deelnemers: 15

  Wil je dat jouw onderzoek of onderwijs maatschappelijke impact maakt? Leer dan hoe je je eigen cursus ontwikkelt. In deze workshop maak je kennis met de eisen die professionals en executive cursussen stellen aan course design, zodat je in staat bent zelf een cursus voor de markt te ontwikkelen die bijdraagt aan waardevolle maatschappelijke impact.

  Voertaal: Engels
  Doelgroep: Wetenschappelijke staf
  Aantal deelnemers: 16

  Organisatie-opstelling

  Tijdens deze workshop maakt de groep kennis met systemisch werk. De groep verdiept zich samen in een casus van een deelnemer om daar op een systemische manier naar te kijken en mogelijk een opstelling mee te doen. Er word gestart met een korte introductie over systemisch werk, daarna gaan we praktisch aan de slag.

  Voertaal: Engels
  Doelgroep: Iedereen die kennis wil maken met systemisch werken en organisatie opstellingen.
  Aantal deelnemers: 16

  Van onderzoekers wordt vaak gevraagd een 'impactplan' op te stellen, hetzij door financiers, hetzij door hun organisatie. Voor dergelijke impactplannen is een strategie vereist voor het benaderen van potentiële gebruikers van het onderzoek. Maar wie zijn dat eigenlijk? En wat houdt impact eigenlijk in? Tijdens de workshop zullen deelnemers zich bezighouden met dit 'wat'. De workshop is erop gericht een andere kijk op de impact van onderzoek te bieden, en in het bijzonder een benadering om dergelijke effecten te bereiken.

  Voertaal: Engels
  Doelgroep: Zowel academische als niet-academische onderzoekers, in iedere fase van hun carriere
  Aantal deelnemers: 15

  Theatertechnieken ontwikkelen kan voor iedereen nuttig zijn. Ook voor medewerkers aan een universiteit. Theatertechnieken als samenspel, incasseren, inlevend spel en opbouw van mise-en-scène komen aan de orde. De deelnemers ervaren zowel het denken als het doen van regisseur én acteur. De scènes komen tot stand door improvisatie-opdrachten. Deelnemers dragen daarvoor zelf de ingrediënten aan. Fedde van der Spoel is naast zijn werk als online communicatie adviseur bij de EUR ook dramadocent bij de SKVR.


  Voertaal: Nederlands
  Doelgroep: Wetenschappelijke staf en professional services staf
  Aantal deelnemers: 12

  In deze interactieve workshop reflecteert u op wervings- en selectieprocedures door concrete voorbeelden te bestuderen. U bespreekt ook manieren waarop deze praktijken kunnen worden verbeterd, zodat de beste kandidaat voor de functie wordt geselecteerd.

  De methode is leren door te doen. Interactief. Tijdens de workshop zijn alle vragen welkom.

  Voertaal: Engels
  Doelgroep: Iedereen die te maken heeft met of geïnteresseerd is in werving en selectie
  Aantal deelnemers: 15

  Duurzaamheid is het parool van onze generatie. Studenten eisen het. De maatschappij heeft het nodig. In functies wordt kennis en knowhow omtrent duurzame praktijken verwacht. Als docenten is het dus onze verantwoordelijkheid om creatieve manieren te vinden om duurzaamheidsprincipes diepgaand te integreren en te onderwijzen en om in ons leslokaal vorm te geven aan het implementeren en verwezenlijken van duurzaamheid.

  In deze workshop krijg je eerst beknopte achtergrondinformatie over wat duurzaamheid is en waarom het belangrijk is, en vervolgens duiken we in praktijkgerichte methoden voor het integreren van duurzaamheid in het onderwijsprogramma en de onderwijservaring.

  Voertaal:  Engels
  Target group: Onderwijzend personeel
  Number of participants: 20

  We staan allemaal wel eens voor lastige situaties. Heb je de neiging om vanuit een kritische houding te handelen en jezelf of de ander (onbewust) streng te veroordelen? Of jezelf wel maar de ander juist niet?  

  In deze workshop staan we stil bij de kritische houding naar onszelf en hoe we door zelfcompassie onszelf meer vrijheid kunnen geven. Vrijheid om met meer emotionele veerkracht het juiste te doen. In contact met jezelf en in verbondenheid met de ander.

  Je maakt kennis met het begrip zelfcompassie zoals onderzocht door psychologe Kristin Neff. Daarnaast krijg je handvatten en oefeningen voor toepassing in je arbeidzame leven. O.a. via het gedachtengoed van Marshall Rosenberg over non-violence communication.

  Voertaal: Nederlands
  Doelgroep: Voor iedereen die lastige werksituaties meer of vaker vanuit een vriendelijk hart zou willen benaderen.
  Aantal deelnemers: 15

  Als docent wil je graag dat je studenten doelen stellen, leeractiviteiten plannen, hun leerproces volgen, gemotiveerd blijven en hun resultaten evalueren. Met andere woorden, je wilt dat ze zelfregulerend leren. Helaas maken niet alle studenten optimaal gebruik van zelfregulerend leren en zijn niet alle vakken ontworpen om de toepassing van zelfregulerend leren te maximaliseren. In deze workshop ontdekt u hoe u een studentgericht studielandschap kunt creëren dat zelfregulerend leren aanmoedigt.

  Voertaal: Engels
  Doelgroep: Onderwijzend personeel en iedereen die
  geïnteresseerd is
  Aantal deelnemers: 15

 • In deze interactieve workshop bespreken we het waarom van op ondernemen gericht onderwijs. De workshop is praktisch en uitvoerbaar: hoe kunt u in uw eigen functie een bijdrage leveren om de universiteit een plek voor meer op ondernemen gericht onderwijs te maken?

  In lijn met de visie van onze universiteit "om een positieve impact op maatschappelijke uitdagingen te creëren", stelt het Erasmus Centre for Entrepreneurship zich ten doel om de ondernemerscompetentie van mensen te ontwikkelen en zo hun vermogen te versterken om duurzame oplossingen te creëren en te realiseren.

  De workshop wordt afgesloten met een rondleiding (optioneel) in en om het Erasmus Centre for Entrepreneurship, het op ondernemen gerichte studielandschap van onze universiteit. Het Erasmus Centre for Entrepreneurship is gelegen in de Rotterdam Science Tower in het hart van het Rotterdam Innovation District en beslaat meer dan 10.000 m2. Het is de thuisbasis voor een community van meer dan honderd innovatieve bedrijven waar talloze opleidingsprogramma's en evenementen voor ondernemerschap plaatsvinden.

  U verlaat deze workshop met een stappenplan voor persoonlijke vernieuwing: maak de universiteit, het onderwijs en uw functie meer ondernemend.

  Voertaal: Engels
  Doelgroep: Iedereen die geïnteresseerd is in het innoveren van de universiteit en het onderwijs meer ondernemend wil maken
  Aantal deelnemers: 25
  Locatie: Erasmus Centre for Entrepreneurship

  In deze workshop ga je aan de slag met het ontwikkelen van jouw eigen opleiding voor professionals. Dit doe je aan de hand van design thinking. Design Thinking is een methode om op een creatieve manier tot innovatieve oplossingen voor problemen te komen. Klantgerichtheid staat daarbij centraal. Na het volgen van deze workshop ben je je bewust van de eisen waaraan een postacademische opleiding voor professionals moet voldoen. Misschien ga je zelfs wel naar huis met een kant-en-klaar concept voor het ontwikkelen van jouw eigen opleiding.

  Voertaal: Engels
  Doelgroep: Wetenschappelijke staf
  Aantal deelnemers: 16

  "Werkdruk komt doordat de werkgever teveel werk van mij vraagt" zegt de werknemer.

  "Werkdruk komt door de manier waarop de werknemer prioriteiten stelt" zegt de werkgever.

  Beiden hebben gelijk. Maar het gesprek zit ook vast als dit de uitgangsposities zijn.

  In deze workshop leer je hoe je naar werkdruk kunt kijken, aan de hand van een samenvattend model. Je krijgt inzicht in wat volgens onderzoek de meest voorkomende oorzaken zijn van werkdruk. Vervolgens leer je aan de hand van de Werkdruk Wegwijzer van TNO welke processtappen je als leidinggevende met je team kunt zetten om werkdruk systematisch aan te pakken en hoe de huidige dienstverlening van HR je hierbij kan ondersteunen.

  Voertaal: Nederlands
  Doelgroep: Leidinggevenden
  Aantal deelnemers: 26

  Inkopen doen we zelf als we boodschappen doen, iets moois aanschaffen of een vakantie boeken. Als je het goed doet ben je tevreden. Voor de EUR is dat niet anders, wat je ermee wilt realiseren is vaak wel anders en soms complex.

  Professioneel inkopen draagt (ook via de leveranciers) bij aan het realiseren van de EUR-organisatiedoelstellingen. De balans tussen rechtmatig handelen en doelmatigheid, zowel op de korte als de lange termijn, is de kunst van het Inkopen bij de EUR.

  Voertaal: Nederlands
  Doelgroep: Contractbeheerders, bestellers, budgetverantwoordelijken, en andere geïnteresseerden
  Aantal deelnemers: 20

  Iedere organisatie is vanuit de wet verplicht om de BHV (bedrijfshulpverlening) goed te regelen. Echter is er veel ruimte voor eigen invulling. Logisch, aangezien ieder bedrijf of instellingen eigen risico's en (financiële) mogelijkheden heeft. Helaas wordt in 'BHV-land' veel onzin verkocht met veiligheid als drogreden. Veel verkopers zeggen als snel dat hun product of dienst, 'moet van de wet'. Vaak zit het net even anders.

  Voertaal: Nederlands
  Doelgroep: Iedereen die meer over BHV wil weten
  Aantal deelnemers: 50

   

  Wil je leren hoe je anderen enthousiast kunt maken over jouw project of idee? In deze workshop leer je de basisprincipes van de overredingskunst en van het spreken in het openbaar, zodat je een ​​korte pitch kunt schrijven en presenteren die niet alleen overtuigt, maar ook niet snel wordt vergeten. U oefent pitchen met behulp van verschillende oefeningen en u krijgt feedback van de andere workshopdeelnemers en van uw trainer.

  Voertaal: Engels
  Doelgroep: Wetenschappelijke staf en professional services staf
  Aantal deelnemers: 20

  Een gesprek dat je liever anders aan had willen pakken, twijfelen over hoe je een boodschap moet brengen,

  of kijken naar een ander en denken: zo zou ik het zelf nooit durven brengen… Herken je dit? Stop met willen, twijfelen en denken: probeer het uit! Tijdens deze actieve workshop ga je experimenteren met communicatiestijlen. Na een korte theorie-uitleg ga je letterlijk de (werk)vloer op! Door middel van verschillende theateroefeningen ervaar je hoe communicatiestijlen voor jou voelen, en zie je hoe ze overkomen op de ander. Dit doe je door situaties na te spelen, te observeren of zelfs te regisseren. Je kruipt in verschillende rollen en treedt zowel binnen als buiten je comfortzone. Na deze workshop ga jij met kennis en een confidence-boost weer terug: de échte werkvloer op.

  Voertaal: Nederlands
  Doelgroep: Iedereen die vrijblijvend de grenzen van haar/zijn comfortzone wil verkennen
  Aantal deelnemers: 12

  Wilt u actieve studentenparticipatie in uw leslokaal aanmoedigen? Vraag u zich af welke technieken u kunt gebruiken om de betrokkenheid van studenten met verschillende vooropleidingen en sociale achtergronden te bevorderen?

  In deze training verkennen we verschillende technieken om actieve studentenparticipatie aan te moedigen en strategieën bespreken om uw klaslokaal inclusiever te maken voor alle studenten. Het doel is om enkele concrete tips te geven en een open gesprek te voeren over het probleem waar u mogelijk mee worstelt, zodat we van elkaar kunnen leren.

  Voertaal: Engels
  Doelgroep: Onderwijzend personeel
  Aantal deelnemers: 15

  Maak jij al je flyers en posters nog in Paint? Stop daarmee en meld je aan voor deze workshop. In anderhalf uur leer je de basics van Photoshop, zodat je professionele visuele communicatie-uitingen kunt maken.

  Voertaal: Nederlands
  Doelgroep: Iedereen die weinig ervaring heeft met Adobe Photoshop en graag de basics wil leren
  Aantal deelnemers: 15

  Yoga en mindfulness is meer dan rekken en strekken, mediteren en mantra's zingen. Het is het voorbereiden van je lichaam op een verhoogde mentale focus, introspectie en creativiteit. Leer om kwalitatieve pauzes te nemen die een ‘re-energizing’ effect hebben. Zo leer je je energie te beheren met een lange termijn-instelling: duurzaam persoonlijk energiebeheer. In deze workshop krijg je technieken aangereikt om deze voordelen te bereiken, niet op de mat maar gewoon aan je bureau. Je leert waarom deze technieken zo'n positief effect hebben op je lichaam, productiviteit en je mentale gesteldheid.

  Voertaal: Engels
  Doelgroep: Iedereen die zich wel eens gespannen voelt na een dag werken, productiever wil worden en die het lastig vindt om kwalitatieve pauzes te nemen
  Aantal deelnemers: 15

  Tijdens het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden leggen medewerkers informatie vast. Zij documenteren wat ze doen, zodat de informatie terug te vinden is. De digitalisering en verdere automatisering van werkprocessen en het groeiend aantal systemen en applicaties waar deze kan worden opgeslagen, maakt het vastleggen van informatie complexer.

  Tijdens deze workshop krijgen de deelnemers tips en handvatten om eigen informatie beter en sneller terug kunnen vinden. Ook informatiebeheer komt aan bod. 

  Voertaal: Nederlands
  Doelgroep: Zowel wetenschappelijke als professional services staf
  Aantal deelnemers: 20

 • Informatie zoeken, betrouwbare bronnen identificeren, plagiaat vermijden: informatievaardigheden zijn van vitaal belang voor het academische succes van studenten. De Universiteitsbibliotheek biedt uitgebreide online content om studenten hierin te begeleiden, maar de beste manier om te leren is door die kennis toe te passen. In deze praktische workshop laten de onderwijsexperts van de bibliotheek je zien hoe je deze informatievaardigheden kan integreren in je eigen onderwijsprogramma.

  Na het voltooien van deze workshop heb je ervaring opgedaan met het gebruik van blended learning-technieken voor het leren en oefenen van informatievaardigheden. Je weet dan hoe de online bronnen van de bibliotheek in een Canvas-vak kunt integreren en hoe deze bronnen in jouw onderwijsprogramma passen. Je hebt ook nagedacht over manieren om vakspecifieke oefeningen te ontwikkelen om deze vaardigheden te oefenen. Behalve dat je praktische toepassingen leert, zal deze workshop je hopelijk inspireren om met een verse, creatieve blik naar het ontwerp van je onderwijsprogramma te kijken.

  Voertaal: Engels
  Doelgroep: Onderwijzend personeel en onderwijsondersteuners
  Aantal deelnemers: 16

  Soms moeten we zo hard werken van onszelf dat we alle vreugde in werk, leven of een combinatie van beide kwijtraken. Het in kaart brengen van je interne landschap kan een constructieve manier zijn om een gevoel van plezier in werk en leven terug te krijgen. 'Leuk en toch diepgaand', is het motto van de trainer bij het begeleiden van academici.

  Voertaal: Engels
  Doelgroep: Wetenschappelijke staf
  Aantal deelnemers: 18

  We streven allemaal naar een zinvol beroepsleven waarin we het verschil kunnen maken door onze talenten te benutten. Maar voor werk met een grote impact moeten we een evenwicht zien te vinden door middel van herstel, een fenomeen dat in deze tijd steeds moeilijker wordt. Wat is dat, rust, en hoe kun je effectief rusten om het maximale uit uw werkdag te halen?

  Voertaal: Nederlands
  Doelgroep: Iedereen die moeite heeft met het loslaten van haar/zijn werk
  Aantal deelnemers: 10

  Educational On line role play simulations, often lasting 2-3 weeks or longer, can be organised and facilitated across faculties as diverse as business, education and engineering. I will use some examples from ISS and previous work in the UK, to illustrate how such role play simulations work. I will also provide a few academic readings for interest, to illustrate some key strengths - and also limitations - of this kind of approach to learning. I propose that on-line role play simulations can complement - but not replace- more conventional classroom teaching.
  Those who take part will know what an educational on-line role play simulation is, what it is not, and the basics of how to organise such an exercise with a group of participants (professionals, community members or students). A second outcome will be a preliminary knowledge of some research in this area, which suggests what the pedagogic considerations might be for running an educational on-line role play simulation.

  Voertaal: Engels
  Doelgroep: Academische staf
  Aantal deelnemers: 40

  Aan de hand van een simulatie game maak je kennis met de basisprincipes van Lean. Je leert meer over het belang van klantgericht werken en maakt kennis met de 8 verspillingen van Lean. Om de vertaling te kunnen maken naar de werkvloer ga je experimenteren met verbeter ideeën om jouw werkprocessen efficienter in te richten. 

  Na het volgen van deze workshop weet je wat de kernprincipes van Lean zijn en kun je verspillingen herkennen in processen.

  Na het volgen van deze workshop ken je de kernprincipes van Lean en kun je verspillingen in processen herkennen. 

  Voertaal: English
  Doelgroep: Iedereen die meer wil weten over Lean werken
  Aantal deelnemers: 12

  Google Analytics biedt u veel informatie over de bezoekers van uw website, verkeersbronnen en de wijze waarop uw webpagina's worden gebruikt. Maar hoe gebruikt u deze gegevens om uw pagina's en de effecten ervan te verbeteren?

  Voertaal: Engels
  Doelgroep: webredacteuren van EUR
  Aantal deelnemers: 15

 • Je bent op zoek naar ‘jouw ding’, iets waar jij plezier en voldoening uithaalt en je hebt het idee dat je al verschillende dingen geprobeerd hebt. Je werk is aardig en doe je al lang, maar je weet niet of dit nou echt voldoening geeft. Je sport omdat dat goed voor je is. In je vrije tijd doe je nutteloze dingen, zoals tv kijken, Netflixen. Soms probeer je iets creatief en daarin raak je snel verveelt.Je bent op die leeftijd dat je wilt weten wat je gaat doen met je rest van je leven? Waar wil je de komende jaren je aandacht op richten?Hoe kom je erachter wat je echt wil?
  De magie vinden in je leven. Wie wil dit nu niet?

  In deze workshop ga je op zoek naar antwoorden op deze vragen aan de hand van de 3 logische niveaus (denken, leren en veranderen) uit de NLP methodiek. Op deze manier krijg je meer inzicht in je normen en waarden en kom je dichter bij je missie op dit moment in je leven. 

  Voertaal: Nederlands
  Doelgroep: Iedereen die wil leren hoe je NLP kunt inzetten om erachter te komen waar jij energie van krijgt
  Aantal deelnemers: 18

  Deze workshop start om 9.15 en eindigt 11.45

  Na ondertekening van de DORA-verklaring door financiers zoals KNAW, NWO en ZonMw worden de impactfactoren van tijdschriften en de h-index verwijderd uit call-teksten en aanvraagformulieren. In deze workshop laten we u bronnen en hulpmiddelen zien die u kunt gebruiken om uw publicatielijst te verrijken. U maakt kennis met ORCID (voor het creëren van een ​​interoperabele publicatielijst), Altmetric Explorer (om online aandacht voor uw publicaties op te sporen) en Scopus en SciVal (om citatie metrics te vinden). Na deelname aan deze workshop weet u hoe en waar u metrics over uw publicaties kunt vinden waarmee u de impact van uw onderzoek kunt laten zien.

  Voertaal: Engels
  Doelgroep: Onderzoekers, grant officers, beleidsmakers op het gebied van onderzoek, onderzoek ondersteuners
  Aantal deelnemers:15

  Mindfulness biedt een manier om met onze aandacht in het huidige moment te zijn. Deze gerichte aandacht maakt het mogelijk op te merken welke gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties we van moment-tot-moment ervaren. Hierdoor kunnen we beter en vooral ook sneller detecteren hoe het met ons gaat, en of we -bijvoorbeeld- stress ervaren. Mindfulness geeft ons daarnaast de mogelijkheid elk moment uit de automatische piloot te stappen en een bewuste keuze te maken. Dus in plaats van automatisch te reageren (of te denken of piekeren) vanuit gewoonte, creëren we de ruimte om bewust te handelen zoals het best passend is gegeven de (lastige) situatie.

  Deze workshop geeft je handvatten om meer bewuste aandacht in je (werk)dag te brengen. Je krijgt meer inzicht in wat er zich in jouw hoofd afspeelt en hoe dat invloed heeft op hoe je je voelt of gedraagt. Je maakt kennis met verschillende oefeningen uit de mindfulness-based cognitive therapy (MBCT), die je de mogelijkheid geven om te ervaren of mindfulness iets voor jou is.


  Voertaal: Nederlands
  Doelgroep: Iedereen die wil kennismaken met mindfulness
  Aantal deelnemers: 12

  Leer communiceren met compassie, zonder daarbij je eigen belang te vergeten.

  Maak kennis met het wereldwijde gedachtengoed van Marshall Rosenberg* en verken de gereedschappen van Verbindende Communicatie. Ontdek de sleutel om van (schijnbaar) tegengestelde belangen te komen tot oplossingen waarin alle betrokken zich in kunnen vinden.

  Je maakt kennis met de basisprincipes van Verbindende Communicatie. Hiermee ontdek je een manier van communiceren die de nadruk legt op het communiceren van dat wat ons wezenlijk raakt. Je leert dat Verbindende Communicatie je in staat stelt om je te verbinden met de diepere waarden en behoeftes van jezelf én die van een ander. Het stimuleert je om Verbindende Communicatie in te zetten tijdens gesprekken met je collega’s, vrienden en familie.

  *Marshall Rosenberg was een Amerikaanse psycholoog en de ontwerper van het model van Verbindende Communicatie.

  Voertaal: Nederlands
  Doelgroep: Voor iedereen die nieuwgierig is naar Verbindende Communicatie en wil leren om vanuit verbinding en met meer helderheid te communiceren. Zowel academische als professional services staf.
  Aantal deelnemers: 20

  Deze workshop is interactief en heeft een doe-het-zelf-karakter. Eerst komt aan de orde wat samenwerken betekent en welke vaardigheden de deelnemers denken nodig te hebben om goed met anderen samen te werken. Daarna worden de deelnemers in teams verdeeld en gaan ze ‘het samenwerken spel’ spelen. Tijdens het spel worden de teams gedaagd om snel en accuraat een ‘product’ te fabriceren. Daarmee kunnen ze punten winnen. De workshop wordt afgesloten met een reflectie moment over het samenwerken.

  Voertaal: Engels
  Doelgroep: Wetenschappelijke staf en professional services staf
  Aantal deelnemers: 25

  Tijdens deze workshop krijgen de deelnemers een reanimatie instructie door middel van virtual reality.

  Voertaal: Nederlands
  Doelgroep: BHV'ers, EHBO'
  ers, en iedereen die geïnteresseerd is. 
  Aantal deelnemers: 8

  Wilt u kunnen spreken zonder voorbereiding, en daarbij net zo zelfverzekerd lijken als wanneer u de hele dag had geoefend? In deze kleine interactieve workshop combineren we oefeningen uit het improvisatietheater en principes van zelfverzekerd verbaal en non-verbaal spreken in het openbaar. Elke deelnemer krijgt de kans om een ​​korte geïmproviseerde toespraak te houden, waarop de trainer en de deelnemers gedetailleerde feedback zullen geven.

  Voertaal: Engels
  Doelgroep: Iedereen die beter wil worden in het spreken voor een publiek
  Aantal deelnemers: 12

  Tijdens deze workshop zul je leren efficiënter te werk te gaan.

  Voertaal: Nederlands
  Doelgroep: Profesional services staf
  Aantal deelnemers: 10

  Weer een dag (hard) gewerkt. Wat heb ik eigenlijk gedaan? Heb ik een gevoel dat ik heb bijgedragen? Kreeg ik er energie van? Of heeft het mij energie gekost?

  Tijdens deze workshop sta je letterlijk en figuurlijk stil en word je bewust van wat jij belangrijk vindt in je werk(ende leven).

  Na het volgen van deze workshop ben jij je bewust van de mooie loopbaan & ontwikkel mogelijkheden die de EUR te bieden heeft om jou te helpen die volgende stap te maken in je carrière. Misschien zet jij vandaag wel je eerste stap!

  Voertaal: Nederlands
  Doelgroep: Academische en professional services staf
  Aantal deelnemers: 25

  Ben jij die collega die graag een event, regeling of baanbrekend onderzoek onder de aandacht wil brengen? Ken je de mogelijkheden die er zijn om jouw doelgroepen te bereiken? Aan de hand van voorbeelden vertellen we je er alles over tijdens deze sessie. Want ieder verhaal verdient het beste kanaal!

  Voertaal: Nederlands
  Doelgroep: Collega’s die nieuws maken, events organiseren of andere informatie onder de aandacht willen brengen en meer willen weten over hoe zij hun boodschap het beste naar buiten kunnen brengen. Verder iedereen die geïnteresseerd is in content maken voor web en social media!

  Aantal deelnemers: 12 (Meld je dus snel aan!)

  Eerste hulp bij het organiseren van een evenement zoals publiekslezing, symposium of culturele activiteit. Deze workshop is een introductie op eventmanagement van doelgroep tot draaiboek. Door het volgen van deze workshop zet je de eerste stap naar een geslaagd event voor de juiste doelgroep.


  Voertaal: Engels
  Doelgroep: Professional services staf, maar ook wetenschappelijke staf die meer aan publieke wetenschapscommunicatie wil doen
  Aantal deelnemers: 20

  Deze workshop geeft u om te beginnen een algemeen overzicht van de beschikbare financieringsprogramma's. Daarna leert u hoe u ervoor kunt zorgen dat uw onderzoeksinteresse overeenkomt met de doelstellingen van financieringsprogramma's en hoe u winnende voorstellen kunt schrijven.

  Voertaal: Engels
  Doelgroep: Onderzoekers die in de beginfase van hun onderzoek zijn
  Aantal deelnemers: 10

 • Aan de hand van een simulatie game maak je kennis met de basisprincipes van Lean. Je leert meer over het belang van klantgericht werken en maakt kennis met de 8 verspillingen van Lean. Om de vertaling te kunnen maken naar de werkvloerg ga je experimenteren met verbeter ideeën om jouw werkprocessen efficienter in te richten. 

  Na het volgen van deze workshop weet je wat de kernprincipes van Lean zijn en kun je verspillingen herkennen in processen.

  Voertaal: Nederlands
  Doelgroep: Alle medewerkers die kennis willen maken met Lean werken
  Aantal deelnemers: 12

  Een belangrijk fundament van effectief teamwerk is dat 'de neuzen één kant op staan', dat wil zeggen, dat de teamleden in staat zijn te komen tot een gedeelde

  visie op de taak van het team, de context van het team en de onderlinge interactie die van hen wordt verwacht.

  In deze workshop doen we een oefening voor groepscommunicatie om enkele van de uitdagingen voor het opbouwen van gedeeld inzicht helder te krijgen en inzicht te verschaffen in de manier waarop de communicatie kan worden verbeterd om die gedeelde visie te faciliteren.

  Voertaal: Engels
  Doelgroep: Iedereen die geïnteresseerd is in communicatie en team work.
  Aantal deelnemers: 15

  Dr. Samira van Bohemen (ESSB) werd in de voorbereiding en tijdens de uitvoering geconfronteerd met verschillende ethische kwesties gelinkt aan haar onderzoek. Ze vond verschillende wegen, oplossingen en manieren om hiermee om te gaan en deelt tijdens deze workshop haar ervaringen.

  Erasmus Research Services ontwikkelt samen met de faculteiten een goede workflow om ethische toetsing, privacy en data management voor onderzoekers makkelijke toegankelijk te maken. Deelnemers kunnen hier tijdens deze workshop  ervaring mee opdoen.

  Voertaal: Engels
  Doelgroep: Onderzoekers en onderzoek ondersteuners
  Aantal deelnemers: 25

  “Als je creatieve werknemers wilt, geef ze dan genoeg tijd om te spelen” - John Cleese.

  In deze workshop maakt u (opnieuw) verbinding met uw eigen creativiteit door verschillende kunstmedia te verkennen.

  Als u in de stellige overtuiging verkeert dat u geen creatief persoon bent, zal deelname aan deze workshop een verrassende ervaring zijn - in positieve zin! Creativiteit kan u helpen te ontspannen, meer geïnspireerd te raken en te verbinden met anderen.

  Voertaal: Engels
  Doelgroep: Wetenschappelijke staf en professional services staf
  Aantal deelnemers: 10

  Fouten zijn onze beste bondgenoten. Toch gaat onze aandacht meer uit naar succesverhalen. Mensen streven naar perfectionisme. Maar zonder fouten wordt er niets geleerd. Zonder te durven falen, is er geen ruimte voor ontwikkeling, groei en vernieuwing. Perfectie bestaat gewoon niet.

  In deze workshop wil ik mensen samenbrengen om elkaar deelgenoot te maken van de eigen ervaringen met (werkgerelateerd) falen, wat ze ervan hebben geleerd en hoe je kunt omgaan met falen wanneer dat onvermijdelijk een keer gebeurt. Je krijgt de kans om uw eigen verhaal te vertellen en te leren van de fouten en ervaringen van collega's.

   De workshop biedt een veilige ruimte en gelegenheid voor zelfreflectie en gemeenschappelijk leren, om samen te vernieuwen en het onderwijs te versterken en te verbeteren met nieuwe ideeën. Tegelijkertijd ontwikkelt zich bij de deelnemers een mindset om open te staan ​​voor fouten en mislukkingen. Het is van groot belang dat de leiders van een organisatie een cultuur van vertrouwen, creativiteit en veiligheid om te falen ondersteunen.

  Voertaal: Engels
  Doelgroep: Zowel wetenschappelijke als professional services staf die graag willen bijdragen aan een innovatieve sfeer, maar zich regelmatig laten tegenhouden vanuit de angst om fouten te maken
  Aantal deelnemers: 15

  Maak jij al je flyers en posters nog in Paint? Stop daarmee en meld je aan voor deze workshop. In anderhalf uur leer je de basics van Photoshop, zodat je professionele visuele communicatie-uitingen kunt maken.

  Voertaal: Nederlands
  Doelgroep: Iedereen die weinig ervaring heeft met Adobe Photoshop en graag de basics wil leren
  Aantal deelnemers: 15

  Met een groep geweldige individuen die samenwerken heeft u nog niet automatisch een geweldig team. Hoe de individuen van een team samenwerken, is belangrijker voor het produceren van geweldige resultaten dan de individuen zelf.

  Het doel van deze workshop is u van een aantal instrumenten te voorzien waarmee u teams kunt helpen effectief samen te werken en op één lijn te streven naar gedeelde doelen. Voor effectieve teambuilding is effectieve communicatie cruciaal. Het doel is u te helpen de huidige communicatieve uitdagingen tussen teamleden te ontrafelen en binnen uw team effectiever te communiceren.

  Voertaal: Engels
  Doelgroep: Wetenschappelijke staf en professional services staf, zowel leidinggevenden als medewerkers
  Aantal deelnemers: 15

Contact

E-mailadres
Adres

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Heb je vragen of een suggestie voor een workshop of spreker? Neem dan contact met ons op.