Share Your Knowledge

Leer van de kennis en ervaring van je collega's

Tijdens de Share Your Knowledge week verzorgen collega's korte workshops voor elkaar. Een workshop duurt maximaal 1,5 uur. Je ontmoet je collega’s in een andere setting. Je breidt je netwerk uit en leert van elkaars kennis.

 

In de week van 25 maart 2022 zal de volgende editie van Share Your Knowledge plaatsvinden. Vorig jaar waren er 25 verschillende worshops in het programma in het Engels en Nederlands. Neem een kijkje in onderstaand programma van vorig jaar om een idee te krijgen van de content van de workshops

Content workshops

Academic writing is a specific genre that is characterised by certain conventions and formulae. This means that academic readers nurture certain expectations about "what they should find" in an academic paper regarding its structure, organisation and recognisable signposts. Having followed specialised courses, in this course I'll share my knowledge and experience in academic writing in English, with a focus on the social sciences. I'll give examples on how to effectively write a paper, in particular for submissions in international peer-reviewed journals. 

Result: The participants will be able to effectively and purposefully structure and organise an academic paper according to, and anticipating, the expectations of an academic reader. This will help them in submitting a paper (e.g. to an international journal) that complies with current conventions in academic writing in English, hence increasing the chances of the paper being accepted in a peer-review process.

Language: English
Target group: Anyone interested in using arts for their own wellbeing
Number of participants: 20

Inkopen doen we zelf als we boodschappen doen, iets moois aanschaffen of een vakantie boeken. Als je het goed doet ben je tevreden. Voor de EUR is dat niet anders, wat je ermee wilt realiseren is vaak wel anders en soms complex. 
Professioneel inkopen draagt (ook via de leveranciers) bij aan het realiseren van de EUR-organisatiedoelstellingen. De balans tussen rechtmatig handelen en doelmatigheid, zowel op de korte als de lange termijn, is de kunst van het Inkopen bij de EUR.

Na het volgen van deze workshop heb jij:
• Inzicht in het proces om te komen tot het afsluiten van een (inkoop) contract.
• Inzicht in de verschillende rollen en verantwoordelijkheden in een inkoopproces.
• Inzicht in het belang en de manier waarop je als EUR medewerker integer inkoopt.
• Bekend zijn met het EUR Inkoopbeleid, en informatie kunnen vinden over de leveranciers die gecontracteerd zijn.

Voertaal: Nederlands
Doelgroep: Contractbeheerders, bestsellers, budgetverantwoordelijken, andere geïnteresseerden
Aantal deelnemers: 9

In this session, you will develop a refined understanding of feedback by differentiating feedback that is experienced as controlling and feedback that provides students with the optimal conditions to feel encouraged, bounce back from ‘failures’, and progress towards their learning goals. 

We will go beyond the idea that feedback (and feed-forward and feed-up) needs to be effective and also consider the importance of crafting feedback that is inviting and drawing from students' internal locus of control, for deeper and more sustainable learning. 

Examples of strategies we will share include: 

- Tiered Feedback 
- Reflective routines 
- Goal-settings and goal-monitoring by students 
- Coaching: peer-coaching and instructor-student coaching dialogues 

Results: 
1) Recognize the differences between controlling feedback and autonomy-supportive feedback.
2) Consider the optimal conditions around feedback (safe social and emotional climate). 
3) Start crafting autonomy-supportive feedback to enhance learning and quality motivation. 

Language: English
Target group: Faculty (who provide feedback to students and who want to engage students in peer-learning)
Number of participants: 40

Begin met het ontwikkelen van een ander perspectief, een systemische blik om te kijken naar jezelf, je werk en je omgeving. 

Resultaat:
Kennis over en ervaring met systemisch werken en wat deze manier van kijken voor jezelf, je werk en je omgeving kan betekenen. 

Voertaal: Nederlands
Doelgroep: Iedereen
Aantal deelnemers: 12

Weer een dag (hard) gewerkt. Wat heb ik eigenlijk gedaan? Heb ik een gevoel dat ik heb bijgedragen? Kreeg ik er energie van? Of heeft het mij energie gekost? Tijdens deze workshop sta je letterlijk en figuurlijk stil en word je bewust van wat jij belangrijk vindt in je werk(ende leven). Na het volgen van deze workshop ben jij je bewust van de mooie loopbaan & ontwikkel mogelijkheden die de EUR te bieden heeft om jou te helpen die volgende stap te maken in je carrière. Misschien zet jij vandaag wel je eerste stap!

Resultaat: Je hebt inzicht gekregen in wat je belangrijk vindt in je (werkende) leven. Je bent geinspireerd geraakt om bij met je leidinggevende de uitkomsten te bespreken of een loopbaancoachingstraject te volgen bij een Career Coach.

Voertaal: Nederlands
Doelgroep: Iedereen
Aantal deelnemers: 16

Join us as we uncover some of the unusual rituals in the ErasmusX innovation team. From playing games together weekly, to highlighting and celebrating failures, - we will share some of the crazy things we do to keep the team working hard, delivering results and above all staying human and kind to one another in the process. 

Results:
You will leave this workshop with concrete examples on developing a great team culture. We will share insights and tactics for increasing autonomy and building psychological safety within the team.

Language: English
Target group: Employees who want to try new things to improve their team’s sense of belonging and functioning
Number of participants: 25

In this training, we discuss the basics of inclusive recruitment and selection. Two main topics that are covered are inclusive writing of vacancies and inclusive selection. Joint workshop by Mark Baas (recruitment) and Katarina Putnik (diversity & inclusion). 

Results:
After this training, you will know the basics of inclusive recruitment and selection procedures, be able to write an inclusive and attractive vacancy, and select the best candidate in a fair and unbiased manner. 

Language: English
Target group: All EUR employees that are involved in recruitment and selection in any capacity. 
Number of participants: 10

Would you like to be able to craft a speech that influences and inspires your audience? Whether it is your research idea, innovation project, or activity to do with your friends, persuasion is an unavoidable part of our daily communication. In this workshop, we cover the essentials of persuasive public speaking and rhetoric, and we will get you out of your comfort zone with multiple persuasive and pitching exercises.

After completing this workshop, you will be able to: 
•    Structure your speech to improve clarity and persuasiveness
•    Utilize rhetorical tools to craft a persuasive speech
•    Deliver a short persuasive pitch about an object or an idea

Language: English
Target group: Anyone interested in learning how to pitch effectively
Number of participants: 20

In this workshop, participants will learn how the menstrual cycle works and practically affects their focus, social and communication skills throughout the month. Gaining this knowledge has the potential to disrupt the way we organize work and we can learn how to perform certain tasks in the phase of the cycle where that is best suited for it.

Results:
Participants walk away from the workshop with a better understanding of how their menstrual cycle works and affects their productivity and concentration; have tools to plan their work tasks throughout the month to make the most of their brain functions and social skills (connected to hormonal shifts); learn how to advocate for their menstrual wellbeing with colleagues and managers.

Language: English
Target group: Women and people with menstrual cycles who are interested in learning about new ways of working not against but in harmony with their own physical, mental and menstrual health
Number of participants: 20

'Stand up and reach out’ is designed to address harassment from the perspective of the individuals involved and the participant’s ability to productively intervene. 
During the workshop, participants will first learn about the different types of harassment, the impact they have on individuals and the workplace, and factors that influence harassment. Next, the participants will learn about the bystander effect and discuss strategies to intervene when harassment is observed, by standing up and reaching out.

Workshop created by Erasmus Centre for Women and Organisations.

Participants will know:

 • How to identify and define harassment
 • Identify facilitating factors that promote harassment
 • Understand the perspective of the victim 
 • Understand the bystander effect 
 • What are intervention strategies?

And feel part of a community of care within the Erasmus University - Stand Up, Reach Out, is also aiming to foster a climate for inclusion and community of care within our own institution.

Language: English
Target group: Employees, both faculty and staff of all ranks and levels.
Number of participants: 20

How to understand actors and power in sustainability transitions? In this course you will be introduced to the Multi-Actor Perspective. This model helps you to analyze actors and power relations and reflect on your own role in transitions.

Results:

 • a more comprehensive understanding of actors within society and how they relate within power structures
 • a better understanding of your own role within sustainability transitions 

Language: English
Target group: Anyone interested in creating a more just, inclusive and sustainable society
Number of participants: 15

Een workshop van een uur waarin zowel wat theorie als enkele praktische oefeningen aan bod zullen komen. Voor mensen die benieuwd zijn wat mindfulness nu precies is en die het zelf willen ervaren. 

Resultaat:
Meer bewustzijn van de werking van onze menselijke geest (mind) en hoe we daar beter mee om kunnen gaan en voor kunnen zorgen.
En misschien wel de inspiratie om meer van het leven te genieten :-)

Voertaal: Nederlands
Doelgroep: Iedereen is welkom
Aantal deelnemers: 30

Orchestrating communication efforts within our EUR faculties and departments is an art of its own… This becomes even more complex when we have to conduct collaborations with other EUR departments to increase the impact of our efforts. Service Design is a helpful skill we can train to understand the flow of communication, and the flow of value throughout the different EUR organs. With Service Design we can better understand our end-user’s journey (which are often our students) throughout the services we operate. Furthermore, Service Design can help us understand that we can also be important touchpoints for our students, which makes us internal users of the EUR with particular needs and requirements. 

1) Course coordinators: Service Design will help you understand your course as a service for your students. You will be able to define the most important communication touchpoints for the experience of your students within the structure of your course.
2) EUR Employees: Service Design will give you tools to align your efforts, within your team and also with other departments of the EUR. You will obtain tools to visualize, connect and prioritize the different (student) touchpoints within your projects.

Results:

1) Map the value ecosystem within one of your current projects/courses, to prioritize the processes and connection between key users/stakeholders. 
2) Define the most important customer journey of your end-users (i.e. students), to understand how much can their experience, and your experience, be improved along the course/service you are providing to them.
3) Understand the need for articulating Customer Journeys within the EUR, to identify opportunities to collaborate with other departments that might help you build better touchpoints along your course/service.

Language: English
Target group: Course coordinators & EUR employees
Number of participants: 15

Greening our lives and institutions is trendy. Yet, what does it mean? And how do we really do it authentically without greenwashing? We change our institutions by removing what doesn't work as much as adding new things. In this workshop you will design a theory of change and be empowered with tools for leaving a sustainable legacy through engineering every aspect of our campus life for elegant simplicity and eco-effectiveness.

Results:
Participants will learn what deep sustainability is, where it is happening already, and how to harness it's tools for improving their own workplace. Analyzing different interventions will clarify what is at stake and how to effectively confront the challenges of unsustainable design and infrastructure. Through surveying various decision-making and goal-setting tools, participants will design a theory of change that they can apply to their own projects, big or small. 

Language: English
Target group: Administrators, Staff, Teachers, Postdocs
Number of participants: 30

Would you like to see your research being applied by professionals at their workplace? In this workshop, academic staff members will be supported in developing a course from a general idea to the description of a course that is attractive and applicable for professionals.  

You will:

 • Create an interesting course description for professionals
 • Learn a practical approach in connecting to your target audience
 • Learn to build the type of course that besides teaching will encourage participants to apply it at their workplace with lasting change

Language: English
Target group: Academic staff
Number of participants: 10

How to understand societal transitions? In this introduction course I will share the basics of transition management. Going through the basic concepts, we will discuss the models we use to understand transitions, and discuss what we can do to understand and influence transitions. 

Results:
You will have mastered the basic ideas and thinking of transition management. Additionally, you will be able to recognise transition dynamics in your own field of expertise.

Language: English
Target group: Anyone interested in creating a more just and sustainable world
Number of participants: 100

Version control is one of the tools you can use to improve (numerical) reproducibility of your results (https://www.amstat.org/ASA/News/ASA-Develops-Reproducible-Research-Recommendations.aspx). In this session you will learn how to use one the most popular version control systems: git. There are more ways of using git - in this session, you will practice using RStudio (point and click menus, no command line code) and GitHub. 

Participants who attend this workshop will:

 • Be informed about advantages of using version control
 • Receive step-by-step instructions on how to start using git & GitHub

Participants who complete a set of steps prior to the workshop (explained at: https://github.com/anamartinovici/githubfun/wiki) will be able to practice the following steps during the workshop:

 • Create repositories on GitHub
 • Clone repositories on their device
 • Make changes to files in repositories
 • Commit & push the changes to repositories
 • Collaborate with others on GitHub 

Language: English
Target group: Researchers who use data and/or code, but who do not use a version control system to keep track of changes to their files
Number of participants: 50

Have you heard the quote: “culture eats strategy for breakfast” (Peter Drucker)? Are you curious about what makes some teams perform better than others? This session will explore factors that help teams flourish. We will unpack concepts such as psychological safety, purpose, and autonomy and share examples from organizations where these mechanisms help deliver high performance.

Results:
After this session, participants will leave with ideas for building a great team, as well as a network of like-minded employees. (It might be that some preparation for the session will be required.)

Language: English
Target group: Employees who want to think differently about mechanisms affecting team performance
Number of participants: 25

Have you ever had a zombie manuscript on your hands? One that gets R&R after R&R, but stubbornly refuses to get accepted? We have all had them, but know that 'finishing skills' can be learned! However, they are amongst the most under-acknowledged and under-appreciated skills in the profession. This workshop therefore reflects on what it takes to bring the revision process to a positive and productive close.

Results:

 • Better insight into the current state of your own finishing skills;
 • Developmental tips for training these skills yourself;
 • Better emphatic appreciation of the review process.

Language: English
Target group: PhD students, early-, and mid-career academics
Number of participants: 30

Engaging in arts can have a positive impact on your wellbeing. It can be a creative outlet, gives you the opportunity to express yourself with or without words, reduces your stress, gives you a feeling of 'flow' and - there is no right or wrong in arts. Need I say more? Dare to think outside of any box (heck, there is no box!), emerge yourself in arts and sign up for the workshop!

Result:
Finding out how much fun and excitement emerging yourself in arts is!

Language: English
Target group: Anyone interested in using arts for their own wellbeing
Number of participants: 20

Just imagine: With a lot of energy and an open mind you kick off your new project with relevant parties around the table. But what if, at the end of the meeting, it appears stakeholders would like to solve a different problem than you had in mind. And contributing to solve this problem is not in line with your intentions and your research agenda. Or imagine: You have done your utmost to involve a diversity of different voices, disciplines and worldviews in your transdisciplinary research efforts. But what if upon sharing your research approach the comment is that you reached out to the usual suspects again and that this only will lead to fatigue with certain groups while it silences other groups of people. 

Transformative or engaged research typically involves multiple problem-owners or stakeholders with whom the researcher - or more often - researchers engage around specific societal problems. Such a set-up means that the societal problem will be approached from different angles, each of which will lead to different solutions which in turn may be more favourable for one group than for another. How to know what is good ‘behaviour’ as a researcher in such multi-actor collaborations?

Results:
In this session, we together explore the ethical side of working with stakeholders in your research. We kick off the dialogue by inviting a number of colleagues to share a specific ethical dilemma or question that they have been running into when working with stakeholders, before we open the floor to everyone to bring in their own questions and share experiences. Together, we will identify a list of issues to consider when starting up or becoming involved in transformative research.

Language: English
Target group: Researchers
Number of participants: 40

Hoe kunnen we het beste de informatie van de EUR op orde houden? Hoe houd je belangrijke informatie goed beschikbaar? Een instructie die medewerkers helpt te duiden wat bewaard moet worden en wat weggegooid kan worden. 

Resultaten:
Na deze workshop kunnen deelnemers aan de slag met het ordenen en schonen van informatie die betrekking heeft op processen van de EUR conform formeel vastgestelde bewaar- en vernietigingstermijnen.

Voertaal: Nederlands
Doelgroep: Medewerkers die aan slag willen met het ordenen en schonen van informatie en hulp nodig hebben om te beginnen
Aantal deelnemers: 20

Open Science increases the quality, efficiency, and trustworthiness of scholarly knowledge. As a researcher, there are many practices you can implement to make your work more open. In this workshop, you will get an overview of open science and its benefits for scholars and society, with a focus on responsible data management, storage, and sharing. During the workshop there will be ample opportunity for you to ask any questions you may have. 

After this workshop, you will be able to:

 • Define open science, its main values, and practices 
 • Recognize the benefits of open and responsible science for different societal stakeholders 
 • Select best practices to document, organize, share, and archive your research data 
 • Explain the importance of metadata and documentation for research 
 • Find available information and support for research data management 

Language: English
Target group: Researchers and scholars
Number of participants: 100

You will be introduced to Dimensions (https://libguides.eur.nl/dimensions). In Dimensions, an online database, you can explore the connections between grants, publications, datasets, patents, clinical trials, and policy documents, including citations and online attention data from Altmetric.

After this workshop, you know how to use Dimensions to:

 • Search for publications relevant to your topic
 • See which funding organizations have funded research on your topic
 • Identify researchers working on a topic, and view their profiles within Dimensions
 • Identify journals to publish your work in

Language: English
Target group: Researchers, research support staff
Number of participants: 15

Contact

E-mailadres
syk@eur.nl
Adres
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam

Heb je vragen of een suggestie voor een workshop of spreker? Neem dan contact met ons op.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen