Meld je aan voor een workshop

Hieronder kan je per tijdvak een workshop selecteren. Het aantal workshops waar je je voor kunt inschrijven per dag is onbeperkt. 

Let op: We waarderen het enthousiasme voor de workshops enorm. We willen je vragen je alleen in te schrijven voor een workshop als je ook echt verwacht mee te kunnen doen. Zo kunnen we zo veel mogelijk collega's blij maken.

Staat de workshop van je keuze niet meer in het inschrijfformulier? Dan is de groep al vol.


De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebuikt voor trainingen in het kader van de Share Your Knowledge week ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. TOP gaat vertrouwelijk met persoonsgegevens om, met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij naar het Privacy Statement van EUR/Personal data collected via this form is used by the TOP trainings for the purpose of participant administration and/or communication. TOP treats personal data with confidentiality and strict observance of the General Data Protection Regulation (GDPR). For more information, we refer you to the Privacy Statement of EUR