LDE Kopmodule Strategisch leiderschap

De module is een gezamenlijk initiatief van de Universiteit Leiden, TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam (LDE). Het doel van deze masterclass is om deelnemers meer inzicht te geven in hoe zij de samenwerking binnen onderzoeksgroepen met verschillende (LDE-)partners op procesniveau effectief kunnen sturen en verbeteren en hoe zij verschillen tussen partners kunnen overbruggen. Een hechtere samenwerking tussen verschillende (LDE-)partners zou uiteindelijk de kwaliteit van de wetenschappelijke output ten goede moeten komen.

Kandidaten kunnen direct contact opnemen met drs. Ad Hofstede.

 

Praktische informatie

Data:

Mogelijk wordt deze masterclass in 2019 weer aangeboden. Neem bij interesse contact op met ondergetekende. 
Tijden:

dag 1: 10-21 uur

dag 2: 10-16 uur

Duur:2 dagen
Locatie:

Villa Augustus - Dordrecht

KostenDeelname is voor rekening van het LDE samenwerkingsverband

 

DatumOnderdeel

21 juni ochtend, start: 10.00 uur

(Interactieve masterclass)

Procesmanagement bij (startende) samenwerking,

door prof.dr. Hans de Bruin (hoogleraar bestuurskunde, TU Delft)

21 juni middag

(Interactieve masterclass)

Framing.

door prof.dr. Hans de Bruin (hoogleraar bestuurskunde, TU Delft)

21 juni avond

(Interactieve discussie ook in aanwezigheid met vertegenwoordigers van de Colleges van Bestuur binnen LDE)

Interdisciplinaire samenwerking op (LDE) niveau

door prof.dr. Liesbeth van Zoonen (hoogleraar Sociologie EUR en wetenschappelijk directeur van Centre for BOLD Cities)

22 juni, einde: 16.00 uur

(Interactieve masterclass)

Verandermanagement,

door prof.dr. Jaap van Muiien (hoogleraar psychologie, Universiteit Nijenrode).

  • Bij voorkeur hebben zij het niveau van hoogleraar;
  • Naast de verantwoordelijkheid voor de wetenschappelijke inhoud van hun leerstoel, hebben zij een bredere verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld als manager van een afdeling of een capaciteitsgroep;
  • Vanuit hun rol oefenen zij daadwerkelijk invloed uit, zij kunnen strategische processen vormgeven en leveren hier een substantiële bijdrage aan, inclusief onderzoek;
  • Zij rapporteren aan de decaan of aan het College van Bestuur;
  • Zij zijn mogelijk trekker van een LDE Center of een andere (internationale) onderzoeksgroep.

Contact & aanmelden

E-mailadres
hofstede@erasmusacademie.nl
Telefoon
0104082090
Kamer
M6-15
Ruimte
Van der Goot Building

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen