Wat betekent de AVG voor jouw onderzoek?

Privacy en de AVG voor onderzoekers

In deze interactieve sessie worden onderzoekers gemaakt met de belangrijkste eisen en verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Op basis daarvan kunnen zij de risico’s voor hun onderzoek duiden en beheersbaar maken. 

Praktische informatie

Data:Er is geen nieuwe datum gepland. Je kunt je interesse aangeven via top@eur.nl
Tijden:9.30 – 17.15 uur
Duur:1 dag
Locatie:EUR Woudestein
Kosten:Deze training is kosteloos voor EUR medewerkers. 
Organisatie:Deze training wordt mogelijk gemaakt door het CIO Office, Project Digitale Veiligheid & Privacy
Voertaal: De voertaal is in principe Nederlands, tenzij er Engelstalige collega`s inschrijven
 • 9:30

   

  • Introductie Privacy & AVG
  • Begrip persoonsgegevens
  • Doelen en doelbinding

  11:15 Pauze

   

  11:30

   

  • Grondslagen voor de verwerking
  • Focus: toestemming voor onderzoek als grondslag
  • Rechten van de betrokkene

  12:30 Lunch

   

  13:30

   

  • Beveiliging

  15:15 Pauze

   

  15:30

   

  • Pseudonimisering, anonimisering

  17:15

  Einde

  • Onderzoekers kunnen vaststellen of binnen hun onderzoeken met persoonsgegevens wordt gewerkt
  • Onderzoekers kunnen de privacyrisico’s van hun onderzoek inschatten
  • Onderzoekers kennen de belangrijkste regels van de AVG voor onderzoek
  • Onderzoekers kennen de vereisten voor het vragen van toestemming
  • Onderzoekers kunnen de risicobeperkende maatregelen toepassen zoals anonimisering en pseudonimisering
 • Bart Schermer van Considerati

 • Er is een online training over dit onderwerp beschikbaar. Deze is hier te vinden.