Voer effectieve R&O gesprekken met je medewerkers

R&O training: Sturen op resultaten en coachen op ontwikkeling

Deze training gaat over het inzetten van R&O-gesprekken voor het bereiken van organisatiedoelstellingen en ontwikkeling. De training bestaat uit een theoriedeel en een oefengedeelte waarbij de deelnemers de gelegenheid krijgen om lastige gesprekken te oefenen met acteurs.

De volgende thema’s komen in de training aan bod:

 • Hoe creëer ik een heldere visie op afdelingsdoelstellingen?
 • Hoe kan ik R&O-gesprekken gericht inzetten om te sturen op deze afdelingsdoelstellingen?
 • Wat zijn veel gehoorde dilemma’s mbt R&O-gesprekken waar medewerkers mee zitten?
 • Hoe maak ik heldere resultaatafspraken?
 • Hoe geef ik heldere feedback zodat de ander het echt kan horen?
 • Hoe stuur ik op ontwikkeling in de huidige functie en hoe bespreek ik het loopbaanperspectief?
 • Hoe coach ik op ontwikkeling en stuur ik op resultaten gedurende het jaar?

Voorbereiding: we willen jullie vragen om naar de site te gaan www.myeur.nl/RO - daar staat alle informatie over het R&O proces en het formulier. Bij elke training is ook een HR adviseur aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Praktische informatie

Data:

 

 • 7 oktober 2021 (NL)
Tijden:

13.30 - 17.00

Duur:1 sessie van 3,5 uur
Locatie:ONLINE
Kosten:

Deze training wordt kosteloos aangeboden aan medewerkers van de EUR. Indien de inschrijving door de deelnemer wordt geannuleerd buiten de daarvoor vastgestelde termijn (zie annuleringsvoorwaarden) wordt een bedrag in rekening gebracht van €285. 

Deelnemers van de EUR Holding betalen €285 per deelnemer.

Overig:Voor deze training ontvang je een certificaat bij een volledige deelname.

Deze training gaat niet in op de technische aspecten die behoren bij de beoordelingssystematiek van de EUR. Wel is er kort de gelegenheid om hierover vragen te stellen. 

  • Effectief feedback geven en ontvangen
  • Heldere resultaat- en ontwikkelafspraken maken (SMART)
  • Coachen op ontwikkeling
  • Fasen in een gesprek
  • Helder spreken en empathisch
  • Aanspreken op resultaat en gedrag
  • Omgaan met reacties op feedback
  • Medewerker betrekken bij gesprek
 • Communiceren & Beïnvloeden: mondelinge communicatie, samenwerken en inlevingsvermogen (luisteren)
  Sturen en begeleiden: verbindend leiderschap, coachen, sturen op resultaat

 •  De training wordt verzorgd door Vincent Hendriks van Ardis.

 • De training is bestemd voor leidinggevenden van het OBP en het WP.