Leer effectief selectiegesprekken voeren
met behulp van de STAR methode

Selectiegesprekken met STAR

Current facets (Pre-Master)

Voer jij geregeld selectiegesprekken en wil je daarin effectiever zijn? In deze training worden je handvatten geboden om een selectiegesprek effectief vorm te geven en ontwikkel je de belangrijkste vaardigheden om objectiever en succesvoller te selecteren. Daarnaast leer je hoe je de effectiviteit van jouw selectie vergroot door beter rekening te houden met vooroordelen en vertekeningen (bias).

Doel & resultaat

• De deelnemer kan de STAR methode toepassen in selectiegesprekken.
• De deelnemer weet hoe hij/zij een selectiegesprek effectief kan opbouwen.
• De deelnemer heeft zicht op zijn/haar beoordelingsvalkuilen.

• De deelnemer kan op een objectieve en systematische manier informatie verzamelen over iemands competenties – expertise, vaardigheden en gedrag.
• De deelnemer kan een betrouwbare inschatting maken van iemands toekomstig functioneren aan de hand van voorbeelden van gedrag uit het verleden.

 

Praktische informatie

Data:

Op dit moment zijn er geen data gepland, neem bij interesse contact op met TOP

Tijden:9.00 - 13.00
Duur:1 dagdeel
Locatie:EUR Woudestein
Kosten:€ 350

 

 • In de training Selectiegesprekken met STAR ga je praktijkgericht aan de slag met de STAR-methode. Dit is een methodiek waarmee de aanwezigheid van bepaalde competenties bij een sollicitant objectief in kaart kan worden gebracht. De stelling ‘Gedrag uit het verleden, is de beste voorspeller voor gedrag in de toekomst’, vormt het fundament van deze methodiek.


  De training besteedt aandacht aan de volgende onderwerpen:
  • Oriëntatie op het selectiegesprek.
  • Beoordelingsvalkuilen: vooroordelen en vertekeningen.
  • De STAR-methode: gedrag in kaart brengen.
  • Vraagtechnieken.
  • Structuur van een selectiegesprek.
  • Vragen naar competenties: STAR-vragen.
  • Oefenen met een trainingsacteur.
  • Herkennen van competenties in gedrag en resultaat.

 • Annemarie Schinkelshoek (Freelance assessment psycholoog/ A&O psycholoog NIP)

  Krista Irmin- Excel (Assessment- trainingsacteur)

 • De training Selectiegesprekken met STAR is bedoeld voor leidinggevenden en selecteurs die in een selectiegesprek de aanwezigheid van bepaalde competenties objectief in beeld willen brengen.

 • Na afloop van de training ontvang je een certificaat van deelname.