Van werken naar niet werken
Wat betekent het om met pensioen te gaan?

Afscheid van arbeid

De persoonlijke levenssfeer verandert ingrijpend op het moment dat u de deur naar het werkend bestaan definitief achter u dicht trekt. Deze verandering betreft niet alleen u, maar ook uw eventuele partner. De één ziet reikhalzend naar deze verandering uit, de ander ziet er tegenop en weer een ander heeft er nog niet bij stilgestaan. Zoals iedere grote verandering in de levensloop, vraagt ook deze gebeurtenis om bezinning, koersbepaling en eventueel actie. Lange tijd zijn wensen, dromen en interesses ondergeschikt gemaakt aan de dagelijkse routine. Met het afscheid van het werk komt er tijd vrij om terug te blikken op de in het verleden gemaakte keuzen en kan de koers opnieuw bepaald worden.

 

Praktische informatie

Data:

19-22 augustus 2019
2-5 september 2019
16-19 september 2019
30 september - 3 oktober 2019
14-17 oktober 2019
4-7 november 2019
18-21 november 2019
9-12 december 2019

Duur:4 dagen
Locatie:EUR Woudestein
Kosten:

De investering bedraagt € 2.134,06 met partner en inclusief vol pension op Hotel De Witte Raaf Noordwijk. Het is vanzelfsprekend ook mogelijk om zonder partner aan de cursus deel te nemen. Dan bedraagt de investering € 1.152,76.

Inschrijving is alleen mogelijk met goedkeuring van uw leidinggevende.

 • Deze cursus is bedoeld voor medewerkers (en hun eventuele partners) die in de komende periode met pensioen gaan. Het programma is afgestemd op zowel deelnemers die alleen, als op deelnemers die samen met hun partner komen.

 • De training wordt verzorgd door Van der Veeken & De Bruijn Trainingen.

 • De cursus Afscheid van Arbeid / Pensioen in Zicht bestaat uit 4 aaneengesloten dagen met overnachtingen. De onderwerpen die aan de orde komen hebben te maken met een oriëntatie bij de overgang in een leven van werken naar niet meer (betaald) werken. Een drietal thema’s komt aan de orde: Werk, Verandering en Toekomst. De gespreksonderwerpen die met deze thema’s te maken hebben zijn o.a.:

  • Het opmaken van de balans van de periode van werk;
  • De nieuwe realiteit, waarbij betaald werk niet meer aan de orde is; 
  • Verandering in de dagelijkse leefsituatie; 
  • Met elkaar zijn, impliceert dat er gecommuniceerd wordt; 
  • Het netwerk van het werk verdwijnt als sneeuw voor de zon. 

  Naast bovengenoemde onderwerpen komen tijdens deze vierdaagse cursus ook elementen als vrije tijdsbesteding, hobby’s, vrijwilligerswerk, natuur, cultuur, gezondheid, erfrecht of financiële zaken aan de orde. Het programma is afwisselend. Buiten de bijeenkomsten is er tijd om te ontspannen.

 • Na afloop van de training ontvangt u een certificaat van deelname.