Ontwerp je loopbaan

‘Heb je het gevoel op een crossroad te staan, dat je misschien iets moet kiezen maar weet je niet hoe of wat….’Ontwerp je de loopbaan!’

Goed in je werk blijven binnen een context die voortdurend in beweging is, vraagt om een mindset waarin het vanzelfsprekend is dat je jezelf blijft ontwikkelen. Dit wordt ook wel ‘een leven lang leren’ genoemd. Een leven lang leren mindset kun je leren. In deze workshop gebruiken we daar Design Thinking voor.

Design Thinking (DT) is een manier van denken en doen waarmee je op een praktische en creatieve wijze, nieuwe oplossingen ontwikkelt voor bestaande vraagstukken. Empathie, reflectie, dialoog, creativiteit en samenwerking, zijn essentiële uitgangspunten van het Design Thinking proces.

Tijdens de workshop “Ontwerp je loopbaan” gaat iedereen met zijn eigen loopbaanvraagstuk aan de slag. Samen met de andere deelnemers verdiep jij je vraag, onderzoek je je opties en creëren we nieuwe kansen waar jij je nog niet van bewust bent.

Doel en resultaat

 • ervaren van een proces dat doorlopend leren mogelijk maakt
 • eigen maken van een growth mindset die zelfreflectie, feedback, creativiteit, experimenteren en doen stimuleert
 • vanuit fundamentele samenwerking gebruik maken van elkaars wijsheid en creativiteit
 • door co-creatie en creativiteit nieuwe ideeën, kansen en oplossingen creëren
 • de vraag achter de vraag opsporen en omzetten in concrete antwoorden en acties

Practical information

Datum:

Bij voldoende animo plannen wij de training in. Interesse? Neem dan contact op met TOP!

Stuur ons een email via Top@eur.nl

Tijden:

Dag 1: 9.00 – 17.00

Dag 2: 9.00 - 12.30

Locatie:EUR Woudestein
Kosten:€ 819,00
Financiering:

Wil je gebruik maken van je persoonlijk carrière budget? Zorg dat je je aanvraag op tijd indient bij onze collega’s. Lees hier meer.

Mocht je gebruik willen maken van je afdelingsbudget kan je het budgetnummer opvragen bij je leidinggevende.

Doelgroep:

De workshop is bestemd voor alle medewerkers van Professional Services.

Dag 1: ochtendprogramma

Introductie en kennismaking

Empathie (verdiepen)

 • Verdiepen van de vraag achter de vraag.
 • Onderzoeken van behoeften, belangrijke waarden en onderliggende emoties gerelateerd aan de vraag.

Betekenis geven (focus aanbrengen)

 • Wat zijn de belangrijkste inzichten? Waar gaat het nu echt om?
 • Herformuleren van de vraag naar een actiegerichte uitdaging.
Dag 1: middagprogramma

Creëren 

 • In co-creatie brainstormen en breed verkennen van jouw mogelijkheden, opties en kansen.
 • Visualiseren van nieuwe ideeën en mogelijkheden die een antwoord geven op de uitdaging.

Prototype 

 • Kiezen en visualiseren van een oplossing die richting geeft, energie geeft en uitdaagt.
 • Maken van een concreet prototype die aanzet tot actie. 
Dag 2: 

Reflecteren

 • Reflecteren op het resultaat uit de praktijk.
 • Ontvangen van feedback. 

 Iteratie (verfijning van het proces)

 • Verdere focus aanbrengen, verdiepen en bijstellen van de uitdaging. 
 • Verfijnen van het prototype en formuleren van een concrete volgende stap. 

 

De workshop wordt verzorgd door Annemarijn Hoorens en Plonie Smink.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen