Opportunity Program

Campus Erasmus School of Economics 2017

De ambities van de EUR stellen hoge eisen aan het ondersteunend en beheerspersoneel (OBP). In de strategie 2014-2018 zijn een aantal speerpunten vastgelegd ten aanzien van het vinden van talent alsmede het vervolgens te binden en verder te ontwikkelen. Om een universiteit van topkwaliteit, die mee kan spelen op wereldniveau, te zijn en te blijven is investeren in talentontwikkeling en een context creëren waarin excellente prestaties een voedingsbodem vinden van essentieel belang. Een van de instrumenten om dit talent te vinden en te binden is het EUR Opportunity Program. Een tweede editie van dit programma is in 2017 van start gegaan, in navolging van een succesvolle pilot editie in 2015.

Doel & resultaat

Het doel van het programma is om aan de gemotiveerde OBP’ers de mogelijkheid en faciliteiten te bieden om zich versneld te ontwikkelen en daarna mogelijk door de te groeien naar een hogere of zwaardere (management)-functie. Deelname voor dit programma geschied op basis van een voordracht door een beheerder. Er zijn maximaal 8 plekken beschikbaar per editie. De definitieve selectie van kandidaten wordt gemaakt op basis van selectiegesprekken, die door de klankbordgroep worden gevoerd.

Praktische informatie

Data:Nog niet bekend. De 2e editie is in juni 2018 afgesloten. 
Duur:1 jaar (effectief 10 maanden)
Locatie:EUR Woudestein
Taal:De leergang wordt in het Nederlands aangeboden. Er kan op basis van de deelnemers worden besloten om het programma in het Engels aan te bieden. 
Inschrijven:De inschrijving voor de tweede editie is momenteel gesloten. Deelname is op voordracht. 

Het programma beslaat 1 jaar (bestaande uit 10 trainingsdagen). Binnen het programma staan de kernwaarden Samenwerking, klantgerichtheid en Verantwoordelijkheid nemen centraal. Het inhoudelijke programma is gebaseerd op 3 pijlers:

 1. Het vergroten van kennis
 2. Het stimuleren van de ontwikkeling
 3. Het vergroten van mobiliteit binnen de EUR/ een EUR brede focus

Naast de 10 trainingsdagen, gaan de deelnemers verdeeld over 2 groepen aan de slag met een groepsopdracht. Ieder EUR-organisatieonderdeel is vrij om voor de start van het programma een opdracht aan te dragen. De opdracht moet faculteit- en dienst overstijgend zijn, het resultaat ervan moet iets toevoegen en het moet een implementatiekracht in zich hebben.

De deelnemers worden gedurende het programma bijgestaan door een mentor: prof. dr. Inge Hutter & Dagmar Stadler. Bij de start van het programma worden leerdoelen geformuleerd op basis van een 360 graden feedback en het Insights-discovery profiel van de deelnemer. De leerdoelen worden opgesteld in een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP), dat als leidraad dient voor de gesprekken tussen de deelnemer en de mentor. Hier kunnen zij sparren over de leerdoelen, het bespreken van leerervaringen en een vertaalslag maken van theorie naar praktijk. Door middel van de gesprekken en de POP loopt de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer als rode draad door het gehele programma.

Dag

Programmaonderdeel

 1.  

Start programma
              Uitleg Topsupport / SAT
              Presentatie groepsopdrachten
              Workshop Insights (door Ardis)

 1.  

Programma-, portfolio en verandermanagement (door GoodSense)

 1.  

Pyramid Principle (door Louise Cornelis)

Ondernemerschap: Het perspectief van de wetenschapper (door Erasmus Centre for Entrepreneurship).

 1.  

Professioneel adviseren (door Goudsteen)

Vervolg programmamanagement.

 1.  

Vervolg Pyramid Principle

Vervolg Ondernemerschap

 

Intervisie

 1.  

Tussentijdse presentaties groepsopdrachten

 1.  

Situationeel leidinggeven (door Ardis)

 1.  

Vervolg Professioneel adviseren

 

Intervisie

 1.  

Persoonlijk leiderschap (door Ardis)

 1.  

Wrap up, slotpresentaties groepsopdrachten

Feestelijke afsluiting

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen