Welke impact heeft de AVG op jouw werk?

Praktische toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In de AVG zijn regels vastgelegd over de omgang met persoonsgegevens. Het doel van deze verordening is het bewerkstellingen van een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens, waarbij de privacy van de betrokkenen en hun data in acht wordt genomen. Het CIO-Office helpt de faculteiten en de centrale afdelingen om ervoor te zorgen dat de EUR AVG-proof wordt. Daarvoor is onder andere deze training ontwikkeld, die je helpt om je voor te bereiden op de inwerkingtreding van deze verordening. 

Doel & resultaat

Na deze training kun je adequaat omgaan met persoonsgegevens onder de AVG:
- Je begrijpt de grondslagen van de AVG;
- Je kunt verantwoordelijkheden in kaart brengen;
- Je kunt de impact van dataprotectie vaststellen;
- Je hebt inzicht in de rechten van betrokkenen en de kijkrichting van de toezicht houder.

Praktische informatie

Data:

Momenteel zijn er geen data gepland, neem bij interesse contact op met TOP.

Tijden:9.00 – 13.00 uur
Duur:4 keer een halve dag
Locatie:EUR Woudestein
Kosten:

Deze training is kosteloos voor EUR medewerkers. 

Organisatie:Deze training wordt mogelijk gemaakt door het CIO Office, Project Digitale Veiligheid & Privacy
 • Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  Basis begrip van de AVG

  • achtergrond van de AVG
  • wanneer is de AVG van toepassing (territoriale en materiele reikwijdte)
  • definitie persoonsgegevens en verwerken
  • welke actoren kent de AVG
  • principes & rechtsgrondslagen

  Accountability

  • algemeen
  • data inventory / datamap
  • data Protection Impact Assessment
  • privacy by Design en by Default
  • rol van de DPO
  • privacy governance

  Rechten betrokkenen, toezicht en internationaal gegevensverkeer

  • recht op informatie
  • rechten op inzage, rectificatie, verwijdering, gegevensbescherming
  • toezicht
  • internationaal gegevensverkeer

  Informatie beveiliging vanuit de techniek gezien

  • Hoe werken computers, smartphones en netwerken?
  • Waartoe dient beveiliging?
  • Beveiligingstechnieken
  • Overige technieken
  • Cryptografie
  • Information Security Management
 • Iris Koetsenruiter, Dominique Hagenauw & Rene Bouter van adviesbureau Considerati. 

 • Iedereen die in zijn/haar werk te maken krijgt met de verwerking van persoonsgegevens. 

 • Kijk voor meer informatie over de AVG op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 
  Of zie bijgevoegd document voor een beknopt overzicht van de belangrijkste wijzigingen (bron: AP).

  Ook op de website van SURF vind je veel informatie en interessante links m.b.t. dit onderwerp. 

  Wat betekent de gedragscode voor onderzoekers? Bekijk de gedragscode van de VSNU. 

  Je kunt voor al je vragen over de AVG ook contact opnemen met de Privacy Desk van de EUR. 
  E: privacy@eur.nl
  T: 89679
  Of loop binnen bij het wekelijkse spreekuur in EB-12 van 15.00-16.30.