Samenwerken over grenzen
Oplossingen voor een betere samenwerking tussen teams

Samenwerken over de grenzen van het eigen team

De EUR is een grote organisatie waarbinnen veel verschillende teams werkzaam zijn. Deze teams kunnen onderling veel van elkaar verschillen. Dit maakt samenwerken soms lastig. Een sessie tussen teams kan helpen om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Zo werken we samen aan een topuniversiteit. 

  Doel 

  • Samen met partners in het proces onderzoeken hoe je meer kan verbinden en beter kan samenwerken.
  • Samen met partners in het proces tot gedragen besluiten en werkbare afspraken komen.
    

  Resultaat

  Je kunt met je partners in het proces:

  • Beter samenwerken met meer commitment
  • Makkelijker en regelmatiger afstemmen
  • Bouwen op duidelijke afspraken
  • Een betere en kwalitatief hogere klantbeleving organiseren.
  • Elk team is uniek en de vragen die binnen teams spelen zijn dat ook. Daarom ontwikkelen we een aanpak die op maat is gesneden op jullie situatie. De eerste sessie bestaat uit een gezamenlijke diagnose en zoektocht naar de gewenste situatie.

   We nemen expliciet de tijd voor ‘het goede gesprek’ 
waarin belangen, zorgen, wensen en doelen van alle betrokkenen de ruimte krijgen. 

   We werken onder andere met de volgende vormen: 


   • Integratieve besluitvorming: gebruik maken van de wijsheid van de groep.
   • Ketengame: ervaren hoe de verschillende belangen samenhangen en welke dynamiek dat veroorzaakt en hoe je met deze dynamiek om kan gaan.
   • Actionlearning: bouwen aan vernieuwing en gelijktijdig samen leren hoe je de gewenste verandering kan vormgeven.
  • Voor wie

   Ad hoc samenstelling van partners in een proces (of keten).

   Door wie

   Externe procesbegeleider / teamcoach

   Tarief

   EUR 750 excl. BTW per dagdeel