Leiderschapstrainingen voor wetenschappers
Van PhD tot hoogleraar

Leidinggeven en management

Current facets (Pre-Master)

Erasmus standbeeld

Leergang Academisch Leiderschap

De wetenschapper in een leidinggevende positie is meer dan een manager die medewerkers aanstuurt en een afdeling beheert. Je kunt professionals inspireren en motiveren, omgaan met verschillende culturen, kwaliteit van onderzoek en onderwijs sturen. Om je als (toekomstige) leidinggevende te equiperen voor deze veeleisende en veelomvattende rol biedt de EUR de Leergang Academisch Leiderschap aan. Dit is een verplichte managementkwalificatie voor de functie van UHD.  

Meer informatie
 • Introductiedag voor nieuwe leidinggevenden @EUR

  Deze introductie dient als een eerste stap om nieuwe leidinggevenden wegwijs te maken in het leidinggeven aan de EUR.

  Voor: UD | UHD

 • Coachvaardigheden

  In deze training krijg je inzicht in jouw eigen coachvaardigheden, talenten en capaciteiten en zet je deze in om anderen te inspireren en te motiveren om tot optimale ontplooiing van hun kwaliteiten te komen. 

  Voor: WD | WO | UD | UHD | HL

 • Leidinggeven aan professionals

  In deze training heb je zicht op jouw rol als leidinggevende. Je hebt inzicht en vaardigheid in het sturing geven aan en coachen van medewerkers. Je weet hoe je een team meekrijgt in een verandering en hebt zicht op jouw eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten als leidinggevende.

  Voor: UD

 • Het begeleiden van promovendi

  In deze training komen de praktische kanten van begeleiding aan bod. Daarnaast schenken we aandacht aan de rol van de promotor als coach.

  Voor:  UHD | HL

 • Het voeren van R&O gesprekken voor leidinggevenden

  In het R&O gesprek staat het functioneren, de resultaatafspraken en de ontwikkeling van jouw medewerker centraal en worden er weer nieuwe afspraken voor de aankomende periode gemaakt. De vaardigheidstraining ‘Het voeren van Resultaat & Ontwikkelingsgesprekken (R&O)’ is bedoeld als (opfris)cursus om jou als leidinggevende te ondersteunen bij het voeren van effectieve R&O gesprekken met je medewerkers.

  Voor: UHD | HL

 • Het voeren van selectiegesprekken met STAR

  In deze training worden je handvatten geboden om een selectiegesprek effectief vorm te geven en ontwikkel je de belangrijkste vaardigheden om objectiever en succesvoller te selecteren.

 • Leergang Onderwijskundig Leiderschap

  De Leergang Onderwijskundig Leiderschap is bedoeld voor medewerkers met een coördinerende taak in het onderwijs, zoals opleidingsdirecteuren of bachelor- en mastercoördinatoren. U bent verantwoordelijk voor een (deel van een) opleiding en u geeft sturing aan het onderwijsbeleid van een opleiding, waarbij u collega's aanstuurt bij het uitvoeren van onderwijs- of organisatietaken. 

  Voor: UHD | HL

   

 • LDE kopmodule Strategisch leiderschap

  De module is een gezamenlijk initiatief van de Universiteit Leiden, TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam (LDE). Het doel van deze masterclass is om deelnemers meer inzicht te geven in hoe zij de samenwerking binnen onderzoeksgroepen met verschillende (LDE-)partners op procesniveau effectief kunnen sturen en verbeteren en hoe zij verschillen tussen partners kunnen overbruggen. Een hechtere samenwerking tussen verschillende (LDE-)partners zou uiteindelijk de kwaliteit van de wetenschappelijke output ten goede moeten komen.

  Voor: UHD | HL