Extra verlof

In het kader van het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden (KMA) kunt u maximaal 10 verlofdagen per kalenderjaar kopen.

Bronnen

Geld – Vakantietoelage en/of eindejaarsuitkering

Voorwaarden

  • De kosten voor een verlofuur is, conform de CAO-NU, vastgesteld op 0,704% van uw (fulltime) bruto maandsalaris. Voor de berekening van de waarde van uw verlof wordt uitgegaan van uw salaris in de maand januari.
  • U dient minimaal 8 verlofuren te kopen.
  • Het gekochte verlof moet in hetzelfde kalenderjaar worden gebruikt.

Aanvragen

U kunt extra verlof aanvragen door het ingevulde formulier KMA - Aanvraag Extra Verlof, voorzien van een handtekening, in te leven bij de HR administratie van uw organisatieonderdeel.

Let op

  • De verlofdagen inzake het keuzemodel arbeidsvoorwaarden hoeft u niet zelf te registreren in de ESS portal. De HR administratie verwerkt de uren in uw verlofsaldo. Daarna is het zichtbaar in de portal.
  • Er is geen fiscaal voordeel.
  • Omdat geldbronnen in mindering worden gebracht op het salaris, betaalt u geen sociale zekerheidspremies over deze bronnen. Een eventuele WW- of WIA-uitkering kan hierdoor lager uitvallen.
  • Het bruto bedrag wordt in één keer in mindering gebracht op uw ingezette bron(nen).

Meer informatie?

Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met uw HR afdeling.