Reglementen, richtlijnen en regelingen

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Studenten
Studiegidsen en Onderwijs- en Examenreglementen (OER)
Algemene studiegids FSW 2004/2005 pdf
Vakkengids Bestuurskunde 2004/2005 pdf
Vakkengids Sociologie 2004/2005 pdf
Studiegids Psychologie 2004/2005 pdf
Algemene studiegids FSW 2005/2006 pdf
Vakkengids Bestuurskunde 2005/2006 pdf
Vakkengids Sociologie 2005/2006 pdf
Vakkengids Bestuurskunde 2007-2008 pdf
Vakkengids Sociologie 2007-2008 pdf
Studiegids Psychologie 2007-2008 pdf
Het Onderwijs Examen Reglement (OER) van de opleiding Bestuurskunde 2007-2008 pdf
Het Onderwijs Examen Reglement (OER) van de opleiding Sociologie 2007-2008 pdf
Studiegids Bestuurskunde (dagopleiding) 2008-2009 pdf
Studiegids Parttime programma Bestuurskunde 2008-2009 pdf
Studiegids Sociologie 2008-2009 pdf
Onderwijs- en Examenregelingen Bestuurskunde (dagopleiding) 2008-2009 pdf
Onderwijs- en Examenregelingen Bestuurskunde (Parttime opleiding) 2008-2009 pdf
Onderwijs- en Examenregelingen Sociologie 2008-2009 pdf