Reglementen, richtlijnen en regelingen

Medewerkers

Reglementen
CAO-NU www NL
Keuzemodel arbeidsvoorwaarden www NL
Bezwarenreglement functie-ordenen www NL
Spaarloonreglement www NL
Kiesreglement voor de Dienstraden 2016 pdf NL
Election rules for the service committees and Joint Participatory Committee of the EUR supporting organisational units pdf EN
Kiesreglement Universiteitsraad pdf NL
Reglement voor de Dienstraad pdf NL
Ordereglement gebouwen en terreinen pdf NL

Reglement gebruik Internet en ICT-faciliteiten

pdf NL

Regulations governing use of internet and IT facilities

pdf NL
Promotiereglement (tot 1 september 2015) pdf NL
Promotiereglement (vanaf 1 september 2015) pdf NL
Reglement OO-prijs 2012 pdf NL
Aanvullende regeling oratie Erasmus MC pdf NL
Reglement voor de Universiteitsraad pdf NL
EUR University Council Regulations pdf EN
  www NL
Richtlijnen en regels
EFB Online bestellen kantoorartikelen   NL
Beleid tegen ongewenst gedrag www NL
Criteria toekenning Ad Fontes Penning www NL
Criteria toekenning Umbra Erasmi www NL
Diversiteitsbeleid www NL
Erasmus Webservices www NL
Fraude & Plagiaat www NL
Gastvrijheidsovereenkomsten www NL
Huisstijl www NL
Integriteitscode www NL
Integrity Code pdf EN
Kader voor sociaal beleid bij reorganisaties www NL
Loopbaan en mobiliteitsbeleid www NL
Loopbaanbeleid wetenschappelijk personeel www NL
Parkeerregels www NL
Post www NL
Procedure bijzondere leerstoelen www NL
Procedure tot instellen of vestigen van leerstoelen en benoeming hoogleraren www NL
Procedures uitdiensttreding www NL

Regelingen maken binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam: praktische handvatten

pdf NL
Reorganisatiecode EUR www NL
Universiteitsbibliotheek huisregels www NL
Veiligheid www NL
Ziekmeldprocedure www NL
Regelingen
30%-vergoeding www NL

Archiefbeheer

www NL
Contracten met derden www NL
Inkoopvoorwaarden voor Diensten pdf NL
Inkoopvoorwaarden voor Leveringen pdf NL
Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit EUR (KWI-EUR) NL
EUR Scientific Integrity Complaints Procedure (KWI-EUR) EN
pdf
pdf
NL

Regeling adoptieverlof

www NL

Regeling Basiskwalificatie Onderwijs EUR

pdf NL 
Regeling buitengewoon kort verlof www NL
Regeling buitengewoon verlof van lange duur www NL
Regeling calamiteitenverlof www NL
Regeling campagnesubsidie universiteitsraadverkiezingen pdf NL
Regeling erkenning andere relatievormen dan huwelijk www NL
Regeling flexibele werkduur www NL
Regeling internet thuis www NL
Regeling meerjarenspaarmodel www NL
Regeling melding vermeende misstanden EUR pdf NL
Regeling ouderschapsverlof www NL
Regeling verhuiskostenvergoeding www NL
Regeling zorgverlof www NL
Regeling zwangerschaps- & bevallingsverlof www NL
Reiskostenregeling EUR www NL
Regeling beeldschermbril / Procedure vergoeding beeldschermbril www NL
Regeling DIV EUR 2002 pdf NL
Regeling klachten-arm-nek-schouder (KANS) www NL
Regeling nevenwerk www NL
Regeling promovendi www NL
Regeling R&O-cyclus EUR www NL
Regeling studentassistenten www NL
Regeling studiefaciliteiten www NL
Regeling variabele werktijden www NL
Regeling Visiting professorship www NL
Regeling Sabbatical Leave 2013 pdf NL
Ziekte & arbeidsongeschiktheidsregelingen www NL