Shared Service Centrum Onderwijs, Onderzoek en Studentenzaken

Het Shared Service Centrum Onderwijs, Onderzoek en Studentenzaken richt zich op dienstverlening en ondersteuning op het gebied van onderwijs, onderzoek en studenten. Het gaat daarbij om (initiƫle) studenten, facultaire medewerkers en het College van Bestuur van de EUR en het Erasmus MC. De taken zijn ondersteunend, administratief en ontwikkelend van aard.
Belangrijke taakgebieden zijn:

 • Toelating tot opleidingen en de promotie van studenten met een buitenlandse vooropleiding.
 • Inschrijving van alle initiĆ«le studenten en van een belangrijk deel van de cursisten.
 • Organisatie van schriftelijke tentamens, het colloquium doctum en het afstuderen.
 • Cijferregistratie en boeken van examens.
 • Produceren van diploma's, cijferlijsten en diplomasupplementen.
 • Begeleiding en ondersteuning van studenten voor zover dit niet onderwijsinhoudelijk van aard is (studentendecanen, de universiteitspsychologen, de loopbaanadviseur en de activiteiten van het Taal- en Trainingscentrum).
 • Ondersteuning van studenten m.b.t. visa en verblijfsvergunningen en (beurs)mogelijkheden voor studeren en stage lopen in het buitenland.
 • Aanbieden van activiteiten op het terrein van Cultuur en Wetenschap onder meer door het organiseren van cultuurcursussen en culturele evenementen en het aanbieden van lezingen, debatten, symposia en workshops.
 • Informatie verstrekken aan studenten over de dienstverlening van het SSC. Dit gebeurt door het Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC) dat als front office functioneert.
 • Ondersteuning bij accreditaties, aanvragen persoonsgebonden subsidies, aanvragen nieuwe opleidingen, bindend studieadvies, kennisvalorisatie.
 • Advisering aan en ondersteuning van het CvB.
 • Onderhouden van de webinformatie voor studenten.
 • Uitvoeren van het informatiemanagement en het functioneel beheer t.b.v. de informatiesystemen die onderdeel uitmaken van het SSC.

Organogram