Zoekwoorden gebruiken

Waar plaats je zoekwoorden?

Je kunt content beter vindbaar maken door het gebruik van zoekwoorden in je titels, teksten en webadres (url). Laat je zoekwoorden bijvoorbeeld terugkomen in onderstaande (HTML-code) elementen op de pagina’s:

 1. URL en ‘breadcrumbs’ (steeds linkjes naar achterliggende teksten)
 2. Page Title en Document Title
 3. Meta Description
 4. Headers (H1) en subheaders (H2, H3, ..)
 5. Body Tekst
 6. Anker Tekst (tekst van een hyperlink)
 7. Image Alt (tekst bij een afbeelding)

De URL is het webadres van een site, bijvoorbeeld www.eur.nl. Breadcrumbs zijn het kruimelpad van de navigatie, waarmee de bezoeker ziet via welke pagina’s hij naar de huidige pagina is geklikt.

Breadcrumbs

Je kunt zoekwoorden opnemen in de url of in de Page Titles die de breadcrumb vormen.

 • Gebruik hiervoor het primaire zoekwoord.
 • Het kruimelpad of url moeten leesbaar blijven.
 • Bevat geen hoofdletters of leestekens.
 • Gebruik geen spatie, maar kies in plaats daarvan een koppelteken.

Meer over SEO: