Criminologie

Bachelor of Science (BSc) in Criminologie

Alweer een tbs’er ontsnapt en een pedofiel gepakt. Burgers voelen zich onveilig. Valt dat te wijten aan de politieke agenda of groeit de criminaliteit echt? Als criminoloog zoek jij het antwoord.

Bachelor in CriminologieJe voelt je sterk betrokken bij de problemen in de samenleving. Daarom onderzoek je het hoe en waarom van crimineel gedrag. Je beschrijft, verklaart en voorspelt de oorzaken en gevolgen voor de veiligheid in de samenleving. Tijdens je bacheloropleiding Criminologie besteden we ook aandacht aan slachtoffers en daders en de maatregelen om criminaliteit te voorkomen. 

Je zoekt en vindt je weg in een breed vakgebied. Een unieke multidisciplinaire combinatie van rechten, maatschappijleer en sociale wetenschappen.

De Erasmus Universiteit bereidt je voor op een carrière als rechercheur of misschien als adviseur van de minister van Justitie. Maar je vindt ook een baan bij slachtofferhulp, de reclassering of het gevangeniswezen.

Waarom een Bachelor Criminologie studeren in Rotterdam?

Criminologie studeren in Rotterdam:

 • kleine opleiding met betrokken studenten en docenten;
 • het studiejaar bestaat uit acht blokken, per blok volg je één vak;
 • onderwijsgroepen van tien studenten;
 • naast criminologische ook juridische en sociaal wetenschappelijke vakken;
 • deelnemen in onderzoek van docenten;
 • de wereldstad Rotterdam is een perfect studieobject;
 • de beroepsmogelijkheden zijn breed.

Carrièremogelijkheden na een Bachelor in Criminologie

Criminologen die van de Erasmus Universiteit komen vinden doorgaans snel een baan op niveau. De combinatie van normatieve (juridische) en empirische (sociaal wetenschappelijke) kennis maakt de criminoloog tot de ideale bruggenbouwer in beleidsfuncties bij ministeries, overheden, politie en in onderzoeksfuncties. Een boeiende carrière voor breed opgeleide geesten.


Meer informatie over: Carrièremogelijkheden na een Bachelor in Criminologie

Leerdoelen Bachelor in Criminologie

Na de bacheloropleiding Criminologie kun je:
 • criminaliteit analyseren;
 • crimineel gedrag vanuit diverse invalshoeken benaderen;
 • een onderzoek naar criminaliteit opzetten;
 • criminologische vraagstukken aanpakken;
 • redeneren vanuit de juridische, sociologische, bestuurlijke en psychologische invalshoek;
 • professioneel communiceren;
 • jezelf professioneel ontwikkelen.

Inhoud van de opleiding Bachelor in Criminologie

Een collegejaar Criminologie is ingedeeld in 8 blokken van 5 weken. Ieder blok bestudeer je één vak dat je afsluit met een tentamen. Hiervoor volg je onderwijs in de vorm van het Erasmus Law College (onderwijsgroepen, practica en hoorcolleges). De rest van je studieweek bestaat uit zelfstudie, hiervoor is discipline vereist.

In de hoorcolleges geeft de docent niet alleen de grote lijn in de collegestof aan: hij of zij zal je vooral stimuleren er zelf over na te denken. In de onderwijsgroepen ga je in groepen van 10 studenten onder begeleiding van een tutor zelf op zoek naar relevante informatie. Je ontwikkelt je criminologische kennis en vaardigheden door het analyseren van actuele praktijksituaties. Tijdens het practica ligt de nadruk op het aanleren van beroepsvaardigheden. Deze mondelinge en schriftelijke vaardigheden worden in het bachelorprogramma Criminologie elk jaar complexer.


Meer informatie over: Inhoud van de opleiding Bachelor in Criminologie

Doelgroep Bachelor in Criminologie

Als criminoloog ben je geïnteresseerd in mensen maatschappij. Je hebt een flexibele geest en een brede algemene kennis. Elementen van recht, psychologie, sociologie en bestuurskunde vind je boeiend. In morele discussies kun je je verplaatsen in andere mensen. Ben je niet bang voor cijfers en statistiek, en kun je Engels spreken en schrijven? Schrijf je dan snel in.

Toelatingseisen Bachelor in Criminologie

Criminologie is een numerus fixus opleiding. Je kan worden toegelaten met:

De opleiding Criminologie heeft plek voor 130 voltijdstudenten.

Inschrijven Bachelor in Criminologie

Aanmelden voor een bacheloropleiding van de Erasmus Universiteit Rotterdam kan via Studielink. Je maakt daar een account aan en selecteert de opleiding van je keuze. Daarna komt de EUR in actie. Wij kijken of jij toegelaten kunt worden voor je gekozen opleiding en sturen je meer informatie.


Meer informatie over: Inschrijven voor een bacheloropleiding

Aansluiting Masteropleidingen Bachelor in Criminologie

Na de bacheloropleiding gaan veel studenten door met de éénjarige masteropleiding Criminologie. Met de masteropleiding verdiep je je theoretische en methodische kennis en vaardigheden op terreinen als veiligheid, criminaliteit en criminaliteitsbeleid. Je oriënteert je op je gewenste beroepsveld. Na het afronden van het afstudeerproject kun je zelfstandig criminologisch onderzoek verrichten.


Meer informatie over: Aansluiting Masteropleidingen Bachelor in Criminologie