Filosofie

Bachelor of Arts (BA) in Filosofie

De studie Filosofie is even veeleisend als avontuurlijk. Filosofen zoeken de grenzen op van wat wij menen te weten en vragen dóór waar wetenschappers halt houden.

Wie Filosofie studeert in Rotterdam kiest voor een gedegen academische opleiding en grote intellectuele veelzijdigheid. Ons onderwijs en ons onderzoek bewegen zich consequent op snijvlakken. Het snijvlak van filosofie en economie, van filosofie en ICT, van filosofie en maatschappelijk engagement.

Onze opleiding wordt niet gedomineerd door één bijzondere ‘school’. De brede oriëntatie van de docenten daagt jou uit je eigen weg te kiezen. De Erasmus Universiteit biedt je daarbij persoonlijke begeleiding. Geen massale hoorcolleges, maar directe interactie met je docent.

Sinds ver voor de Verlichting heeft de wetenschap de meeste vooruitgang geboekt niet door zijn antwoorden, maar door zijn vragen. Juist daarvoor geeft de studie Filosofie je het gereedschap.

Waarom een Bachelor Filosofie studeren in Rotterdam?

Filosofie studeer je in Rotterdam omdat:

 • De Rotterdamse filosofen zich richten op de actualiteit van wetenschap, stad en samenleving.
 • Zowel de analytische als de continentale filosofische traditie hier worden onderwezen.
 • Het onderwijs kleinschalig en intensief is.
 • De docenten van de Faculteit der Wijsbegeerte betrokken zijn bij het publieke debat.
 • De Faculteit der Wijsbegeerte een groot internationaal netwerk heeft.

Carrièremogelijkheden na een Bachelor in Filosofie

In dynamische tijden zoals de huidige zijn filosofen van grote waarde. Bij de studie Filosofie gaat het in de eerste plaats niet zozeer om het opbouwen van zoveel mogelijk kennis, als wel om het ontwikkelen van een kritisch denkvermogen. Daar waar opgebouwde kennis achterhaald kan raken, wordt het vermogen kritisch na te denken nooit overbodig. Juist in nieuwe situaties, waar men niet kan vertrekken vanuit bestaande kennis, is deze vaardigheid onmisbaar.

Meer informatie over: Carrièremogelijkheden na een Bachelor in Filosofie  

Leerdoelen Bachelor in Filosofie

Na de bachelor Filosofie kun je:

 • Filosofische vraagstukken analyseren en interpreteren.
 • Logisch consistent redeneren.
 • Moderne en historische stromingen in de wijsbegeerte bespreken.
 • Interdisciplinair en conceptueel denken.
 • Een helder en overtuigend betoog houden.
 • Een goed opgebouwde tekst schrijven.

Inhoud van de opleiding Bachelor in Filosofie

De bacheloropleiding Filosofie beslaat drie jaar. In deze drie jaar word je als student wegwijs gemaakt in een breed scala aan filosofische tradities.

Het eerste en het tweede jaar van de bachelor zijn opgedeeld in zes blokken van zes weken, het derde jaar is opgedeeld in trimesters. Het onderwijs bestaat voornamelijk uit hoor- en werkcolleges. Bevlogen docenten gaan tijdens de hoorcolleges in op de stof die je als student ter voorbereiding hebt bestudeerd en plaatsen deze in een bredere context. Tijdens de werkcolleges wordt in kleine groepen verder gewerkt aan wat besproken wordt tijdens de hoorcolleges. Veelal worden complexe primaire teksten gelezen of werk je met je medestudenten aan een casus.

Tentaminering vindt plaats in verschillende vormen, bijvoorbeeld door middel van schriftelijke tentamens, opdrachten en essays. De bacheloropleiding sluit je af met het schrijven van een scriptie onder individuele begeleiding.

Meer informatie over: Inhoud van de opleiding Bachelor in Filosofie

Doelgroep Bachelor in Filosofie

Als filosoof vind je het fascinerend om abstracte teksten te analyseren en nieuwe conceptuele kaders te ontwikkelen. Daarvoor is het van groot belang dat je graag schrijft en in staat bent om je gedachten op coherente wijze tot uitdrukking te brengen. Filosofen zijn bereid hun eigen overtuigingen en veronderstellingen ter discussie te stellen en zijn minder geneigd iets vanzelfsprekend te vinden.

Toelatingseisen Bachelor in Filosofie

Je kunt je met alle vwo-profielen voor Filosofie inschrijven. Ook oudere vwo-diploma’s, zonder de ‘profielen’ zijn geldig. Ook met een propedeuse- of einddiploma van een erkende universitaire of hbo-opleiding kun je je voor Filosofie inschrijven. Heb je een buitenlandse vooropleiding gedaan? Neem dan contact op met het Admissions Office van de universiteit: www.bacheloradmission.eur.nl.

 

Ben je 21 jaar of ouder en heb je niet de juiste vooropleiding? Dan kun je in bepaalde gevallen toch de  bacheloropleiding Filosofie volgen. Je moet dan deelnemen aan een toelatingsonderzoek (het colloquium doctum) om aan te tonen dat je de opleiding aankunt.

Inschrijven Bachelor in Filosofie

Aanmelden voor een bacheloropleiding van de Erasmus Universiteit Rotterdam kan via Studielink. Je maakt daar een account aan en selecteert de opleiding van je keuze. Daarna komt de EUR in actie. Wij kijken of jij toegelaten kunt worden voor je gekozen opleiding en sturen je meer informatie.


Meer informatie over: Inschrijven voor een bacheloropleiding  

Aansluiting Masteropleidingen Bachelor in Filosofie 

De masteropleidingen verdiepen de kennis die je in de bacheloropleiding opgedaan hebt. De vier specialisaties waar je in je masterfase uit kiest (Praktische filosofie, Theoretische Filosofie, Wijsgerige Antropologie of de Geschiedenis van de Filosofie) zijn stuk voor stuk conceptueel uitdagende afstudeerrichtingen.

Heb je de ambitie om een carrière in de wetenschap te maken? Dan kun je – als je aan de toelatingscriteria voldoet – de Engelstalige Research Master in Philosophy and Economics volgen, over de instituties van onze samenleving, of de Research Master in Early Modern Intellectual History, over de ontwikkeling van ons denken in de vroegmoderne geschiedenis. Als je de reguliere masteropleiding in het Engels wilt doen, is dat ook mogelijk: met de MA Philosophy vergroot je je kansen op de internationale  arbeidsmarkt.

Meer informatie over: Aansluiting Masteropleidingen Bachelor in Filosofie