Sociologie

Bachelor of Science (BSc) in Sociologie

Geboeid door sociale verhoudingen en menselijk gedrag

Sociologen zijn geboeid door sociale verhoudingen en menselijk gedrag. Ze willen weten hoe dit ontstaat en zich ontwikkelt. In wijken, dorpen, steden, bedrijven, organisaties, bij overheden, maar ook op internet. Spreekt dit je aan, dan is sociologie voor jou een aantrekkelijke studie.

Waarom een Bachelor Sociologie studeren in Rotterdam?

Rotterdam is een turbulente stad met een echte skyline, een wereldhaven en een unieke bevolkingssamenstelling. Op alle denkbare maatschappelijke terreinen kent de stad grote veranderingen, soms scherpe tegenstellingen en botsingen. In feite staat Rotterdam model voor vele maatschappelijke processen; de stad is een uniek realtime laboratorium voor sociologen.

Sociologie in Rotterdam kenmerkt zich door:

  • kleinschalig en activerend onderwijs (probleemgestuurd onderwijs)
  • de groepsgrootte: onderwijsgroepen van maximaal 12 studenten (hoorcolleges zijn in grotere groepen).
  • de vier leerlijnen: modernisering, cohesie, ongelijkheid en identiteit, die centraal staan in de bachelor.

Kimberly Blagrove

“De studie Sociologie doe ik met veel plezier en heeft mij op verschillende gebieden veranderd.”