Sociologie

Bachelor of Science (BSc) in Sociologie

Geboeid door sociale verhoudingen en menselijk gedrag

Sociologen zijn geboeid door sociale verhoudingen en menselijk gedrag. Ze willen weten hoe dit ontstaat en zich ontwikkelt. In wijken, dorpen, steden, bedrijven, organisaties, bij overheden, maar ook op internet. Spreekt dit je aan, dan is sociologie voor jou een aantrekkelijke studie.

Bachelor in Sociologie

Sociologie. Juist nu!

De wereld verandert in een onstuimig tempo. Internet, social media, botsende culturen, opduikende subculturen, de crisis. Fenomenen die van invloed zijn op het gedrag van mensen en groepen. Bij overheden, bedrijven en instituten groeit de behoefte om gedrag te onderzoeken, te verklaren en te voorspellen. Het specifieke werkterrein van sociologen. Daarom is sociologie een studie met perspectief.

Sociologie. Juist hier!

Rotterdam heeft een unieke bevolkingssamenstelling. Op alle denkbare terreinen kent de stad veranderingen, tegenstellingen en botsingen. Intenser, groter en ingrijpender dan waar ook. Een melting pot van culturen, rijken en armen, bedrijven en instanties, jongeren en ouderen, problemen en uitdagingen. Een stad die model staat voor vele processen in de maatschappij; een uniek realtime laboratorium voor sociologen.

Waarom een Bachelor Sociologie studeren in Rotterdam?

Sociologie in Rotterdam biedt:

 • kleinschalig en activerend onderwijs;
 • je werkt in groepen van maximaal 12 studenten aan vraagstukken;
 • een veelzijdige studie gericht op hedendaagse maatschappelijke vraagstukken;
 • studeren in een internationale stad; een uniek realtime laboratorium voor sociologen.

Carrièremogelijkheden na een Bachelor in Sociologie

De Rotterdamse opleiding Sociologie richt zich veel op de sociologie van beleid, een gewild kennisterrein in de maatschappij. Afgestudeerde sociologen kunnen doorgaans dan ook snel aan de slag. Er is vraag naar beleidsgerichte sociologen bij de overheid, de non-profitsector, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven.

 

Meer informatie over: Carrièremogelijkheden na een Bachelor in Sociologie

Leerdoelen Bachelor in Sociologie

Na de bachelor Sociologie kun je:
 • sociologisch-wetenschappelijk inzicht tonen;
 • logisch redeneren, analytisch denken, je visie beargumenteren;
 • onderzoeksresultaten kritisch beoordelen;
 • een passende theoretische invalshoek voor een probleem kiezen;
 • kwalitatief en kwantitatief onderzoek opzetten;
 • een kritische houding tegenover beleidsvragen aannemen.

Inhoud van de opleiding Bachelor in Sociologie

De opleiding Sociologie is ingericht met maximale aandacht voor de ontwikkeling van elke student. Daarom is kleinschaligheid het kenmerk. En kies je voor Sociologie in Rotterdam, dan kies je voor Probleemgestuurd Onderwijs. In kleine werkgroepen werk je aan sociologische problemen ga je op zoek naar informatie hierover in boeken, tijdschriften en digitale media. 

Elk studiejaar bestaat uit acht blokken van vijf weken. Ieder blok is gewijd aan een vak. Daarnaast leer je in practica vaardigheden die van pas komen in je latere beroep, zoals onderzoeks-, schrijf-, debateer- en presentatievaardigheden.


Meer informatie over: Inhoud van de opleiding Bachelor in Sociologie 

Doelgroep Bachelor in Sociologie

Sociologen zijn geboeid door menselijk gedrag. Ze willen weten hoe mensen samenleven inwijken, binnen bedrijven of op internet. Sociologen kijken met een scherpe blik naar wat anderen voor vanzelfsprekend aannemen. Spreekt jou dit aan? Dan is Sociologie de studie voor jou!

Toelatingseisen Bachelor in Sociologie

Om een opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam te mogen beginnen, zijn er diverse toelatingseisen. Je kan worden toegelaten met:

Inschrijven Bachelor in Sociologie

Aanmelden voor een bacheloropleiding van de Erasmus Universiteit Rotterdam kan via Studielink. Je maakt daar een account aan en selecteert de opleiding van je keuze. Daarna komt de EUR in actie. Wij kijken of jij toegelaten kunt worden voor je gekozen opleiding en sturen je meer informatie.


Meer informatie over: Inschrijven voor een bacheloropleiding

Aansluiting Masteropleidingen Bachelor in Sociologie

Na de bachelor sociologie kiezen de meeste studenten voor een van de drie masterprogramma’s. Met de keus geef je aan in welke richting je een carrière zoekt.    

 1. Arbeid, Organisatie en Management
 2. Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid
 3. Research in the Sociology of Culture, Media and the Arts .

Meer informatie over: Aansluiting Masteropleidingen Bachelor in Sociologie