Sociologie

Master of Science (MSc) in SociologieVolg je een master in Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam dan bestudeer je de invloed van de sociale omgeving op het gedrag van mensen. 

Als socioloog heb je een professionele blik op maatschappelijke en organisatorische vraagstukken. Jouw onderzoek en adviezen zijn belangrijk voor bedrijven, openbare organisaties en andere instellingen. Zij baseren hun beleid mede op sociologische inzichten in maatschappelijke problemen of de werking van organisaties. Je levert zo een bijdrage aan beleid rond belangrijke thema’s. Denk bijvoorbeeld  aan vraagstukken op het gebied van integratie, ongelijkheid, economische crises, de zorg en vergrijzing, maar ook aan meer sociaal-culturele vraagstukken rondom nieuwe media en religie. Door je brede maatschappelijke oriëntatie ben je een gewilde professional, bij overheden, advies- en onderzoeksbureaus en universiteiten.

Waarom een Master in Sociologie studeren in Rotterdam?

Rotterdam is een turbulente stad met een echte skyline, een wereldhaven en een unieke bevolkingssamenstelling. In feite staat Rotterdam model voor vele maatschappelijke processen. Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam kun je twee masters in Sociologie volgen: Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid en Arbeid, Organisatie en Management. Je volgt college in kleine groepen waardoor er voldoende ruimte is voor persoonlijke aandacht.

Carrièremogelijkheden

Rotterdamse sociologen herken je aan  hun kritische en analytische benadering. Je mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn divers. Afhankelijk van jouw keuze word je bijvoorbeeld beleidsmedewerker of organisatieadviseur bij gemeentes, de overheid, non-profitorganisaties, adviesbureaus of in het bedrijfsleven. 

Leerdoelen 

Het ontwikkelen van een kritische houding richting sociologische theorie en beleidsvragen, waardoor je je sociologisch inzicht verdiept. Dat helpt je bij elk vraagstuk de geschikte invalshoek te kiezen. Zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden pas je toe in het onderzoek.

Inhoud van de opleiding

De master is opgebouwd uit vier blokken. De verschillende vakken vullen elkaar inhoudelijk aan en kenmerken zich door een vergelijkbare opbouw. Telkens worden er verschillende analyseniveaus behandeld. Het microniveau (individu en groep), het mesoniveau (organisatie) en het macroniveau (instituties en omgeving). Je sluit de master af met een scriptie.

Doelgroep 

Wil jij actuele vraagstukken onderzoeken en analyseren? De master Sociologie is bedoeld voor bachelors en professionals die interesse hebben in het doen van onderzoek naar maatschappelijke ontwikkelingen. Als je in het bezit bent van een hbo- of wo-diploma anders dan Sociologie kun je via de pre-master in de master instromen.

Toelatingseisen 

Of je wordt toegelaten tot de opleiding van je keuze is afhankelijk van je vooropleiding. Via een pre-master Sociologie kunnen hbo-bachelors en wo-bachelors in een andere richting dan Sociologie instromen in de master.

Meer informatie over: Toelatingseisen Master Sociologie

Inschrijven

Voldoe je aan de toelatingseisen? Als je een Nederlandse vooropleiding hebt, meld je je aan via Studielink. Voor de meeste opleidingen kan dit vanaf oktober voorafgaand aan het jaar dat je wilt starten.

Heb je je vooropleiding in het buitenland gevolgd, dan start je aanmelding in het EUR Aanmeld Portaal. Let op: het International of European Baccalaureate is ook een niet-Nederlands diploma. Voor studies met decentrale selectie kan een andere procedure gelden.

Meer informatie over: Inschrijven Master in Sociologie

Specialisatie 

Deze masteropleiding kent verschillende specialisaties, ook wel masterprogramma's genoemd. In onderstaande tabel is aangegeven welk programma in voltijd of in deeltijd te volgen is.

Masterprogramma's

Voltijd

Deeltijd

Arbeid, Organisatie en Management
Voltijd Deeltijd
Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid
Voltijd Deeltijd