Sociologie

Master of Science (MSc) in SociologieVoor professionals die naast hun werk een academisch werk- en denkniveau willen verwerven bieden we de master Sociologie in deeltijd aan.

Wil je de samenleving leren begrijpen? Kies voor de Master Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Ontdek hoe steden knooppunten worden in een wereld die staten steeds minder domineren; leer hoe overheden omgaan met diversiteit en ongelijkheid; begrijp de impact van nieuwe technologieën op de organisatie van werk; analyseer de oorzaken en gevolgen van politieke fragmentatie.

De meest recente inzichten worden toegepast en je krijgt les van inspirerende docenten die in hun vakgebied tot de top behoren. Kom studeren in het bruisende en diverse Rotterdam op een universiteit die (inter)nationaal uitstekend staat aangeschreven!

Je kunt kiezen uit twee specialisaties: Arbeid, Organisatie en Management of Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid (voltijd of deeltijd). Daarnaast bieden we drie internationale masterspecialisaties aan: Management & OrganisationUrban Studies en Politics & Society.

Waarom een Master in Sociologie studeren in Rotterdam?

  • Het programma is gericht op actuele sociale vraagstukken en maatschappelijke verschijnselen
  • Je leert hoe je theorieën kunt toepassen op de grote maatschappelijke vragen van vandaag
  • e verwerft de nieuwste inzichten uit de sociologie en aanverwante disciplines
  • Je wordt aan het denken gezet en geïnspireerd door enthousiaste en gerenommeerde wetenschappers

Carrièremogelijkheden

De Rotterdamse opleiding Sociologie besteedt veel aandacht aan de gevolgen van maatschappelijke veranderingen voor overheidsbeleid; een gewild kennisterrein. Er is vraag naar beleidsgerichte sociologen bij de overheid, de non-profitsector, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven. Afhankelijk van je specialisatie kun je aan de slag als human resource manager, consultant, onderzoeker of beleidsmedewerker bij gemeentes, de overheid, non-profitorganisaties, adviesbureaus of in het bedrijfsleven.

Leerdoelen 

  •  Complexe maatschappelijke vraagstukken analyseren op basis van actuele theoretische inzichten en wetenschappelijk onderzoek;
  • Recente sociaalwetenschappelijke inzichten toepassen op mogelijke toekomstige ontwikkelingen;
  • Gegevens op een wetenschappelijk verantwoorde wijze verzamelen en te analyseren;
  • Je onderzoeksresultaten en adviezen goed onderbouwen en communiceren.

Inhoud van de opleiding

Je volgt drie vakken in de richting van je specialisatie Ook schrijf je je scriptie op dat vlak. Daarnaast volg je twee vakken van een andere (Nederlandstalige of Engelstalige) specialisatie binnen Sociologie of Bestuurskunde.

Arbeid, Organisatie en Management: Besturen van Organisaties, Sturing in de hedendaagse samenleving en Managen van maatschappelijke risico's.

Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid: De stad als woonmilieu, Steden in een tijdperk van mondialisering en De verdeelde stad.

Onderwijsvorm

Alle vakken bestaan uit een serie hoorcolleges en kleinschalige werkgroepen. In de hoorcolleges worden de belangrijkste theoretische en empirische inzichten voor het betreffende vak aangereikt. In de werkgroepen leren studenten om deze inzichten toe te passen en te analyseren door diverse opdrachten te bespreken en te presenteren.

Doelgroep 

Heb je een fascinatie voor sociologische puzzels in de complexe samenleving van vandaag? Ben je geïnteresseerd in vraagstukken op het gebied van arbeid, management, steden, en/of beleid? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Studenten met een Bachelor in de Sociologie zijn direct toelaatbaar, evenals studenten met een universitaire bachelor in een aantal andere disciplines. Hbo- bachelors kunnen instromen nadat zij een pre-master programma van 1 jaar hebben gevolgd.

Toelatingseisen 

Of je toelaatbaar bent tot de master van je keuze is afhankelijk van je vooropleiding. Via een pre-master Sociologie kunnen hbo-bachelors en wo-bachelors in een andere richting dan Sociologie instromen in de master.

Meer informatie over: Toelatingseisen Master Sociologie

Aanmelden

Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kun je je direct aanmelden voor de Master in Sociologie via Studielink

Specialisatie

Deze masteropleiding kent verschillende specialisaties, ook wel masterprogramma's genoemd. In onderstaande tabel is aangegeven welk programma in voltijd of in deeltijd te volgen is.

 

Masters

Full-time

Part-time

Arbeid, Organisatie en Management 

Full-time Part-time

Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid

Full-time Part-time

Management & Organisation: Understanding the New Worlds of Work

Full-time n.a.

Politics and society: Understanding Contemporary Politics

Full-time n.a.

Urban studies: Understanding Diversity and Inequality

Full-time n.a.

Inschrijven

Voldoe je aan de toelatingseisen? Als je een Nederlandse vooropleiding hebt, meld je je aan via Studielink. Voor de meeste opleidingen kan dit vanaf oktober voorafgaand aan het jaar dat je wilt starten.

Heb je je vooropleiding in het buitenland gevolgd, dan start je aanmelding in het EUR Aanmeld Portaal. Let op: het International of European Baccalaureate is ook een niet-Nederlands diploma. Voor studies met decentrale selectie kan een andere procedure gelden.

Meer informatie over: Inschrijven Master in Sociologie

Specialisatie 

Deze masteropleiding kent verschillende specialisaties, ook wel masterprogramma's genoemd. In onderstaande tabel is aangegeven welk programma in voltijd of in deeltijd te volgen is.

Masterprogramma's

Voltijd

Deeltijd

Arbeid, Organisatie en Management Voltijd Deeltijd
Grootstedelijke vraagstukken en beleid Voltijd Deeltijd
Management & Organisation: Understanding The New Worlds of Work (engelstalig)
Voltijd n.v.t.
Politics & Society: Understanding Contemporary Politics (engelstalig)
Voltijd n.v.t.
Urban studies: Understanding Diversity and Inequality (engelstalig) Voltijd n.v.t.