Togamaster

Toga aan de Maas - Double degree programJe volgt twee volledige masteropleidingen in iets meer dan anderhalf jaar: de Togamaster en een nader te kiezen master uit het aanbod van Erasmus School of Law. Samen vormen deze twee masters ‘Toga aan de Maas’.

Met dit Double Degree Program volg je twee volledige masteropleidingen in iets meer dan anderhalf jaar: de Togamaster en een nader te kiezen master uit het aanbod van Erasmus School of Law. Deze twee masters vormen samen ‘Toga aan de Maas’.

Toga aan de Maas combineert theorie met praktijk. Je verdiept je academische kennis en past die kennis in
de Rotterdamse rechtspraktijk toe. In masterclasses op locatie, bijvoorbeeld bij een advocatenkantoor, het
OM of de rechtbank, leer je de fijne kneepjes van het vak. Je sluit je studie af met een stage en het schrijven
van een scriptie. Samen met maximaal vierentwintig medestudenten word je voortdurend uitgedaagd en
ontmoet je de toppers in de juridische professie.

Waarom Toga aan de Maas studeren in Rotterdam?

 • Toga aan de Maas is een Double Degree Program voor excellente studenten, dat in iets meer dan anderhalf jaar wordt afgerond.
 • Door het kleinschalige karakter staat individuele aandacht centraal: de master biedt plaats aan maximaal 25 studenten.
 • Gedurende iets meer dan anderhalf jaar worden er Toga-gerelateerde vakken en masterclasses aangeboden, waarin verschillende rechtsdisciplines centraal staan. In de verdiepende Toga-vakken worden onder intensieve begeleiding van een docent-onderzoeker ook onderzoeks-, schrijf- en spreekvaardigheden verder ontwikkeld.
 • Toga aan de Maas biedt een kennismaking met de praktijk via masterclasses, kantoorbezoeken, bezoeken aan het OM en de rechtbank en een stage van 12 weken

Carrièremogelijkheden

Het Double Degree Program Toga aan de Maas bereidt de afgestudeerde bij uitstek voor op de rechterlijke macht, het OM en de advocatuur. Daarnaast is Toga aan de Maas ook een uitstekende start voor juridische functies in het bedrijfsleven, voor beleids- en wetgevingsfuncties bij de rijksoverheid, bij decentrale overheden en bij zelfstandige bestuursorganen. Afgestudeerden zijn daarnaast zeer goed inzetbaar bij (juridische) onderzoeks- en adviesbureaus, in de wetenschap en het onderwijs of in de politiek.

Meer informatie over: Carrièremogelijkheden Toga aan de Maas

Leerdoelen

Na het behalen van het Double Degree Program van Toga aan de Maas:

 • Heb je diepgaande juridische kennis verworven op het terrein van een rechtsgebied naar keuze;
 • Ben je in staat complexe juridische casus te analyseren en op gestructureerde wijze op te lossen;
 • Beschik je over unieke en onderscheidende praktische en juridische vaardigheden;
 • Heb je een kritisch academische attitude ontwikkeld.

Het doel van het Double Degree Program van Toga aan de Maas is enerzijds verdieping te bieden in een rechtsgebied naar keuze en anderzijds aandacht te besteden aan intern rechtsvergelijkende vraagstukken en relevante actualiteiten.

Inhoud van de opleiding

Binnen het Double Degree Program Toga aan de Maas kies je een master van Erasmus School of Law. Daarnaast volg je binnen het Double Degree Program Toga aan de Maas de Togamaster:

Jaar 1:

 • Masterclasses in de avond (6 ECTS)
 • Legal English (in blok 2 en 3, 5 ECTS)
 • Een gebonden keuzevak (in blok 4, 5 ECTS)
 • Extra curriculaire activiteiten, met aandacht voor bijvoorbeeld beroepsethische kwesties

Jaar 2:

 • Toga in theorie & Toga en spoed (blok 1, samen 15 ECTS)
 • Een 12-weken durende stage (15 ECTS)
 • Een scriptie (10 ECTS)
 • Masterclasses in de avond (4 ECTS)

Onderwijsvorm

De gebruikte onderwijsvormen zijn hoorcolleges, werkgroepen, masterclasses en seminars. Daarnaast loop je stage voor een periode van twaalf weken en schrijf je een scriptie.

 Meer informatie over: onderwijsvorm Toga aan de Maas

Doelgroep

Het Double Degree Program Toga aan de Maas biedt plaats aan 25 topstudenten met een passie voor het recht in de breedste zin van het woord. De studenten moeten iets meer dan anderhalf jaar lang intensief bezig willen zijn met het recht, in discussie durven gaan met kopstukken uit wetenschap en praktijk en uitdaging zien in het oplossen van complexe vraagstukken. Van belang is dat deze studenten bovengemiddeld gemotiveerd zijn. Deze motivatie kan blijken uit hoge cijfers tijdens de bachelor en/of noemenswaardige extra-curriculaire activiteiten.

Toelatingseisen

Toga aan de Maas biedt plaats aan maximaal 25 studenten van binnen en buiten de Erasmus School of Law (ESL) die hun bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid hebben afgerond. Onder bepaalde voorwaarden zijn ook studenten met een wo-bachelor Fiscaal Recht welkom. De toelating vindt plaats door middel van een selectieprocedure. 

Meer informatie over: Toelatingseisen Toga aan de Maas

Inschrijven

Wil je deelnemen aan deze selectie dan moet je je daarvoor aanmelden via een aanmeldingsformulier dat juni op de site van de masteropleiding wordt geplaatst.

Alleen nadat je bent geselecteerd meldt je je aan voor deze opleiding via Studielink. Na je aanmelding in Studielink informeert de Erasmus Universiteit je over de verdere procedure.

Meer informatie over: Inschrijven Toga aan de Maas