Home   Nieuws   Detail

Universiteit trekt artikelen terug

Hoogleraar handelt in strijd met wetenschappelijke integriteit

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft besloten twee artikelen van prof.dr. Smeesters, hoogleraar Consument en Samenleving bij Rotterdam School of Management , Erasmus University (RSM) terug te trekken uit wetenschappelijke tijdschriften. Dit gebeurt naar aanleiding van een rapport van de onderzoekscommissie Wetenschappelijke Integriteit. Deze commissie werd ingesteld nadat vermoedens ontstonden dat de betreffende hoogleraar wetenschappelijke fouten heeft begaan. Zij heeft diepgaand onderzoek verricht naar de wijze waarop een groot aantal publicaties tot stand is gekomen.

In de twee artikelen zijn onregelmatigheden aangetroffen. Het gaat hierbij om bevindingen die in statistische zin hoogst onwaarschijnlijk zijn. Ruwe data die de basis van deze artikelen vormden bleken niet meer beschikbaar te zijn voor inspectie door derden. De hoogleraar heeft aangegeven dat hij data zodanig heeft geselecteerd dat de gezochte effecten statistisch significant werden.

Hiermee is sprake van handelen in strijd met de wetenschappelijke integriteit. De Erasmus Universiteit ziet zich als gevolg hiervan gedwongen twee artikelen van de hoogleraar in kwestie terug te trekken uit betreffende wetenschappelijke tijdschriften.
De teruggetrokken artikelen zijn de volgende:
- Johnson, C.S., Smeesters, D.H.R.V. & Wheeler, S.C. (2012). Visual perspective influences the use of metacognitive information in temporal comparisons. Journal of Personality and Social Psychology.
- Smeesters, D.H.R.V. & Liu, J. (2011). The effect of color (red versus blue) on assimilation versus contrast in prime-to-behavior effects. Journal of Experimental Social Psychology, 47(3), 653-656.
Het derde artikel waarover in het rapport wordt gesproken betreft een working paper. Dit artikel is niet gepubliceerd.

Het College van Bestuur heeft per 21 juni 2012 het ontslag van professor Smeesters geaccepteerd.
Er is overigens geen enkele reden voor de universiteit om te twijfelen aan de goede trouw van co-auteurs.

De commissie doet ook aanbevelingen over het nemen van verdere maatregelen om een integere onderzoekscultuur te waarborgen. Faculteit en in bredere zin de universiteit nemen deze aanbevelingen ter harte.

Nu de procedure rond de afhandeling van het rapport verder is gevorderd kunnen wij hier bijgaande versie van het rapport publiceren. Van belang daarbij is dat de eerder onder embargo zijnde onderzoeksmethode van dr. U. Simonsohn nu op zijn aangeven openbaar gemaakt mag worden.

NB: Dr. U. Simonsohn heeft de titel van zijn paper gewijzigd in: ‘Finding Fake data: Four True Stories, Some Stats, and a Call for Journals to Post All Data’ (unpublished, manuscript in preparation).

Veelgestelde vragen

Nadere informatie:

Uitsluitend voor de redactie: Persvoorlichting, tel: (010) 408 1216 / mob: 06 22 99 35 33
e-mail: press@remove-this.eur.nl


Publicatiedatum: 25 juni 2012

Bookmark and Share