Home   Nieuws   Detail

Vervolgonderzoek wetenschappelijke integriteit zaak-Smeesters

Oriëntatie op nader onderzoek in zaak-Poldermans

De Erasmus Universiteit Rotterdam stelt een vervolgonderzoek in naar alle publicaties van voormalig hoogleraar Smeesters.  Dit gebeurt naar aanleiding van aanhoudende twijfels binnen het wetenschappelijk domein over de publicaties van Smeesters. Verder oriënteert het Erasmus MC zich op mogelijkheden om alle publicaties van Poldermans te beoordelen. Met deze maatregelen willen de Erasmus Universiteit en Erasmus MC zoveel mogelijk duidelijkheid creëren over de wetenschappelijke waarde van het werk van beide hoogleraren.

In juni van dit jaar concludeerde de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) dat Smeesters had gehandeld in strijd met de wetenschappelijke integriteit. De analyse van gepubliceerde data leverde toen de conclusie op dat er geen vertrouwen was in de wetenschappelijke integriteit van drie artikelen. Twee daarvan zijn teruggetrokken, één is niet gepubliceerd.
Naar aanleiding van aanhoudende twijfels binnen het wetenschappelijk domein over de publicaties van Smeesters heeft de Erasmus Universiteit de afgelopen maanden gewerkt aan het instellen van een vervolgcommissie. De vervolgcommissie gaat nader onderzoek doen naar het complete werk van Smeesters.

Poldermans
De Raad van Bestuur van het Erasmus MC oriënteert zich momenteel op de mogelijkheden om alle circa 600 publicaties van dhr. Poldermans te beoordelen. Daarmee geeft het Erasmus MC een vervolg aan de aanbevelingen van de Onderzoekscommissie, die op 9 oktober al een vervolgonderzoek publiceerde.  

De Erasmus Universiteit en Erasmus MC willen met beide maatregelen zoveel mogelijk duidelijkheid creëren over de wetenschappelijke waarde van alle publicaties van zowel  Smeesters als Poldermans.  

Grondig onderzoek
Rector magnificus prof.dr. Henk Schmidt: “In tegenstelling tot wat in de media wordt bericht nemen de Erasmus Universiteit en Erasmus MC wel degelijk maatregelen om mogelijke schendingen van wetenschappelijke integriteit zo grondig mogelijk nader te onderzoeken – en indien nodig aan te pakken. Wetenschappelijke fraude moet hard worden aangepakt.”

De Erasmus Universiteit neemt al een reeks maatregelen om schendingen van wetenschappelijke integriteit te voorkomen. Het gaat hierbij om een Graduate Course over academische integriteit en ethiek voor (beginnende) onderzoekers, dataopslag en datamanagement.

Nadere informatie:

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, (010) 408 1216 of press@remove-this.eur.nl


Publicatiedatum: 29 november 2012

Bookmark and Share