Geluk ten tijde van COVID-19: Nederlandse bevolking ongelukkiger, vooral ouders en mensen met inkomensonzekerheid

Rotterdam, 8 april 2020 – Met een daling van een 7,5 naar een 6,3 lijkt de Nederlandse bevolking zich minder gelukkig te voelen tijdens de COVID-19-uitbraak. De daling is het grootst onder mensen met inwonende kinderen of inkomensonzekerheid.

Dit blijkt uit een eerste meting die is uitgevoerd door de Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO), het geluksinstituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam, onder 1000 inwoners van Nederland. 

Geluksniveau in Nederland daalt

Geluksgevoelens in Nederland vóór de COVID-19-uitbraak (eind februari 2020) en tijdens de uitbraak (eind maart/begin april 2020) laten grote verschillen zien. Op een schaal van 0 tot 10, is het gemiddeld geluk met meer dan 1 punt afgenomen. Waar de Nederlandse bevolking vóór de uitbraak nog gemiddeld een 7,5 op geluk scoorde, wordt er nu nog maar een 6,3 gescoord.

Negatieve, maar ook positieve emoties

De uitbraak van COVID-19 wekt allerlei negatieve emoties op. Mensen zeggen zich vooral meer gespannen, prikkelbaar, bedroefd, angstig en eenzaam te voelen. Toch is het sentiment niet alleen negatief: veel respondenten geven aan ook gevoelens van hoop, belangstelling, vastberadenheid, alertheid en energie te ervaren.

Grootste impact onder ouders en mensen met inkomensonzekerheid

De geluksdaling is het grootst onder mensen met inwonende kinderen en mensen met inkomensonzekerheid (met name ZZP-ers en mensen met een tijdelijk of nulurencontract). Uit de resultaten blijkt ook dat zij vaker aangeven geprikkeld en gespannen te zijn en dat het met name voor ouders een grote uitdaging is om thuiswerken te combineren met het geven van thuisonderwijs. 

De COVID-19-uitbraak is overal voelbaar 

Van de Nederlanders geeft 71% aan dat de effecten van de COVID-19-uitbraak op het leven overwegend negatief zijn. Mensen ervaren het vaakst veranderingen op het gebied van sociale relaties, vrijetijdsbesteding en financiële zekerheid.

Vervolgonderzoek

Dit is een eerste meting uitgevoerd aan het begin van de COVID-19-uitbraak. De steekproef is nog niet representatief voor de Nederlandse bevolking. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of de resultaten alleen voor specifieke groepen in de bevolking gelden of voor de hele populatie.

Tips & tricks: hoe gaan Nederlanders om met de COVID-19-uitbraak?

Veel mensen hebben al laten weten hoe zij omgaan met de uitbraak van COVID-19 en hoe zij hun lichamelijke en mentale gezondheid op peil houden. De komende tijd delen wij elke week een update met tips & tricks van de Nederlandse bevolking rondom een bepaald thema (bijv. thuiswerken, gezond leven, vrijetijdsbesteding, sociale contacten) op www.ehero.nl.

Wil jij ook een tip achterlaten om anderen te inspireren? Dat kan tot 13 april 2020 via deze link.

Meer informatie over het COVID-19 onderzoek

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op www.ehero.nl

Tabellen, grafieken en cijfermateriaal zijn op aanvraag beschikbaar bij Indy Wijngaards (wijngaards@ese.eur.nl). 

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes