Nieuw boek: de migratiesamenleving

Migratie en diversiteit als gordiaanse knoop
Migratiesamenleving
Boek de migratiesamenleving

Op 1 september 2022 heeft het Leiden-Delft-Erasmus Centre Governance of Migration and Diversity (GMD) het boek De migratiesamenleving: Migratie en diversiteit als gordiaanse knoop uitgebracht. 

Migratie en migratiegerelateerde diversiteit staan permanent in de belangstelling. Het boek De migratiesamenleving: Migratie en diversiteit als goridiaanse knoop onder redactie van Reinout Kleinhans (TU Delft), Kimberly Seibel (TU Delft) en Mark van Ostaijen (Erasmus Universiteit) ontrafelt de complexiteit en verwevenheid van migratie en migratie-gerelateerde diversiteit in vraagstukken over opvang, huisvesting, werk, onderwijs, sociale zekerheid en cultuur. Want in een permanente crisismodus bestaan er geen gemakkelijke oplossingen. 

Vanuit verschillende perspectieven laten de auteurs zien hoe migratie en diversiteit tegelijkertijd een probleem, uitdaging, kans, oplossing, oorzaak en gevolg kunnen zijn. Hierbij staat de governance centraal, oftewel de samenwerking tussen burgers, netwerken en organisaties op verschillende bestuurlijke niveaus. Uniek is dat de auteurs putten uit nieuw onderzoek, over de grenzen van hun eigen disciplines heen kijken en concrete handelingsperspectieven bieden.

Benieuwd? Via Open Access kun je digitaal het boek alvast bekijken. 

Governance van Migratie en Diversiteit

Ben jij nauw betrokken bij deze thematiek? De nieuwe opleiding Governance van Migratie en Diversiteit is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het bestuur en/of beleid op het brede terrein van migratie en migratie gerelateerde diversiteit. Het boek De migratiesamenleving: Migratie en diversiteit als goridiaanse knoop zal tijdens de opleiding dienen als handboek.

Meer informatie

Bekijk onze opleiding: Governance van Migratie en Diversiteit

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen