Erasmus Academie kan nu niet anders dan colleges online geven

Onzekere gezondheidssituatie vereist duidelijke keuze

Erasmus Academie heeft besloten om gedurende de eerste helft van 2021 tot de zomer alle onderwijsactiviteiten met open inschrijvingen online te organiseren. Dat wil zeggen dat colleges, werkgroepen en masterclasses via Zoom worden aangeboden. Natuurlijk met gebruik van een digitale leeromgeving. Blended onderwijs blijft de norm.

De situatie rond Covid met de lockdown; de dreiging van nieuwe en besmettelijker varianten; het gevaar voor de gezondheid van deelnemers, docenten en medewerkers; de wetenschap dat de lockdown in omringende landen nog verder is verlengd dan hier, zijn de belangrijkste redenen om de knoop door te hakken. Na de zomer zetten we weer volop in op fysiek onderwijs, in de hoop dat de gezondheidssituatie rond Covid dan dusdanig verbeterd is en dat lesgegeven voor de klas weer mogelijk is. 

Gebaat bij duidelijkheid

Ik denk dat iedereen gebaat is bij duidelijkheid. De onzekerheid vorig jaar over het wel of niet doorgaan van fysieke bijeenkomsten, uitstellen, opnieuw programmeren, weer deelnemers informeren, ondertussen hybride bijeenkomsten organiseren met soms haperende streaming video, hebben een negatieve invloed op de kwaliteit en de leerervaring van deelnemers. Daarnaast trekt het een enorme wissel op de organisatie.

Colleges online

Vandaar het besluit om tot de zomer het al het onderwijs met open inschrijvingen online aan te bieden. Dat wil zeggen de docenten verzorgen hun colleges, werkgroepen en masterclasses online via Zoom, met ondersteuning van een digitale studieomgeving. Een team binnen Erasmus Academie biedt zowel technische als didactische ondersteuning voor een optimale online leerervaringen om dezelfde kwaliteit te bieden als men van Erasmus Academie gewend is.

Najaar

Ondertussen publiceren wij ook zo snel als mogelijk het volledige najaarsprogramma op de website en stellen het open voor inschrijvingen. We rekenen erop dat de situatie de komende maanden ook daadwerkelijk zal verbeteren. 

Ad Hofstede, directeur Erasmus Academie

Feedback

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen