Financiering duurzaamheidsbeleid via lokale belastingen

Lokale belastingen zijn voor gemeenten en waterschappen steeds waardevollere instrumenten om de energietransitie en klimaatadaptatie mee te faciliteren. Maar hoe breng je lokale overheden op het juiste spoor in een tijd waarin zij al zoveel op hun bord krijgen?

Met een inspirerende en informatieve bijeenkomst voor het hele netwerk onder leiding van een expert, dachten ze bij de provincie Zuid-Holland. Samen met Erasmus Academie bedachten twee teams binnen de provincie deze workshop.

Een artikel op de website van Binnenlands Bestuur zorgde er vorig jaar voor dat er een lampje ging branden bij Charlotte van der Kleijn, medewerker programmateam Adaptieve Delta bij de provincie Zuid-Holland. “Ik las een interview met Arjen Schep over de financiering van het duurzaamheidsbeleid op lokaal niveau. Interessant, dacht ik direct, want daar zijn we hier bij de provincie ook volop mee bezig.”

Van der Kleijn gaat op zoek naar meer informatie en ziet dat Schep - specialist lokale belastingen aan de Erasmus School of Law - een paar maanden later een lezing geeft tijdens het Summer Lab van Erasmus Academie. “Ik vroeg aan mijn bureauhoofd of ik aan die lezing deel mocht nemen. Maar die was zo enthousiast dat ik de opdracht kreeg Schep uit te nodigen voor een workshop bij ons op het provinciehuis.”

Geen geld, maar gedachtegoed

De interesse vanuit Van der Kleijn voor het onderwerp is niet toevallig ontstaan. Met haar team werkt ze hard om de leefomgeving aan te passen aan het veranderende klimaat. Maar door haar jarenlange ervaring bij het team Financieel Toezicht weet ze ook precies hoe lokale overheden met de financiering van de energietransitie en andere klimaatmaatregelen worstelen. De workshop is dan ook een samenwerking tussen Financieel Toezicht en het programmateam Adaptieve Delta.

“Gemeenten krijgen veel op hun bordje door de decentralisatie. Omdat zij financieel krap zitten, willen de duurzaamheidsopgaven nog weleens in het gedrang komen. En dat terwijl de lokale heffingen juist heel veel kansen bieden. Dat was het idee vooraf. Geen geld uitdelen, maar wel ons gedachtegoed uitdragen.”

Twee kanten

Van der Kleijn en collega’s van de twee teams willen met de workshop juist de ambitie om op het gebied van duurzaamheid meer integraal te werken nieuw leven inblazen. Daarom nodigen ze niet alleen ambtenaren van lokale overheden uit, maar zijn ook diverse waterschappen aanwezig. Niet alleen om te profiteren van de deskundigheid van Schep, maar ook om tijdens de tafelgesprekken nieuwe inzichten op te doen.

“De ambtenaren die bij de lokale overheden over financiën en klimaatadaptatie gaan, komen elkaar in de praktijk niet vaak tegen. Door deze bijeenkomst konden we mooi beide netwerken uitnodigen en konden ze met elkaar sparren over de duurzaamheidsopgave. Het mes sneed aan twee kanten.”

Kennisdeling

Uit de evaluatie na afloop blijkt dat die tactiek goed heeft uitgepakt. De deelnemers omschrijven de workshop als een ‘hele geslaagde en hele waardevolle bijeenkomst.’ “Ja, daar waren wij heel tevreden mee. Het is toch altijd afwachten hoe zoiets valt. Het blijft een spanningsveld dat vaak politiek gekleurd is. Onze rol als provincie is juist niet om te sturen, maar om handvatten te bieden.”

Met name de deskundigheid van de spreker en de tafelgesprekken in het tweede deel van de bijeenkomst werden door de deelnemers als positief ervaren. “Daaruit blijkt dat de kennisdeling geslaagd is. En dat was vooraf ook het doel van de workshop.”

Meer informatie

Wil je meer weten over maatwerkopleidingen?

Neem dan contact op met:

Andreas Markus

Adviseur opleidingen Zakelijke Markt

T: 0104081819

E: markus@erasmusacademie.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen