Hoe Big data in de praktijk in Beleid worden gebruikt

Op 17 mei 2019 begint de opleiding Big Data en Beleid van Erasmus Academie. Gastspreker Otto Trienekens van de Veldacademie geeft tijdens de laatste bijeenkomst zijn visie op het onderwerp. “Mensen zijn rondom big data te weinig bezig met de vraag: waarom doen we dit?”

Hoe werkt de Veldacademie met big data?

“Door middel van kwalitatief onderzoek proberen wij big data te interpreteren. En door het verzamelen van die data leren wij ook de juiste vragen te stellen. Bijvoorbeeld van het beweeggedrag van senioren in een wijk. Stel: je wilt die data gebruiken om de sociale cohesie te vergroten en de sociale verbindingen te versterken. De vraag die je dan stelt is: hoe kan je de ruimtelijke omgeving zo inrichten dat je de kans op ontmoetingen tussen senioren vergroot?”

Welke kansen zie jij voor big data?

“Door het stellen van de juiste, kritische vragen wordt big data enorm waardevol, ook voor mij als stedenbouwkundige en architect. Op basis van de data die ontstaat door gedrag kunnen wij de gebruikers van de stad beter leren kennen. Zo krijg je betere en slimmere steden. Niet alleen door de infrastructuur aan te pakken, maar ook door de openbare ruimte aan de hand van die vragen opnieuw in te delen. En dit is maar één voorbeeld. Er is heel veel te winnen.”

Waar liggen eventuele obstakels?

“Privacy is een gevoelig punt en daar moet je zeker mee oppassen. Maar het is ook heel belangrijk dat organisaties en medewerkers de opbrengst van big data niet direct als dé oplossing zien. Het is veel complexer en juist in die slag is de winst te behalen. Het overslaan van de fase van interpretatie is heel erg gevaarlijk. In de uitvoering zitten enorm veel mogelijkheden, maar je moet wel de tijd nemen om die mogelijkheden te benutten.”

Kan je vertellen hoe big data jou helpen in het kader van de zorggerelateerde programma’s? 

“Door big data kunnen organisaties in de zorg veel klantgerichter werken dan voorheen. Zo zijn ze in staat om vraag en antwoord beter op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld in de thuiszorg. In een stad als Rotterdam zijn er tientallen thuiszorgaanbieders. Al die auto’s rijden kriskras door de wijken om mensen op te halen. Dat is niet alleen inefficiënt, maar neemt ook problemen als luchtvervuiling en congestie met zich mee. Door big data goed in te zetten, kan je al die problemen tegelijkertijd aanpakken.”

Welk advies heb jij voor beleidsmedewerkers die nog niet zoveel ervaring hebben met big data?

“Big data is een paraplubegrip. Mensen zijn rondom big data te weinig bezig met de vraag: waarom doen we dit? Probeer goed te begrijpen wat de data voor jou of je organisatie kan betekenen in plaats van klakkeloos de resultaten aan te nemen. Anders ben je veel te veel bezig met de data en niet met het vervolg. Het gaat niet om de kwantiteit, maar om het juist interpreteren. Met welke vragen worstelen wij als organisatie, hoe kan big data die vragen beantwoorden, welke data moeten we verzamelen en hoe interpreteren we uiteindelijk de data? Met de beantwoording van die vragen ga ik de deelnemers helpen.”

Meer informatie

Wilt u ook leren wat best practices en epic failures zijn bij het gebruik van big data in de publieke sector? Neem dan deel aan de opleiding Big data en beleid die binnnenkort van start gaat.