De kosten en baten van geheimen in professionele organisaties
Ontdek de strategische meerwaarde van geheimen

Hoe ga je als professional om met geheimen op de werkvloer?

In iedere organisatie krijgen professionals te maken met geheimhouding en vertrouwen. Andreas Wismeijer is gepromoveerd op de psychologische mechanismen van geheimhouding. In zijn Summer Lab-workshop laat hij zien hoe het best met geheimen omgegaan kan worden en wat de effecten van de aanwezigheid van geheimen in organisaties zijn.

Waarom is het belangrijk om als professional kennis te hebben over het effect van geheimen?

“Geheimhouding is een gezond en normaal proces, maar brengt wel bepaalde kosten en baten met zich mee. Professionals krijgen continu met deze afwegingen te maken. Beroepsgeheimen, geheimen op strategisch gebied en ook persoonlijke geheimen. Als je weet wat het effect van de aanwezigheid van geheimen is, dan weet je hoe je met bepaalde geheimen moet omgaan. Soms zijn geheimen in een andere context toch te delen. En als je ze echt moet bewaren, weet je hoe je kunt zorgen dat je er zelf zo min mogelijk last van hebt.”


Geheimen betekenen vaak een emotionele belasting voor de geheimhouder. In hoeverre kan het hebben van een geheim ook voordelen met zich meebrengen?

“Het is een positieve workshop, dus naast de negatieve kanten komen ook zeker de positieve kanten van de aanwezigheid van geheimen aan bod. Je kunt er namelijk ook heel strategisch mee omgaan. Ook wanneer mensen alleen al denken dat je een geheim hebt of weet. Ze dichten je dan een hogere sociale status toe. Het proces van geheimhouding brengt mensen ook dichter bij elkaar. Je kweekt vertrouwen, zelfs als het om hele triviale informatie gaat. En dat vertrouwen is op een later moment weer strategisch te gebruiken.”

In hoeverre verschilt de dynamiek van geheimen en vertrouwelijkheid per organisatie?

“Dat verschil is groot, maar het verschil is ook per persoon groot. Iedereen gaat op een andere manier met die dynamiek om en geeft het op een andere manier een plekje. Maar dat valt aan te leren. Tijdens de workshop geef ik een aantal handvatten mee. Niemand zal die allemaal even effectief kunnen gebruiken. Het verschilt per persoon welke handvatten uiteindelijk in de praktijk ingezet kunnen worden.”

Waarom zouden professionals die te maken hebben met een geheimhoudingsplicht en vertrouwelijke informatie jouw workshop moeten volgen?

“Er wordt vaak op basis van gevoel over geheimen gepraat, maar er ligt ook een hele wetenschappelijke basis aan ten grondslag. In de workshop gebruik ik de wetenschap in plaats van het gevoel om te laten zien hoe met geheimen omgegaan kan worden. Professionals krijgen er elke dag mee te maken en worden elke dag gedwongen beslissingen te nemen. Ik laat zien wat de consequenties van die beslissingen zijn.”

Meer informatie

Op dinsdag 25 juni verzorgt Andreas Wismeijer tijdens het Erasmus Academie Summer Lab de workshop "Werken met geheimhouding en vertrouwen". Meer informatie en het inschrijfformulier kunt u op de workshoppagina vinden.