"Met de wetenschap van nu, na de leergang, ben ik een betere professional geworden."

Alumnus Opleiding Regie in ketens en netwerken bij Erasmus Academie
Andries Hogeveen

Erasmus Academie biedt al ruim 10 jaar de Opleiding Regie in Ketens en Netwerken (voorheen Opleiding Ketenregie) aan o.l.v. Academic Director Frank Beemer. Wij zijn ontzettend benieuwd wat deze opleiding onze alumni heeft gebracht. Andries Hogeveen,​ Product Owner en Ketenregisseur bij de Nederlandse Spoorwegen, vertelt over zijn ervaringen en welke invloed deze opleiding heeft gehad in zijn professionele carrière.

Een jaar geleden, in het voorjaar van 2020, volgde Andries Hogeveen de opleiding Ketenregie (nu Regie in Ketens en Netwerken). Lees hieronder hoe hij deze opleiding heeft ervaren en wat het hem heeft gebracht. Wie weet is het ook iets voor jou!

Waar worstelde je mee, waarom was je op zoek naar deze opleiding?
o    Ik wilde mijn handelingsperspectief vergroten, mijn handelingsrepertoire uitbreiden;
o    Ik was op zoek naar modellen, hoe pak je keten samenwerking en regie daarop aan;
o    Wat zijn ervaringen van anderen en hoe kan ik daarvan leren;
o    Hoe geef ik vorm aan nieuwe samenwerking of hoe verbeter ik bestaande samenwerking in organisaties, ketens en netwerken;
o    Hoe organiseer je regie op samenwerkingsverbanden over organisatiegrenzen heen;
o    Welke psychologische aspecten zijn van invloed op samenwerken in ketens en netwerken en zijn er culturele aspecten van invloed en welke zijn dat dan;
o    Zo ook de Corona maatregelen die vooral thuiswerken en dus contact op afstand met zich meebrengt, hoe ga je daar mee om, omdat voor de toekomst er hybride vormen van thuiswerken en op kantoor zullen komen.

Wat zou je hebben tegen gehouden om de opleiding te volgen?
o    Wanneer het niet praktisch genoeg zou zijn, want het moest voor mij direct toepasbaar zijn in de praktijk;
o    Het liefst ook met een voorbeeld case uit de praktijk om zo te ervaren waar de pijnpunten zitten.

Waarom was het de investering waard, wat heeft het je opgeleverd? 
o    Het was voor mij en ook NS de investering waard omdat het veel praktisch toepasbare kennis heeft gebracht die ik nu inmiddels ook via een NS kennisplatform (Het Podium) heb gedeeld met collega’s binnen NS. Dat zal het gedachtengoed rondom samenwerken in ketens en netwerken binnen NS vergroten;
o    Daarnaast heeft het heel concreet een verbeterplan opgeleverd voor de dienstverlening aan NS die op dit moment in de praktijk wordt uitgewerkt (ROI).

Waar profiteer je het meest van na afronding van de opleiding? 
o    Ervaring van anderen, intervisie gesprekken, ervaringen delen, probleemsituaties met elkaar bespreken, werken naar oplossingen en mogelijkheden. Zo heb ik mijn aanpak mogen presenteren en daar hebben we als groep op kunnen reflecteren en zijn er verschillende opties en oplossingen aangedragen;
o    Het concept van Framing, hoe krachtig taal kan zijn en hoe je dat leert herkennen, in te zetten en te counteren;
o    Over Pussyfooten, dansen rond de realiteit van Schruijer, S. (2019) en de Groepsdynamiek en Groepspsychotherapie, eveneens van Schruijer en de bevestiging dat samenwerken voor een belangrijk deel afhankelijk is van de psychologie bij het samen gaan werken;
o    Het gedachtengoed van Harvey “How come every time I get stabbed in the back, my fingerprints are on the knife?” en ‘The Abilene paradox’ werkte en is verhelderend;
o    De modellen en aanpak en modellen die ik uitgelegd, toegelicht en beschikbaar heb gekregen zoals:
- Leren samenwerken tussen organisaties, Dr. Wilfrid Opheij
- De aanpak met sjablonen en voorbeelden van Commoneye 

Heb je een voorbeeld van wat je direct, tijdens de opleiding, hebt toegepast in je werkpraktijk?
o    Tijdens de leergang heb ik mijn aanpak mogen presenteren en daar hebben we als groep op kunnen reflecteren. In die sessie zijn er verschillende opties en oplossingen aangedragen die ik heb verwerkt in mijn eindopdracht;
o    Die eindopdracht is tot stand gekomen door een concreet voorbeeld uit de praktijk te gebruiken en daar op te reflecteren. Op die manier heb ik de theorie in de praktijk gebracht;
o    Eind vorig jaar is binnen de keten ook een NPS score uitgevoerd door KPN en de verbeterpunten uit zowel het Eindrapport Ketenregie en de NPS score samengebracht en worden op dit moment geïmplementeerd. Dat is een mooi succes ten opzichte van andere rapporten die in de bureau lade verdwijnen. Dit komt ook door het praktische karakter van de leergang in combinatie met de juiste theoretische kennis.

Zou je de opleiding aan anderen aanbevelen en zo ja, waarom?
o    Ja, en de reden is dat je in de leergang je theoretische rugzak vult met concreet toepasbare aanpak en uitwerkingen. En boven dat, je kunt het geleerde in de praktijk brengen met een voorbeeld vanuit je eigen praktijk. 

Wat miste je aan de opleiding, zou je nog willen toevoegen?
o    Wat je zou kunnen uitbreiden is:
- Meer intervisie gesprekken in kleine groepjes over specifieke onderwerpen die een relatie hebben met het eindrapport. Dat maakt ook dat het eindrapport een structureel onderdeel wordt van de leergang en ook als document dient waar je zelf de opbouw van de leergang in terug kunt vinden. Ook je eiogen leercurve kunt volgen.
- Je zou als element de onder en bovenstroom in organisaties kunnen toevoegen. 
•    De bovenstroom  wijst op de zichtbare facetten binnen een organisatie. Het gaat om de harde factorenen rationele zaken als: visie, strategie, doelstellingen, te behalen resultaten, targets, etc.
•    De onderstroom wijst op de onzichtbare facetten, ook wel de zachte factoren  en denk aan macht of machteloosheid, vertrouwen of angst, achterdocht en wantrouwen, de bedrijfscultuur, valkuilen die bij een organisatiecultuur horen, identiteit en kernwaarden.

Waarom koos je ervoor om de opleiding te volgen bij Erasmus Academie? 
o    Erasmus bood deze leergang aan en vervolgens heb ik verder gekeken naar de terugkoppelingen van leergangers van vorige edities;
o    Ook heb ik het programma goed doorgenomen en de docenten die de colleges gaven gevolgd om te zien wat zij brachten aan kennis en ervaring.

Hoe ben je bij ons terecht gekomen? 
o    Via internet, zoeken op samenwerken in ketens > leergang ketenregie;
o    Studiegids vanuit de NS organisatie.

Zou je nog een opleiding bij ons volgen en zo ja, welke lijkt je interessant en waarom?
o    Ja dat zou ik wel willen en dan denk ik aan Filosofie en dat is meer persoonlijk gericht;
o    Als ik er meer zakelijk naar kijk, dan denk ik aan toegepaste psychologie.

Heb je nog een tip of opmerking om toe te voegen aan dit interview? 
o    Dat werkelijke samenwerking staat voor het constructief omgaan met diversiteit met als eenvoudig voorbeeld het verhaal van de lamme en de blinde. (Rijsman,1997). Beide moeten werkelijk een groot vertrouwen in elkaar hebben en dat is waar samenwerken ook om gaat;
o    In samenwerking vaak impliciet de assumptie is dat groepsbelangen tegengesteld zijn terwijl juist die diversiteit samenwerken succesvol maakt. Je hebt iets wat een ander nodig heeft;
o    Dat relationele factoren een sterk effect kunnen hebben in interorganisationele relaties, waarbij het gaat om belangen, vaak persoonlijke belangen en dat mensen medeplichtig kunnen zijn aan hun eigen slachtofferschap. Dat trots of persoonlijk belang in de weg kan staan en dat je er pas later achter komt dat je er zelf een belangrijke rol in hebt gehad.

Heb je nog vragen voor ons? 
o    Nee, het was echt een hele fijne en mooie leergang.

Aanvullend:
o    In het samenwerkingsverband waar ik in werk ben ik verantwoordelijk voor een deel en ben daar als teamleider verantwoordelijk voor een team wat diensten levert. Het samenwerkingsverband is echter een keten waar nog niet iedereen het besef heeft dat ze, weliswaar verantwoordelijk zijn voor hun deel, maar uiteindelijk gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het geheel. Dat besef groeit. Vanuit mijn rol was het soms lastig om verbeteringen te organiseren en in die samenwerking te manoeuvreren omdat ik (formeel) geen regisseur ben van de keten. Maar zie wel zaken die zouden kunnen verbeteren. Kracht zonder macht, voorwaar niet makkelijk. Met het grotere theoretisch rugzakje en de opgedane kennis van de groepsdynamica en culturele verschillen probeer ik mijn rol zo goed mogelijk uit te kunnen oefenen;
o    Met de wetenschap van nu, na de leergang, ben ik een betere professional geworden. Ik kijk veel scherper en bewuster naar wat er om mij heen gebeurt en hoe de hazen lopen en hoe belangen een rol spelen in de onderlinge relaties. Het helpt enorm.
 

Meer informatie

Meer informatie over deze opleiding en de mogelijkheid tot inschrijven, vind je hier.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen