Opleiding Regie in Ketens en Netwerken

Bewust en strategisch interveniëren in dynamische ketens en netwerken

Inleiding

Tijdens de opleiding Ketens en Netwerken leer je hoe je via regie bestuurlijke netwerken kunt inzetten met als doel een betere samenwerking. Na afloop heb je de verworven kennis en vaardigheden gekoppeld aan jouw eigen praktijk, waardoor je als regisseur effectiever ketensamenwerking kunt organiseren.

Let op: de editie die van start zou gaan op 4 november 2022 is geannuleerd. 
 

Let op: Erasmus Academie stopt met aanbieden van opleidingen per 1 januari 2023. Lees hier wat dit betekent voor onze opleidingen. 

 

Belangrijkste Feiten & Cijfers

Type
Executive programma
Tijdsduur
7 dagen
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline

Wat ga je bereiken?

 • Heb je persoonlijke vaardigheden ontwikkeld om keten- en netwerkgericht te organiseren.
 • Is jouw interventierepertoire verbreed.
 • Kun je partijen met uiteenlopende belangen verbinden.
 • Kun je regie voeren zonder de beschikking te hebben over (formele) hiërarchische macht.
 • Stuur je met gezag en slimme interventies op resultaat.
 • Heb je een analyse gemaakt van je eigen keten of netwerk(organisatie).
 • Kun je de verworven kennis en vaardigheden koppelen aan jouw eigen praktijk.

Regie in Ketens en Netwerken

Steeds meer organisaties en concerns zijn onderdeel van een dynamische keten en/of samenwerkingsverband om (maatschappelijke) opgaven aan te pakken. Waar meerdere belangen een rol spelen, is de juiste manier van samenwerken in netwerken en ketens een must. Netwerk- en ketensamenwerking kent dan ook vele voordelen, maar hoe kun je effectief ketens en netwerken regisseren zonder doorzettingsmacht? En hoe kun je bemiddelen in de veelal onverwachte dynamiek van ketens en netwerken?

Juist voor deze regisseurs organiseren wij de opleiding Regie in ketens en netwerken. In zeven bijeenkomsten leer je jouw interventierepertoire te verbreden en belangen te verbinden. Na afloop heb je de verworven kennis en vaardigheden gekoppeld aan jouw eigen praktijk, waardoor je als regisseur effectiever ketensamenwerking kunt organiseren.

De opleiding Regie in ketens en netwerken focust zich op:

 • Interactieve kennisoverdracht;
 • Toepassen van concepten en instrumenten op jouw eigen casuïstiek;
 • Reflectie en training op jouw persoonlijke stijl en vaardigheden;
 • Hét platform voor ketenregisseurs.  

De opbouw is zo gekozen dat gedurende de opleiding het accent verschuift van strategisch naar operationeel, en van mindset en inzicht naar instrumenten en vaardigheden.

Voor wie is deze opleiding?

De opleiding Regie in ketens en netwerken is bedoeld voor ketenregisseurs en proces- en programmamanagers bij overheden en instellingen in de non-profit sector of op het snijvlak van publiek en privaat, die werkzaam zijn op het tactische (beleidsmatige) en/of strategische organisatieniveau.

Onze deelnemers zijn ervaren practitioners; ze opereren al enige tijd daadwerkelijk als ketenregisseurs en doen dit vooral op basis van hun persoonlijke vaardigheden. Het betekent ook dat ze vaak intuïtief opereren en gebruik maken van een vrij beperkt interventierepertoire vooral gebaseerd op ervaring.

Meerwaarde Opleiding Regie in ketens en netwerken (Ketenregie)

“Het meest waardevol is de manier waarop theorie en praktijk op elkaar aansluiten. Door de huiswerkopdrachten ga je bewust kijken naar je werkzaamheden en de manier waarop je deze uitvoert. In combinatie met de colleges is er direct sprake van verdieping en het verkrijgen van handvatten.”

Datums

De opleiding Regie in ketens en netwerken start op vrijdag 4 november 2022. De opleidingsdagen vinden altijd op vrijdag plaats van 09:30 uur tot 17:00 uur. M.u.v. de slotdag die eindigt rond 14:00 uur met een feestelijke certificaatuitreiking tijdens een gezamenlijke lunch.

De opleidingsdagen worden fysiek georganiseerd op locatie in Rotterdam. De colleges zijn (wanneer je door klachten niet naar de locatie kunt komen) desgewenst online via Zoom live-stream te volgen.  

 • 4 november  2022 (start)
 • 25 november 2022
 • 16 december 2022
 • 13 januari 2023
 • 3 februari 2023
 • 10 maart 2023
 • 14 april 2023 (slot)

Docenten

Academic Director opleiding Regie in ketens en netwerken 
Drs. Frank Beemer, BeAMeR AlliantieManagement en Regie.
Frank Beemer is interim-(transitie)manager, adviseur, opleider en toezichthouder voor het realiseren van maatschappelijke opgaven in netwerken en allianties, en voor organisaties die permanent in diverse samenwerkingsverbanden opereren.

Kerndocent opleiding Regie in ketens en netwerken 

Drs. Maaike Zunderdorp (Zunderdorp Beleidsadvies en Management). Maaike is gespecialiseerd in het adviseren, begeleiden en coördineren van netwerken en allianties, binnen het (semi) publieke domein.

Overige docenten van de opleiding Regie in ketens en en netwerken 

 • Dr. Erik Gerritsen, Voorzitter Directieraad Woningcorporatie Ymere
 • Prof. dr. Sandra Schruijer, hoogleraar Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht
 • Mr. Abe Borsje MSc., Processpecialist
 • Prof. mr. dr. Hans de Bruijn, hoogleraar Technische Bestuurskunde TU Delft
 • Dr. Wilfrid Opheij, bestuursadviseur, mede oprichter en partner van Common Eye, Samenwerken in allianties, ketens en netwerken en mede-auteur van Leren samenwerken tussen organisaties

Voorkennis

Voor de opleiding Regie in ketens en netwerken is geen specifieke voorkennis vereist. Voorafgaand aan de start van de opleiding vindt telefonisch een kennismakingsgesprek plaats met een van de beide kerndocenten Frank Beemer of Maaike Zunderdorp. Gedurende het gesprek komen o.a. jouw kennis, competenties en ervaringen naar voren en wordt er gekeken naar de aansluiting van de opleiding op jouw werkpraktijk en leerdoelen.

Studiebelasting

De opleiding Regie in ketens en netwerken is een intensieve en interactieve leergang die naast de cursusdagen tijd vraagt voor voorbereiding en de uitwerking van jouw eigen casus. Je kunt hierbij uitgaan van 6 - 8 uur zelfstudie per cursusdag.

Wil je meer weten over de opleiding Regie in Ketens en Netwerken?

Maak gebruik van jouw STAP-budget!

Ontvang € 1000,- korting op een opleiding bij de Erasmus Academie.

  Vragen? Neem contact op met Team Erasmus Academie

  Team Erasmus Academie

  Feiten & Cijfers

  Kosten
  • € 5.999,- (vrijgesteld van btw)
  • Inschrijven nu ook mogelijk met je STAP-budget.
  • Alumnus van de EUR of Erasmus Academie? Dan ontvang je 10% korting op de factuur. 
  BTW
  Niet van toepassing
  Tijdsduur
  7 dagen
  Aangeboden door
  Erasmus Academie
  Discipline
  Gedrag en maatschappij
  Type
  Executive programma
  Voertaal
  Nederlands
  Instructievorm
  offline
  Locatie

  Rotterdam

  Bekostiging

  private

  Partner

  Beamer

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen