Effectief transities monitoren
Overdacht heroverwegen en bijsturen van ingezet beleid

Current facets (Pre-Master)

Reflexief monitoren voor effectieve transities

Reflexief Monitoren bij innovatie-experimenten, -programma’s en beleid

Steeds meer organisaties en gemeenten staan voor complexe maatschappelijke opgaven. Wat men beoogt zijn transities in de zorg, energie, transport, landbouw etc. Wat daarvoor nodig is, is een andere manieren van (samen)werken, sturen en organiseren. En een andere manieren van monitoren. Reflexief monitoren is het  heroverwegen van ingezet transitiebeleid en dit met kleine stapjes bijsturen.

Reflexief monitoren is een vorm van transitiemonitoring die kan helpen bij het bepalen en versterken van de richting van de transitie. Tevens helpt reflexief monitoren om te reflecteren op de rol en positie van de overheid zelf. Waar simuleert de overheid en waar staat de overheid de transitie juist in de weg?

Onverwachte obstakels

Juist omdat transitieopgaven zich kenmerken door onverwachte obstakels en kansen, wordt vaak pas tijdens het proces duidelijk wat echt belangrijk is. Dat maakt het lastig om op voorhand te bepalen wat en hoe gemonitord moet worden.

Bij reflexieve monitoring ligt het accent daarom op leren en bijsturen, gericht op structurele verandering. De meeste benaderingen voor monitoring gaan uit van meten en afrekenen. Deze systematiek van monitoring staat haaks op transitie, die zich immers kenmerkt door onzekerheid en controverse.

Verdiepingsmodule

Bij Erasmus Academie vindt op 11 oktober en 1 november 2018 de 2-daagse verdiepingsmodule reflexieve monitoring plaats. Deze opleiding biedt concrete handvatten voor monitoring gebaseerd op leren en bijsturen, specifiek gericht op transitievraagstukken. Je maakt nader kennis met de tools en de aanpak van reflexieve monitoring.

Doel is om innovatief beleid ook daadwerkelijk te laten slagen. Onder begeleiding van beide docent leer je hoe je reflexief monitoren als integraal onderdeel opneemt binnen systeeminnovaties en interventies. Je leert gericht bepaalde monitoringstechnieken en -methoden te kiezen bij een specifieke casus en u wordt uitgedaagd direct met één van de methodes aan de slag te gaan.

Meer informatie

Voor meer informatie bezoek onze website of neem contact op met Mariëlle Elenbaas, Adviseur Opleidingen: elenbaas@erasmusacademie.nl - 010-4082126