Wat houdt het Prosci ® ADKAR ® model in?

Verandermanagement volgens Prosci en ADKAR

Het Prosci® ADKAR®-model is het meest gebruikte change management model ter wereld voor individuele verandering. Het richt zich op het veranderproces van individuen die geraakt worden door veranderingen in de organisatie. Het model staat centraal in de opleiding Verandermanagement volgens Prosci en ADKAR. 

Het ADKAR model

Het Prosci ® ADKAR®-model is een op resultaat gericht change management model dat individuele en organisatorische veranderingen begeleidt. ADKAR is ontwikkeld door Prosci-oprichter Jeff Hiatt en is een acroniem dat de vijf concrete bouwblokken en resultaten weergeeft die mensen moeten bereiken voor blijvende verandering: Awareness, Desire, Knowledge, Ability en Reinforcement

Door de gewenste resultaten van succesvolle verandering helder te definiëren, wordt het ADKAR-model een effectief hulpmiddel voor het plannen van activiteiten die nodig zijn voor een succesvolle individuele transitie. Het model helpt leiders om medewerkers beter te faciliteren en ondersteunen bij verandering.

 

Een model op basis van best practices

 

Focus op Individuele verandering

Het helpt leiders en change management teams om activiteiten te richten op wat nodig is voor individuele verandering en daarmee op het bereiken van resultaten voor de organisatie

Duidelijke doelen

Het helpt bij het stellen van duidelijke doelen en meetbare resultaten voor change management activiteiten.

Eenvoudig raamwerk

Biedt een eenvoudig en gebruiksvriendelijk raamwerk voor iedereen die betrokken is bij het begeleiden van veranderingen

Algemene wijzigings taal

Geeft medewerkers, managers en leidinggevenden een gemeenschappelijke taal om samen verandering te beschrijven en te bespreken.
 

Meer informatie

Meer informatie over deze opleiding en de mogelijkheid tot inschrijven, vind je hier.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen