Werken in ketens

Drie professionals aan het woord na hun opleiding Ketenregie

Dynamische ketens en netwerken spelen steeds vaker een grote rol binnen organisaties. De opleiding Ketenregie van Erasmus Academie helpt bestuurders en professionals bewust en strategisch binnen deze systemen te interveniëren. Drie alumni vertellen over hun ervaringen met de opleiding.

Bij het aanpakken van maatschappelijke opgaven is het samenwerken in ketens bijna onvermijdelijk geworden. Maar waar de rol en bijbehorende acties van een regisseur op papier vaak heel duidelijk omschreven zijn, is de praktijk vaak een stuk weerbarstiger. De opleiding Ketenregie leert niet alleen de ervaren regisseurs de fijne kneepjes van het vak, maar helpt alle bestuurders en professionals de verbanden binnen de keten te doorgronden.

Theoretisch rugzakje

“In mijn werk krijg ik steeds vaker te maken met Rijks-brede en interdepartementale opgaven”, zegt Daan Otten, projectmanager binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid. “Dat was de directe aanleiding om aan deze opleiding te beginnen.” Hij hoopt als regisseur ‘zijn’ keten vooral naar een hoger plan te kunnen tillen.

“Ik werk in een samenwerkingsverband zonder hiërarchie, maar met een ambitie richting de ontwikkeling van een gezamenlijk portaal. Hoewel dat nog geen keten is, begeleid ik als regisseur de betrokken organisaties in de verdere structurele samenwerking. Ik wilde een groter theoretisch rugzakje hebben om op die manier mijn rol zo goed mogelijk uit te kunnen oefenen.”

Praktische voorbeelden

Anne-Marie Klerken, als senioradviseur werkzaam binnen hetzelfde departement als Otten, begon de opleiding eveneens met een zoektocht naar een theoretische basis. “Een collega heeft mij op het idee gebracht om deze opleiding te volgen. Wij doen namelijk niet anders dan in ketens werken. Ik had behoefte aan theoretische onderbouwing bij het werk dat ik dagelijks doe en de beslissingen die ik neem.”

“Ik ben vaak niet de ketenregisseur”, zegt alumnus André Dat, “maar bevind mij wel constant in die dynamiek. De inzichten die tijdens de opleiding voorbij zijn gekomen, zijn daarom alsnog bruikbaar in mijn dagelijkse praktijk. Het was fijn, dat ik als onervaren ketenregisseur wel genoeg uit de opleiding kon halen.” 

 

“Ik heb vooral geleerd hoe ik mijn eigen rol veel scherper kan stellen"

Anne-Marie Klerken, senioradviseur ministerie van Justitie en Veiligheid

Combinatie

Achteraf zijn volgens Dat juist de ogenschijnlijk simpele dingen de eyeopeners geweest. “Je denkt: dit is allemaal wel heel voor de hand liggend. Maar het is juist goed dat ik er een keer op gewezen ben. Er zijn boeken volgeschreven met theorie, maar van de praktische voorbeelden die tijdens de opleiding werden behandeld leer ik zelf het meest.”

Otten benadrukt het belang van de combinatie tussen theorie en praktijk. “Ik kan nu - ondanks het ontbreken van een hiërarchische setting in mijn keten - inzien wat belangen van de verschillende partijen zijn en hoe zij verbonden zijn.” Hij heeft dan ook geen spijt van zijn keuze voor de opleiding Ketenregie. “Ik ben in het verleden best selectief geweest bij het kiezen van een opleiding en de opleiding Ketenregie paste precies bij mijn wensen. Ik viel met mijn neus in de boter, mede omdat ik nu middenin die keten zit.”

Betere professional

Ondanks haar ervaring in de keten heeft ook Klerken het idee een betere professional te zijn na het afronden van de opleiding. “Ik heb vooral geleerd hoe ik mijn eigen rol veel scherper kan stellen. In de keten ondersteun ik de regisseur en de opleiding heeft mij geleerd dat je die rol op verschillende manieren in kunt vullen. En ik heb nu scherp hoe de verschillende instrumenten die een regisseur heeft, ingezet kunnen worden.”

Meer informatie

Erasmus Academie biedt verschillende ketenregie-opleidingen. Klik op de opleiding van uw voorkeur voor meer informatie en alle startdatums voor 2020:

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen