Toelating

Bachelor Econometrie en Operationele Research

Econometristen zijn nieuwsgierig naar de rekenkundige achtergrond van problemen. Ze werken systematisch en denken origineel. Ze zien het als een uitdaging om met hun modellen de werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven en te voorspellen. Herken je jezelf hierin? Dan is Econometrie en Operationele Research jouw studie.

Om een opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam te mogen beginnen, zijn er diverse toelatingseisen. Je kan worden toegelaten met:

Toelatingseisen vwo-diploma

Economie & Maatschappij Cultuur & Maatschappij Natuur & Techniek Natuur & Gezondheid

Aanvullen met wiskunde B

Aanvullen met wiskunde B

Toegang

Aanvullen met wiskunde B

Door een besluit van de Erasmus Universiteit Rotterdam hoeven de profielen Cultuur & Maatschappij, Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid niet aangevuld te worden met Economie.

Verplichte studiekeuze activiteit 

Erasmus School of Economics (ESE) verplicht je bij inschrijving om één (of meer) studiekeuzeactiviteit(en) te volgen. Lees meer over Studiekeuzeactiviteit ESE.

HBO-propedeuse

Een HBO-P diploma met havo als vooropleiding van de HBO-opleiding Bedrijfswiskunde geeft toegang tot de bachelor Econometrie en Operationele Research als voldaan is aan de volgende eisen: propedeuse afgerond met een gewogen gemiddelde van minimaal 7,5 en een voldoende resultaat voor de deficiëntietoets Wiskunde niveau 3.

Toelatingseisen Buitenlands diploma

Wanneer je een buitenlandse vooropleiding met goed gevolg hebt afgerond, neem dan tijdig contact op met het Admissions Office van de universiteit, telefoon (010) 408 17 86. Zie voor meer informatie www.bacheloradmission.eur.nl.

Wiskundetoets voor Econometrie en Operationele Research

Voor aankomende studenten Econometrie en Operationele Research, met een vwo-diploma met wiskunde A, maar zonder wiskunde B in het pakket, wordt in mei en juli van elk jaar aan de Erasmus Universiteit een deficiëntietoets wiskunde afgenomen. Meer informatie over het wegwerken van een wiskundedeficiëntie en de stof is terug te vinden onder: www.eur.nl/ese/bachelor/aanmeldentoelaten/economie_en_bedrijfseconomie/wiskunde_deficientie/.

Voor meer informatie kun je terecht bij studieadviseurs (zie Contact).

Aanmelden en inschrijven

Als je al weet wat je wilt studeren en je besluit vast staat, meld je dan aan via Studielink. Het kan maar vast geregeld zijn.

Meer specifieke informatie over: