Toelating

Bachelor Econometrie en Operationele Research

Econometristen zijn nieuwsgierig naar de rekenkundige achtergrond van problemen. Ze werken systematisch en denken origineel. Ze zien het als een uitdaging om met hun modellen de werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven en te voorspellen. Herken je jezelf hierin? Dan is Econometrie en Operationele Research jouw studie.

Toelatingseisen vwo-diploma

Economie & Maatschappij Cultuur & Maatschappij Natuur & Techniek Natuur & Gezondheid

Aanvullen met wiskunde B

Aanvullen met wiskunde B

Toegang

Aanvullen met wiskunde B

Door een besluit van de Erasmus Universiteit Rotterdam hoeven de profielen Cultuur & Maatschappij, Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid niet aangevuld te worden met Economie.

Verplichte studiekeuze activiteit 

Erasmus School of Economics (ESE) verplicht je bij inschrijving om één (of meer) studiekeuzeactiviteit(en) te volgen. Lees meer over Studiekeuzeactiviteit ESE.

Hbo-propedeuse

Studenten met havo als vooropleiding én een propedeuse van de hbo-opleiding Toegepaste Wiskunde hebben toegang tot de bachelor Econometrie en Operationele Research als voldaan is aan de volgende eisen:

  • Minimaal een 7,5 als gewogen gemiddelde van je propedeuse.
  • Minimaal een 7,5 voor de deficiëntietoets Wiskunde B. Dit cijfer voor de deficiëntietoets dient behaald te zijn voor 1 augustus. Pas na deze datum zal je complete aanmelding in behandeling worden genomen.

Overige diploma’s

Je wordt ook toegelaten met een:

  • einddiploma van een erkende vierjarige hbo-opleiding, nadat de deficiëntietoets Wiskunde B met een resultaat van minimaal 7,5 afgerond is. 
  • bachelor- of masterdiploma van een Nederlandse universiteit, nadat de deficiëntietoets Wiskunde B met een resultaat van minimaal 7,5 afgerond is.

Toelatingseisen Buitenlands diploma

Wanneer je een buitenlandse vooropleiding met goed gevolg hebt afgerond, neem dan tijdig contact op met het Admissions Office van de universiteit, telefoon (010) 408 17 86. Zie voor meer informatie www.bacheloradmission.eur.nl.

Wiskundetoets voor Econometrie en Operationele Research

Scholieren met een vwo-diploma met Wiskunde A (A1,2) maar zonder het vereiste Wiskunde B moeten een deficiëntietoets Wiskunde B doen. Alleen met een resultaat van minimaal 7,5 voor deze wiskundetoets is toegang tot de bachelor Econometrie en Operationele Research mogelijk.

Voor meer informatie kun je terecht bij de studieadviseurs van Erasmus School of Economics. Te bereiken via de informatiebalie van het Onderwijs Service Centrum.

Aanmelden en inschrijven

Als je al weet wat je wilt studeren en je besluit vast staat, meld je dan aan via Studielink. Het kan maar vast geregeld zijn.

Meer specifieke informatie over: