Studiekeuzeactiviteit

Wanneer je een VWO-diploma hebt behaald met daarbinnen het vereiste wiskundevak dan is de studiekeuzeactiviteit het onderdeel van jouw aanmelding waarbij de opleiding probeert je bewust te maken van de studiekeuze die je maakt.

De studiekeuzeactiviteit bestaat uit de vragenlijst met daarbij, bij Erasmus School of Economics, eventueel een aanvullende studiekeuze activiteit bestaande uit een verplichte wiskundecursus. Hiervoor is gekozen omdat onderzoek onder onze eerstejaars studenten uitwijst dat hun wiskundeachtergrond zeer bepalend is voor het succesvol kunnen afronden van een bachelor aan Erasmus School of Economics. Of de wiskundecursus voor jou wel of niet verplicht is hangt af van het advies (negatief, waarschuwing, positief) dat door Erasmus School of Economics aan je wordt gegeven na het invullen van de vragenlijst.

In sommige gevallen is het wiskundeniveau onvoldoende en geven wij een negatief advies. Dit betekent dat wij je adviseren om een andere opleiding te kiezen. Mocht je je inschrijving voor onze opleiding toch willen doorzetten, verplichten wij je om onze Online Wiskundecursus volledig af te ronden. Mocht je je inschrijving in Studielink pas na 1 mei hebben afgerond en vervolgens na het volledig invullen van de vragenlijst een negatief advies hebben ontvangen, dan zullen we je afwijzen voor de studie van je keuze.

Je krijgt van ons een waarschuwingsadvies wanneer wij verwachten dat je met je wiskundeniveau een forse uitdaging krijgt bij onze opleidingen. Dit betekent dat wij van je vragen om je wiskundeniveau op peil te brengen door middel van onze Online Wiskundecursus.

In alle andere gevallen krijg je een positief advies en dat wil zeggen dat je wiskundeniveau volgens ons toereikend is om je studie aan Erasmus School of Economics succesvol te starten.

Tijdspad Studiekeuzeactiviteit

Stap

Wanneer

Meld je aan voor de opleiding van je keuze via www.studielink.nl

Voor 1 mei 2020

Vul de SKA-vragenlijst die direct volgt op je inschrijving in studielink volledig in.
 

(Bekijk hier de status van je vragenlijst)

Direct bij je inschrijving in Studielink.

Let op: Geadviseerd wordt om de vragenlijst uiterlijk op 24 juli 2020 in te vullen i.v.m. de deadline voor het aanvragen van inlogcodes voor de wiskundecursus. Of je de cursus dient te volgen is afhankelijk van het advies wat volgt op de ingevulde vragenlijst.

Ontvang via email jouw SKA-advies

Binnen 5 werkdagen na het invullen van de SKA-vragenlijst

Bij een negatief of waarschuwingsadvies dien je je in te schrijven voor de Verplichte Online Wiskundecursus via de aanmeldbutton onderaan deze pagina.

(Let op! Wanneer je je na 1 mei hebt aangemeld en je hebt een negatief advies gekregen dan wordt je automatisch afgewezen voor de studie van je keuze, de wiskundecursus doet dan niet meer ter zake)

Vanaf 1 juni en voor 31 juli 2020

Ontvang een email met jouw inlogcodes voor www.aleks.com, de website waarbinnen je de Verplichte Wiskundecursus maakt

Binnen 3 werkdagen na inschrijving voor de Verplichte Wiskundecursus

Je doorloopt de Verplichte Wiskundecursus volledig


(Let op! Het niet op tijd afronden van de Verplichte Wiskundecursus leidt tot afwijzing van deelname aan de studie van je keuze)

Uiterlijk op 11 augustus 2020 (Gemiddeld benodigde tijd voor de Verplichte Wiskundecursus is 30 uur)

 

Ontvang een email van Aleks dat je de Verplichte Wiskundecursus hebt afgerond

Direct na het afronden van de Verplichte Wiskundecursus

Ontvang van Erasmus School of Economics een email waarin bevestigd wordt dat je de cursus hebt afgerond en je mag starten met de studie van je keuze

Binnen een week na het afronden van de Verplichte Wiskundecursus

Het is je eigen verantwoordelijkheid dat bovengenoemde stappen volledig, juist en op tijd worden doorlopen. Wanneer bovengenoemde aan jou gestelde deadlines niet door jou worden gehaald wordt je inschrijving afgewezen. Mocht je tegen problemen aanlopen neem dan zo snel mogelijk contact op met Erasmus School of Economics.

Verplichte online wiskundecursus

Er zijn twee wegen waarop je verplicht kan worden de online wiskundecursus te volgen. Via een advies dat aan studenten met een reguliere VWO achtergrond wordt gegeven of wanneer je toelating verzoekt met een buitenlandse vooropleiding. Let op, er is een verschil tussen de wiskundecursus en de deficiëntietoetsen Wiskunde. Ben je er niet zeker van welke situatie voor jou van toepassing is kijk dan op de ‘Aanmelden en Toelaten‘ pagina van de door jou gekozen opleiding bij Erasmus School of Economics.

Wanneer eenmaal is gecommuniceerd dat je de Online Wiskundecursus dient te volgen dan wordt hier niet meer door ons op teruggekomen. Het heeft geen zin om over het advies te corresponderen, ook als je het er niet mee eens bent of als het advies niet overeenkomt met jouw werkelijke wiskundeniveau. In dat laatste geval zal de Wiskundecursus je ook niet veel tijd kosten, omdat deze cursus zich aanpast aan jouw niveau. Bovendien zal de verplichte Online Wiskundecursus zorgen voor een optimale voorbereiding op je studie aan Erasmus School of Economics. Aangezien je volledige studie doorspekt is met wiskunde gaan we ervan uit dat je wiskunde en het oplossen van wiskundige problemen erg leuk vindt. Mocht je dit echter niet zo ervaren dan vragen we je om nog een keer goed na te gaan of de studie aan Erasmus School of Economics wel aansluit bij je verwachtingen en affiniteit.

De Wiskundecursus is een online cursusprogramma dat zich aanpast aan jouw wiskundekennis. Bij aanvang van de cursus maak je een instaptoets, waarna het programma direct bekijkt welke onderdelen jij al voldoende beheerst. Dit maakt de cursus voor iedere student persoonlijk, uniek én bovenal efficiënt. Onderdelen die je al beheerst hoef je straks niet meer in de cursus te oefenen. Neem dus voldoende tijd voor de instaptoets en maak deze serieus, dit scheelt je straks veel tijd bij het doorlopen van de cursus. Let erop dat de cursus volledig in het Engels is. De gemiddelde tijd die studenten nodig hebben om de cursus te doorlopen is 30 uur.

Als je wilt zien hoe de cursus werkt, dan kun je een demo bekijken op de website van ALEKS, via de optie ‘Explore student module’. Het oefen-account kan maximaal 48 uur gebruikt worden.

Meer weten?

Klik hier voor Tips en TricksVeelgestelde Vragen, een Verklarende Woordenlijst of om Contact op te nemen met Erasmus School of Economics omtrent de wiskundecursus.

Inschrijven

De inschrijfperiode voor de wiskundecursus loopt van 1 juni tot en met 31 juli 2020. In deze periode zal hieronder een link zichtbaar zijn naar het inschrijfformulier van de cursus. Na het invullen en versturen van het formulier ontvang je binnen 3 werkdagen de inlogcodes voor de wiskundecursus.

Let op! Mocht je verplicht zijn de wiskundecursus te doorlopen dan dien je deze zoals bovenstaand tijdspad aangeeft uiterlijk op 11 augustus 2020 te hebben afgerond! Is dit niet gelukt dan zal dit leiden tot een afwijzing van je aanmelding voor de studie van je keuze.