Studiekeuzeactiviteit

Wil je een Nederlandstalige bachelor volgen aan Erasmus School of Economics? Dan is de studiekeuzeactiviteit het onderdeel van jouw aanmelding waarbij de opleiding probeert je bewust te maken van de studiekeuze die je maakt.

De studiekeuzeactiviteit bestaat uit:

 1. de (SKA-)vragenlijst;
 2. een verplichte aanvullende studiekeuze activiteit (Online Wiskundecursus), of je de cursus dient te volgen is afhankelijk van het studiekeuzeadvies wat volgt op de ingevulde (SKA-)vragenlijst.

Voor de wiskundecursus is gekozen omdat onderzoek onder onze eerstejaars studenten uitwijst dat hun wiskundeachtergrond zeer bepalend is voor het succesvol kunnen afronden van een bachelor aan de Erasmus School of Economics.

Er zijn twee wegen waarop je verplicht kan worden de online wiskundecursus te volgen:

 1. Studenten met een reguliere VWO achtergrond met daarbinnen het vereiste wiskundevak die na het volledig invullen van de vragenlijst een waarschuwings of negatief studiekeuzeadvies ontvangen.
 2. Wanneer je toelating verzoekt met een buitenlandse vooropleiding.

Let op, er is een verschil tussen de wiskundecursus en de deficiëntietoetsen Wiskunde. Ben je er niet zeker van welke situatie voor jou van toepassing is kijk dan op de ‘Aanmelden en Toelaten‘ pagina van de door jou gekozen opleiding bij Erasmus School of Economics.

Studiekeuzeadvies

Het studiekeuzeadvies wat volgt op de ingevulde (SKA-) vragenlijst kan zijn een positief, waarschuwings of negatief studiekeuzeadvies.

 • Positief advies
  Je wiskundeniveau volgens ons toereikend om je studie aan Erasmus School of Economics succesvol te starten. Je kunt je inschrijving voor de opleiding van jouw keuze verder afronden. Je bent niet verplicht de wiskundecursus te doorlopen.
 • Waarschuwings advies
  Wij verwachten dat je met je wiskundeniveau een forse uitdaging krijgt bij onze opleidingen. Dit betekent dat wij jou verplichten om onze Online Wiskundecursus volledig af te ronden, voordat je je inschrijving verder kunt afronden.
 • Negatief advies
  In sommige gevallen is het wiskundeniveau onvoldoende en geven wij een negatief advies. Dit betekent dat wij je adviseren om een andere opleiding te kiezen. Mocht je je inschrijving voor onze opleiding toch willen doorzetten, dan verplichten wij je om onze Online Wiskundecursus volledig af te ronden. Mocht je je inschrijving in Studielink pas na 1 mei hebben afgerond en vervolgens na het volledig invullen van de vragenlijst een negatief advies hebben ontvangen, dan zullen we je afwijzen voor de studie van je keuze.

Tijdspad Studiekeuzeactiviteit

StapWanneer
Meld je aan voor de opleiding van je keuze via www.studielink.nlVóór 1 mei
 
Vul de SKA-vragenlijst die direct volgt op je inschrijving in studielink volledig in.

(Bekijk hier de status van je vragenlijst) 
Direct bij je inschrijving in Studielink.
 
Let op: Geadviseerd wordt om de vragenlijst uiterlijk op 24 juli in te vullen i.v.m. de deadline voor het aanvragen van inlogcodes voor de wiskundecursus. Of je de cursus dient te volgen is afhankelijk van het advies wat volgt op de ingevulde vragenlijst.
Ontvang via email jouw SKA-advies
 
Binnen 5 werkdagen na het invullen van de SKA-vragenlijst
Bij een negatief of waarschuwingsadvies dien je je in te schrijven voor de Verplichte Online Wiskundecursus via de aanmeldbutton onderaan deze pagina.
  
(Let op! Het niet op tijd afronden van de Verplichte Wiskundecursus leidt tot afwijzing van deelname aan de studie van je keuze, de wiskundecursus doet dan niet meer ter zake)
Vanaf 1 juni en uiterlijk 31 juli
 

 
 
Ontvang instructies over de software waarbinnen je de online wiskundecursus maakt.Binnen 3 werkdagen na inschrijving voor de Verplichte Wiskundecursus
 
Je doorloopt de Verplichte Wiskundecursus.
  
(Let op! Het niet op tijd afronden van de Verplichte Wiskundecursus leidt tot afwijzing van deelname aan de studie van je keuze)
Uiterlijk op 11 augustus (Gemiddeld benodigde tijd voor de Verplichte Wiskundecursus is 30 uur) 
Je constateert dat je de online wiskundecursus succesvol hebt afgerond.Direct na het afronden van de Verplichte Wiskundecursus.
Ontvang van Erasmus School of Economics een email waarin bevestigd wordt dat je de cursus hebt afgerond en je mag starten met de studie van je keuze.

Dit onderdeel in jouw studiekeuzecheck zal worden aangepast in Osiris.
Binnen een week na het afronden van de Verplichte Wiskundecursus 
 

Het is je eigen verantwoordelijkheid dat bovengenoemde stappen volledig, juist en op tijd worden doorlopen. Wanneer bovengenoemde aan jou gestelde deadlines niet door jou worden gehaald wordt je inschrijving afgewezen.

Wanneer eenmaal is gecommuniceerd dat je de Online Wiskundecursus dient te volgen dan wordt hier niet meer door ons op teruggekomen. Het heeft geen zin om over het advies te corresponderen, ook als je het er niet mee eens bent of als het advies niet overeenkomt met jouw werkelijke wiskundeniveau. 

De verplichte Online Wiskundecursus zorgt voor een optimale voorbereiding op je studie aan Erasmus School of Economics. Aangezien je volledige studie doorspekt is met wiskunde gaan we ervan uit dat je wiskunde en het oplossen van wiskundige problemen erg leuk vindt. Mocht je dit echter niet zo ervaren dan vragen we je om nog een keer goed na te gaan of de studie aan Erasmus School of Economics wel aansluit bij je verwachtingen en affiniteit.

De Online Wiskundecursus

De cursus bestaat uit een aantal hoofdstukken. Elk hoofdstuk start met een diagnostische toets. Probeer deze toets zo serieus mogelijk te maken, deze schat immers in welke onderwerpen je al goed beheerst, en welke onderwerpen mogelijk wat extra oefening vereisen. Na het afronden van de toets, geeft het platform aan welke oefeningen je nog moet maken. 

De gemiddelde tijd die studenten nodig hebben om de cursus te doorlopen is 30 uur.

Meer weten?

Klik hier voor Tips en Tricks, Veelgestelde Vragen, een Verklarende Woordenlijst of om Contact op te nemen met Erasmus School of Economics omtrent de wiskundecursus.

Aanmelden

De aanmeldperiode voor de wiskundecursus loopt van 1 juni tot en met 31 juli. In deze periode zal hieronder een link zichtbaar zijn naar het aanmeldformulier van de cursus. Na het invullen en versturen van het formulier ontvang je binnen 3 werkdagen de inlogcodes voor de wiskundecursus.

Let op! Mocht je verplicht zijn de wiskundecursus te doorlopen dan dien je deze zoals bovenstaand tijdspad aangeeft uiterlijk op 11 augustus te hebben afgerond! Is dit niet gelukt dan zal dit leiden tot een afwijzing van je aanmelding voor de studie van je keuze.

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes