On the occasion of the 103rd anniversary of Erasmus University Rotterdam on 8 November 2016, two eminent scholars will receive an honorary doctorate awarded by the EUR Doctorate Board:

John Hauser, the Kirin Professor of Marketing at M.I.T.'s Sloan School of Management because of his research contributions to the field of marketing and his pivotal role in the consolidation of marketing science as a scientific field; Dan Ariely, James B. Duke professor of Psychology and Behavioral Economics at Duke University because of the impact and valorisation of his innovative research on consumer decision making. As such, his work has generated many insights and implications for managerial and consumer decision making.

The Executive Board of Erasmus University Rotterdam and the deans of Erasmus School of Economics and Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) cordially invite you to attend the University’s 103rd anniversary. The theme is ‘Consumer Behaviour in the Digital Economy’.


Ter gelegenheid van het 103-jarig bestaan ​​van de Erasmus Universiteit Rotterdam ontvangen tijdens de dies natalis op 8 november 2016 twee vooraanstaande geleerden een eredoctoraat, uitgereikt door het College voor Promoties: 


John Hauser, Kirin hoogleraar Marketing aan M.I.T.'s Sloan School of Management, vanwege zijn onderzoeksbijdragen op het gebied van marketing en zijn centrale rol in de consolidatie van de marketing wetenschap als een wetenschappelijk gebied; Dan Ariely, James B. Hertog hoogleraar Psychologie en Behavioral Economics aan de Duke University, vanwege de impact en valorisatie van zijn innovatieve onderzoek op het gebied van ‘consumer decision making’. Als zodanig heeft zijn werk veel inzichten en implicaties voor ‘managerial and consumer decision making’.

Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de decanen van Erasmus School of Economics en Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) nodigen u van harte uit voor de 103e Dies Natalis, met als thema ‘Consumer Behaviour in the Digital Economy’.


Programme  Travel Guide