Bestuurskunde

Bestuurskunde

De opleiding Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam richt zich op bestuurlijke vraagstukken die betrekking hebben op maatschappelijke problemen. Voorbeelden zijn: vertrouwen in de overheid, veiligheid, milieuvervuiling, biodiversiteit, integratie, jeugdcriminaliteit, Europese eenwording, terreurdreiging enz. Kenmerkend voor deze problemen is dat ze ons allemaal raken én dat er vrijwel altijd veel organisaties bij betrokken zijn. Overheidsorganisaties, maar ook maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Uitgelicht

Rosabeth Kanter Award Laura den Dulk en Sandra Groeneveld

lees meer.....

Nieuwe boeken en boekhoofdstukken

   

 

boek kuipers groeneveld 

   

Fransvan Nispen en Peter
Scholten (eds, 2014/2015)

  Ben Kuipers en Sandra
Groeneveld 
  A. van Sluis, P Siep en
V. Bekkers