Welkom in de wereld van Bestuurskunde

Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam richt zich op bestuurlijke vraagstukken die betrekking hebben op maatschappelijke problemen. Voorbeelden zijn: vertrouwen in de overheid, milieuvervuiling, flexibilisering van de arbeidsmarkt, integratie en Europese eenwording. De afdeling Bestuurskunde heeft een uitstekende reputatie op het gebied van onderzoek en behoort tot de grootste onderzoeksgroepen in Bestuurskunde in Europa. 


Prof Walter Kickert heeft de 'Erasmus met de reispet' ontvangen van CvB

dinsdag, 27 oktober 2015

Als dank voor zijn inzet op de Erasmus Universiteit voor het vakgebied Bestuurskunde en met name de internationalisering ervan, ontving prof.dr. Walter Kickert uit handen van de decaan de Erasmus met de reispet. 

Bij waterveiligheid verder kijken dan de dijk

woensdag, 7 oktober 2015

Het is belangrijk om bij waterveiligheid verder te kijken dan de dijk. De gevolgen van een overstroming kunnen met slimme ingrepen aanzienlijk worden verkleind. 

Bepalende rol media bij beeldvorming rond vreemdelingen - @Riannedekker @pwascholten

donderdag, 24 september 2015

Meer dan ooit staat het asielvraagstuk in de media centraal. Juist onderwerpen waarbij meerdere ‘frames’ tegelijk strijden om aandacht zoals bij Mauro zijn mediageniek. Die mediabeeldvorming kan een belangrijke invloed hebben op politiek en beleid.