Criminologie

Master of Science (MSc) in CriminologieAchter ieder misdrijf schuilt een verhaal. Als criminoloog ben jij in staat de grote lijn te zien, afgewogen analyses te maken en professionals te adviseren.

Je verdiept de kennis op het terrein van de criminologie die je in de bachelor hebt opgedaan. Vervolgens pas je die toe op de terreinen veiligheid, criminaliteit en criminaliteitsbeleid. Je kennis en vermogen de relevante achtergronden in beeld te brengen maakt je analyses en inventarisaties waardevol voor overheden en andere partijen.

De opleiding biedt je diverse stagemogelijkheden. Daarnaast zijn er interessante uitwisselingsprogramma’s met het buitenland. Je hebt de keuze uit 2 profielen:

  • Jeugdcriminologie
  • Corporate and Organised Crime

Waarom een Master in Criminologie studeren in Rotterdam?

  • In de master criminologie gaat het om de dynamiek tussen de ontwikkeling van verschillende vormen van criminaliteit en de reacties daarop.
  • Een op het profiel toegesneden juridisch vak en een sociaalwetenschappelijk vak.
  • Goede stagemogelijkheden.
  • We stimuleren deelname aan uitwisselingsprogramma’s met het buitenland.
  • Je wordt een toponderzoeker, een interdisciplinaire bruggenbouwer.

Carrièremogelijkheden

Als Rotterdamse criminoloog ben je van alle markten thuis. Dankzij je brede ontwikkeling vind je werk in het onderwijs, als onderzoeker of beleidsmaker. Bij de politie, de justitie, het  gevangeniswezen, de reclassering en bij ministeries, provincies en gemeenten, maar ook bij banken, NGO’s en in het bedrijfsleven.

Meer informatie over: Carrièremogelijkheden Master in Criminologie

Leerdoelen

Een multidisciplinaire kijk op thema’s als veiligheid en criminaliteit en beleid. Met een specialisatie in Jeugd, Grootstedelijke Vraagstukken, Beleid en Rechtshandhaving, International of Comparative Criminology. Je vakkennis, kritische houding en onderzoeksvaardigheden maken je tot een zelfstandige en creatief werkende criminoloog.

Inhoud van de opleiding

De master Criminologie is opgebouwd uit drie componenten: een verplicht deel, een specialisatie en een afstudeerproject. Binnen de specialisatie heeft u de keuze uit twee profielen:

  • Jeugdcriminologie
  • Corporate and Organised Crime

Meer informatie over: Inhoud van de opleiding Master in Criminologie

Onderwijsvorm

De gebruikte onderwijsvormen zijn hoorcolleges en werkgroepen. U sluit de master Criminologie af met het schrijven van een masterscriptie.

Meer informatie over: Onderwijsvorm Master in Criminologie

Doelgroep

Criminologen van de EUR zijn in staat de grote lijn te zien, afgewogen analyses te maken en andere professionals te adviseren. Wil jij met je kennis, je onderzoeksresultaten en je adviezen bijdragen aan duurzame veiligheid in Nederland? Heb je een zelfstandige studiehouding, empathisch vermogen en ben je kritisch en creatief? Schrijf je dan in.

Toelatingseisen

Voor studenten van binnen en buiten de Erasmus School of Law (ESL) geldt dat de wo-bacheloropleiding of het doctoraal Criminologie moet zijn afgerond. Studenten met een bachelor Sociale Wetenschappen of Rechtsgeleerdheid kunnen instromen, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

Meer informatie over: Toelatingseisen Master in Criminologie

Inschrijven

Heb je je keuze gemaakt en voldoe je aan de toelatingseisen? Meld je dan aan voor deze opleiding via Studielink. Dit kan vanaf oktober voorafgaand aan het jaar dat je wilt starten. Na je aanmelding in Studielink informeert de Erasmus Universiteit je over de verdere procedure.

Meer informatie over: Inschrijven Master in Criminologie